รมว.ศธ.ณัฎฐพล ทีปสุวรรณ เปิดการแข่งขัน ละโว้เกมส์ กีฬาอาชีวศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 14 ชูคำขวัญ อาชีวะสามัคคี สร้างคนดีด้วยกีฬา

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Wednesday September 4, 2019 10:05
กรุงเทพฯ--4 ก.ย.--สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) จัดการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับชาติ ครั้งที่ 14 "ละโว้เกมส์" ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 2 – 8 กันยายน 2562 โดยมีนายณัฎฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการแข่งขัน และร่วมลงแข่งขันฟุตบอลนัดพิเศษระหว่างทีมผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการกับทีมดารานักแสดง ณ สนามกีฬาพระราเมศวร จังหวัดลพบุรี

นายณัฎฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา เป็นองค์กรหลักของประเทศที่รับผิดชอบผลิตกำลังคนในสายอาชีพที่มีคุณภาพ ในการที่จะพัฒนาประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม จึงต้องผลิตกำลังคนที่มีความรู้ความสามารถในวิชาชีพและเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ ซึ่งตระหนักดีว่ากีฬาเป็นปัจจัยสำคัญประการหนึ่งที่จะส่งเสริมพัฒนาให้นักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษา เป็นบุคคลที่มีสุขภาพที่ดีมีความแข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ จึงได้สนับสนุนให้มีการจัดการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ตั้งแต่ในระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาค จนถึงระดับชาติเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนอาชีวศึกษาได้พัฒนาตนเองทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญาได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถสร้างงาน สร้างอาชีพ พัฒนาเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ

ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวเพิ่มเติมว่า การแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ระดับชาติ ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อมุ่งส่งเสริมการกีฬาให้แก่นักเรียนนักศึกษาและปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมตามนโยบายคุณธรรมนำความรู้ให้มีน้ำใจนักกีฬา มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ตอบสนองนโยบายการศึกษาแห่งชาติที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียน เก่ง ดี มีสุข เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและเป็นการป้องกันตนเองให้ห่างไกลยาเสพติด เสริมสร้างให้มีความรัก ความสามัคคี และความสมานฉันท์ในระหว่างสถานศึกษา ตลอดจนเพื่อพัฒนามาตรฐานการกีฬาของนักเรียนนักศึกษา สู่การคัดเลือกเป็นตัวแทนของประเทศไปร่วมการแข่งขันในระดับชาติ และระดับนานาชาติ อันเป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับสอศ. ทั้งนี้ เจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาอาชีวะ "ละโว้เกมส์" ระดับชาติในครั้งนี้คือ อาชีวศึกษาจังหวัดลพบุรี และมีกีฬาทั้งหมด 10 ประเภท ได้แก่ ฟุตบอล ฟุตซอล วอลเล่ย์บอล บาสเกตบอล เซปักตะกร้อ เปตอง มวยไทยสมัครเล่น มวยสากลสมัครเล่น หมากล้อม และกรีฑา โดยมีนักกีฬาและผู้ฝึกสอนเข้าร่วมแข่งขันกว่า 3,500 คน

"การแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์มีเป้าหมายหลักเพื่อให้นักเรียนนักศึกษามีความรัก ความสามัคคี มีพัฒนาการที่ดีทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจและสังคม และที่สำคัญคือ รู้จักเสียสละ อดทน มีน้ำใจเป็นนักกีฬาซึ่งสามารถนำไปใช้ในโลกอาชีพได้อย่างยั่งยืน สมกับคำขวัญในการแข่งขันครั้งนี้ว่า "อาชีวะสามัคคี สร้างคนดีด้วยกีฬา" นายณัฎฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวปิดท้าย


Latest Press Release

หลักสูตรเพื่อ นักบริหารรายได้มืออาชีพ ที่ วิทยาลัยดุสิตธานี

หลักสูตรคุณภาพที่ครอบคลุมเนื้อหาและเทคนิคการบริหารรายได้จากขั้นพื้นฐาน สู่ขั้นสูงอย่างสมบูรณ์แบบ วิทยาลัยดุสิตธานี หนึ่งในสถาบันการศึกษาเอกชนชั้นนำทางด้านอุตสาหกรรมบริการของประเทศไทย ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาทั้งในระดับประเทศ และในระดับสากล...

สถาบันพลังจิตตานุภาพ จัดงานใหญ่ระดับโลก ศตวรรษาวัฒนายุกาล 100 ปี พระพรหมมงคลญาณ วิ. (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) ฉลองอายุวัฒนมงคลพ่อแม่ครูอาจารย์

เนื่องในโอกาสที่พระพรมมงคลญาณ วิ.(หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) เจ้าอาวาสวัดธรรมมงคล และประธานมูลนิธิสถาบันพลังจิตตานุภาพเจริญอายุวัฒนมงคลครบ 100 ปี ในวันที่ 7 มกราคม พ.ศ.2563 มูลนิธิสถาบันพลังจิตตานุภาพ จึงกำหนดจัดงาน "ศตวรรษาวัฒนายุกาล 100 ปี...

การประชุม 2019 China Safety Industry Conference เปิดฉากที่เมืองฝอซาน มณฑลกวางตุ้ง

การประชุม 2019 China Safety Industry Conference จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-22 พฤศจิกายน โดยมีผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ และผู้นำธุรกิจกว่า 3,000 คนจากจีนและต่างประเทศเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง การประชุมนี้จัดขึ้นที่เขตหนานไห่ เมืองฝอซาน มณฑลกวางตุ้ง ประเทศจีน...

นักวิจัยสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล ม.มหิดล คิดค้นและพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ด้านชีวโมเลกุลแปลงเพศกุ้งก้ามกรามปลอดโรคโตไว สายพันธุ์ MU1 เพื่อเพิ่มผลผลิต ช่วยเศรษฐกิจของประเทศ

มหาวิทยาลัยมหิดล โดย สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล และสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) ร่วมกันแถลงข่าวการเปิดตัว "แม่กุ้งก้ามกรามแปลงเพศต้นแบบ (MU 1) ขยายปริมาณสู่ตลาดผู้บริโภคเป็นผลสำเร็จ" ณ ห้องประชุมชั้น 1 สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล...

ภาพข่าว: ดั๊บเบิ้ล เอ สนับสนุนงานการกุศลของหอการค้าฝรั่งเศส-ไทย

นายชาญวิทย์ จารุสมบัติ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ดั๊บเบิ้ล เอ เข้ารับโล่จากหอการค้าฝรั่งเศส-ไทย (Franco-Thai Chamber of Commerce) ในฐานะผู้สนับสนุน Ocean For All Foundation องค์กรด้านสิ่งแวดล้อมทางทะเล...

Related Topics