คณะบัญชี ม.ศรีปทุม จัดอบรมหลักสูตร สร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ยกระดับ National e-Payment ในอุตสาหกรรมดิจิทัล

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Wednesday September 4, 2019 17:04
กรุงเทพฯ--4 ก.ย.--มหาวิทยาลัยศรีปทุม

SPU Education mall ขานรับนโยบายภาครัฐ จัดโครงการหลักสูตรอบรมระยะสั้น สร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่ อัพสกิล เพิ่มทักษะ เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์รองรับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่21 ตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรมดิจิทัลของประเทศ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม หนึ่งในสถาบันที่ถือว่าเป็น SPU Education mall มีหลักสูตรการเรียนรู้ระยะสั้นที่ดีที่สุดในประเทศไทยแห่งหนึ่ง โดยมอบให้คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดโครงการฝึกอบรมระยะสั้น หลักสูตร สร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่ หัวข้อ เรื่อง "ยกระดับ National e-Payment ในอุตสาหกรรมดิจิทัล" ให้กับผู้บริหาร พนักงานของหน่วยงาน องค์กร และผู้ประกอบการ ตลอดจนผู้ที่สนใจทั่วไป ให้ได้รับความรู้และประสบการณ์ใหม่ๆจากการเรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง เพื่อเป็นการอัพสกิล เพิ่มทักษะการเรียนรู้ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่21 โดยมี ผศ.ดร.ฐิตาภรณ์ สินจรูญศักดิ์ คณบดีคณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอบรม ระยะเวลาการอบรม ระหว่างวันที่ 1 กันยายน – 27 ตุลาคม 2562 (วันเสาร์ หรือ วันอาทิตย์) ณ โรงแรมมารวย การ์เด้นท์ กรุงเทพฯ ซึ่งผู้เข้าร่วมอบรม ในโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ Non degree program ที่เรียนแล้วสามารถสะสม ใน creidit bank อนาคต และนำไปเทียบโอน หลักสูตรปริญญาต่อได้ 9 หน่วยกิต

สำหรับโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ หลักสูตรอบรมระยะสั้น "ยกระดับ National e-Payment ในอุตสาหกรรมดิจิทัล"ในครั้งนี้ ถือเป็น 1 ใน 18 โครงการที่มหาวิทยาลัยศรีปทุม ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยแห่งเดียวของประเทศที่ได้รับการพิจารณาอนุมัติและสนับสนุนงบประมาณให้ดำเนินโครงการฯ จาก สกอ.มากที่สุดถึง 18 โครงการฯด้วยกัน


Latest Press Release

ชไนเดอร์ อิเล็คทริค ร่วมใจปลูกป่าชายเลน ก้าวสำคัญ กับ กิจกรรมเปลี่ยนของขวัญคุณให้เป็นของขวัญโลก

ชไนเดอร์ อิเล็คทริค (Schneider Electric) ประเทศไทย นำโดย นายธนพงษ์ อิทธิสกุลชัย ประธานชไนเดอร์ อิเล็คทริค ประเทศไทยและลาว พร้อมด้วยพนักงาน และช่างไฟจิตอาสา ร่วมแรงร่วมใจกันปลูกป่าชายเลน และเรียนรู้การอนุรักษ์ธรรมชาติ ณ โครงการป่าในเมือง...

ภาพข่าว: งาน THE ICONSIAM ETERNAL PROSPERITY CHINESE NEW YEAR 2020 (ดิ ไอคอนสยามอีเทอร์นอล พรอสเพอริตี้ไชนีส นิวเยียร์ 2020)

ยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม และพาสินี ลิ่มอติบูลย์ ประธานกรรมการ บริษัท ไอคอนสยาม จำกัด ร่วมกับ กระทรวงวัฒนธรรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม สมาคมอุปรากรจีน และ China Cultural Center พร้อมด้วย บัตรเครดิตซิตี้ และสายการบินแอร์เอเชีย...

ภาพข่าว: EA รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ ความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน ประจำปี 2563

พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุก องคมนตรี และเลขาธิการมูลนิธิพระดาบส เป็นประธานในพิธี และได้มอบรางวัล ในโครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดินมูลนิธิเพื่อสังคมไทยให้กับ คุณออมสิน ศิริ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร บมจ.พลังงานบริสุทธิ์ (EA)...

สนพ.หนองคาย ขับเคลื่อนนโยบาย Safety Thailand จัดประเมินความรู้ความสามารถช่างไฟฟ้า

นางสาวประภัสสร ประจันตะเสน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย เปิดเผยว่า สำนักงานฯ ได้จัดประเมินความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ให้แก่ผู้ยื่นคำขอหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ ครั้งที่ 2/2563 จำนวน 13 คน โดยสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร...

วว./คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ร่วมหารือในกรอบการทดสอบประสิทธิผลนวัตกรรม ผลิตภัณฑ์ฯ

นายสายันต์ ตันพานิช รองผู้ว่าการกลุ่มวิจัยและพัฒนาด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ดร.อาภากร สุปัญญา รองผู้ว่าการกลุ่มยุทธศาสตร์และจัดการนวัตกรรม พร้อมด้วย...

Related Topics