คณะบัญชี ม.ศรีปทุม จัดอบรมหลักสูตร สร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ยกระดับ National e-Payment ในอุตสาหกรรมดิจิทัล

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Wednesday September 4, 2019 17:04
กรุงเทพฯ--4 ก.ย.--มหาวิทยาลัยศรีปทุม

SPU Education mall ขานรับนโยบายภาครัฐ จัดโครงการหลักสูตรอบรมระยะสั้น สร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่ อัพสกิล เพิ่มทักษะ เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์รองรับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่21 ตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรมดิจิทัลของประเทศ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม หนึ่งในสถาบันที่ถือว่าเป็น SPU Education mall มีหลักสูตรการเรียนรู้ระยะสั้นที่ดีที่สุดในประเทศไทยแห่งหนึ่ง โดยมอบให้คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดโครงการฝึกอบรมระยะสั้น หลักสูตร สร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่ หัวข้อ เรื่อง "ยกระดับ National e-Payment ในอุตสาหกรรมดิจิทัล" ให้กับผู้บริหาร พนักงานของหน่วยงาน องค์กร และผู้ประกอบการ ตลอดจนผู้ที่สนใจทั่วไป ให้ได้รับความรู้และประสบการณ์ใหม่ๆจากการเรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง เพื่อเป็นการอัพสกิล เพิ่มทักษะการเรียนรู้ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่21 โดยมี ผศ.ดร.ฐิตาภรณ์ สินจรูญศักดิ์ คณบดีคณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอบรม ระยะเวลาการอบรม ระหว่างวันที่ 1 กันยายน – 27 ตุลาคม 2562 (วันเสาร์ หรือ วันอาทิตย์) ณ โรงแรมมารวย การ์เด้นท์ กรุงเทพฯ ซึ่งผู้เข้าร่วมอบรม ในโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ Non degree program ที่เรียนแล้วสามารถสะสม ใน creidit bank อนาคต และนำไปเทียบโอน หลักสูตรปริญญาต่อได้ 9 หน่วยกิต

สำหรับโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ หลักสูตรอบรมระยะสั้น "ยกระดับ National e-Payment ในอุตสาหกรรมดิจิทัล"ในครั้งนี้ ถือเป็น 1 ใน 18 โครงการที่มหาวิทยาลัยศรีปทุม ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยแห่งเดียวของประเทศที่ได้รับการพิจารณาอนุมัติและสนับสนุนงบประมาณให้ดำเนินโครงการฯ จาก สกอ.มากที่สุดถึง 18 โครงการฯด้วยกัน


Latest Press Release

ภาพข่าว: สถาบันแบลคมอร์ส ลงนามความร่วมมือกับคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์

ลงนาม ดร.เลสลีย์ บราวน์ ผู้อำนวยการ สถาบันแบลคมอร์ส ประเทศออสเตรเลีย ลงนามความร่วมมือกับ ผศ.ภญ.ดร.รุ่งเพ็ชร สกุลบำรุงศิลป์ คณบดี คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ การวิจัยเกี่ยวกับการแพทย์แบบผสมผสาน โดยมี คุณผุสดี สุจิตจร...

งานแถลงข่าวแฟชั่นโชว์การกุศลภายใต้ชื่องาน คิดถึงพ่อ....อย่างพอเพียง นิธิร่วมน้ำใจต้านภัยเอดส์

เนื่องในวาระวันพ่อแห่งชาติ ปีนี้ "คุณสายสม วงศาสุลักษณ์" ประธานมูลนิธิร่วมน้ำใจต้านภัยเอดส์ และคณะกรรมการ ร่วมกับโรงแรมสวิสโซเทลฯ กรุงเทพ รัชดา จัดงานแฟชั่นโชว์การกุศล ภายใต้ชื่องาน" คิดถึงพ่อ....อย่างพอเพียง " ในวันอังคารที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.oo...

มหกรรมครบเครื่องเรื่องอาหารและอุปกรณ์ ครั้งที่ 14

สุชาดา อิทธิจารุกุล แห่งแม็คโคร เชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมงาน "แม็คโคร มหกรรมครบเครื่องเรื่องอาหารและอุปกรณ์ ครั้งที่ 14" หรือ "แม็คโคร โฮเรก้า ครั้งที่ 14" ภายใต้แนวคิด "The Culinary Passion 30 ปี แม็คโคร เคียงข้าง สร้างสรรค์ มุ่งมั่นสู่ความยั่งยืน"...

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ตรวจเยี่ยมภารกิจกรมโยธาธิการและผังเมือง ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี

นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.3) พร้อมคณะทำงาน ลงพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อตรวจเยี่ยม "โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำแม่กลอง (ช่วงที่ 2) บริเวณหลังโรงพยาบาลมะการักษ์ถึงวัดดงสัก หมู่ที่ 3 - หมู่ที่ 4 ตำบลท่ามะกา...

ภาพข่าว: นก อุษณีย์ ร่วมปรับธาตุ ปรับชีวิต ด้วยน้ำหอม ceresa กับดร.เชอรี่

ดร.สุวพิชญ์ วงศ์อภิฤทธิ์ Brand Executive and Founder เจ้าของแบรนด์น้ำหอม Ceresa ได้คิดค้นศาสตร์น้ำหอม ปรับธาตุ ปรับชีวิต สำหรับทุกคนที่สนใจ อยากมีน้ำหอมที่เหมาะกับแต่ละบุคคล ในการเสริมบุคลิกภาพ เสริมการงาน เสริมการเงิน เสริมความรัก...

Related Topics