รมว.ศธ.ณัฎฐพล ทีปสุวรรณ เปิดการแข่งขัน ละโว้เกมส์ กีฬาอาชีวศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 14 ชูคำขวัญ อาชีวะสามัคคี สร้างคนดีด้วยกีฬา

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Wednesday September 4, 2019 10:05
กรุงเทพฯ--4 ก.ย.--สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) จัดการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับชาติ ครั้งที่ 14 "ละโว้เกมส์" ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 2 – 8 กันยายน 2562 โดยมีนายณัฎฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการแข่งขัน และร่วมลงแข่งขันฟุตบอลนัดพิเศษระหว่างทีมผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการกับทีมดารานักแสดง ณ สนามกีฬาพระราเมศวร จังหวัดลพบุรี

นายณัฎฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา เป็นองค์กรหลักของประเทศที่รับผิดชอบผลิตกำลังคนในสายอาชีพที่มีคุณภาพ ในการที่จะพัฒนาประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม จึงต้องผลิตกำลังคนที่มีความรู้ความสามารถในวิชาชีพและเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ ซึ่งตระหนักดีว่ากีฬาเป็นปัจจัยสำคัญประการหนึ่งที่จะส่งเสริมพัฒนาให้นักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษา เป็นบุคคลที่มีสุขภาพที่ดีมีความแข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ จึงได้สนับสนุนให้มีการจัดการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ตั้งแต่ในระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาค จนถึงระดับชาติเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนอาชีวศึกษาได้พัฒนาตนเองทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญาได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถสร้างงาน สร้างอาชีพ พัฒนาเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ

ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวเพิ่มเติมว่า การแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ระดับชาติ ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อมุ่งส่งเสริมการกีฬาให้แก่นักเรียนนักศึกษาและปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมตามนโยบายคุณธรรมนำความรู้ให้มีน้ำใจนักกีฬา มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ตอบสนองนโยบายการศึกษาแห่งชาติที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียน เก่ง ดี มีสุข เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและเป็นการป้องกันตนเองให้ห่างไกลยาเสพติด เสริมสร้างให้มีความรัก ความสามัคคี และความสมานฉันท์ในระหว่างสถานศึกษา ตลอดจนเพื่อพัฒนามาตรฐานการกีฬาของนักเรียนนักศึกษา สู่การคัดเลือกเป็นตัวแทนของประเทศไปร่วมการแข่งขันในระดับชาติ และระดับนานาชาติ อันเป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับสอศ. ทั้งนี้ เจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาอาชีวะ "ละโว้เกมส์" ระดับชาติในครั้งนี้คือ อาชีวศึกษาจังหวัดลพบุรี และมีกีฬาทั้งหมด 10 ประเภท ได้แก่ ฟุตบอล ฟุตซอล วอลเล่ย์บอล บาสเกตบอล เซปักตะกร้อ เปตอง มวยไทยสมัครเล่น มวยสากลสมัครเล่น หมากล้อม และกรีฑา โดยมีนักกีฬาและผู้ฝึกสอนเข้าร่วมแข่งขันกว่า 3,500 คน

"การแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์มีเป้าหมายหลักเพื่อให้นักเรียนนักศึกษามีความรัก ความสามัคคี มีพัฒนาการที่ดีทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจและสังคม และที่สำคัญคือ รู้จักเสียสละ อดทน มีน้ำใจเป็นนักกีฬาซึ่งสามารถนำไปใช้ในโลกอาชีพได้อย่างยั่งยืน สมกับคำขวัญในการแข่งขันครั้งนี้ว่า "อาชีวะสามัคคี สร้างคนดีด้วยกีฬา" นายณัฎฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวปิดท้าย


Latest Press Release

รพ.รามาธิบดี รับมอบสามผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์จากบริษัทในเครือสหพัฒน์ฯ เพื่อนำไปใช้ในกิจการงานทางการแพทย์ ของโรงพยาบาลรามาธิบดี

นายแพทย์ สุกิจ แย้มวงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี และ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ อร่าม โรจนสกุล กรรมการผู้จัดการบริษัท อาร์เอฟเอส จำกัด บริษัทภายใต้การกำกับดูแลของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี...

BUY IT OR NOT? เข้า 64 พิพิธภัณฑ์ทั่วประเทศด้วยบัตรใบเดียว

ซื้อหรือไม่ซื้อดี เข้า 64 พิพิธภัณฑ์ทั่วประเทศด้วยบัตรใบเดียว ทั้งมิวเซียมสยาม, สยามเซอร์เพนทาเรียม, นิทรรศน์รัตนโกสินทร์, พิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัยใหม่เอี่ยม, พิพิธภัณฑ์ริบลีส์เชื่อหรือไม่! ไปจนถึงสเปซอินสไปร์เลียม ยังได้รับส่วนลดเที่ยวใกล้พิพิธภัณฑ์...

เดินหน้าโครงเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนเขื่อนลำตะคอง แก้ปัญหาภัยแล้งซ้ำซาก

สทนช.เร่งศึกษาความเหมาะสมและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนเขื่อนลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา บูรณาการมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม เพื่อเสริมน้ำต้นทุนให้ลุ่มน้ำลำตะคองสำหรับแก้ไขปัญหาภัยแล้งและปัญหาขาดแคลนน้ำสำหรับการอุปโภค-บริโภค...

ภาพข่าว: มกอช. จัดอบรมหลักสูตรผู้ตรวจประเมินระบบควบคุมภายในแบบกลุ่มตามมาตรฐานพืชอินทรีย์

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) จัดฝึกอบรมหลักสูตรผู้ตรวจประเมินระบบควบคุมภายในแบบกลุ่มตามมาตรฐานพืชอินทรีย์ (Internal Control System For Organic Agriculture Auditor) เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในเรื่องระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม...

มกอช. เผย Codex เตรียมประกาศมาตรฐานใหม่ เร่งประชาสัมพันธ์ผู้ประกอบการ ศึกษาหลักปฏิบัติ พร้อมปรับตัว เพื่อส่งออกสินค้าเกษตรไทยไม่สะดุดในอนาคต

มกอช. เผย Codex เตรียมประกาศมาตรฐานใหม่ คุมเข้มจัดการสารก่อภูมิแพ้ตลอดห่วงโซ่การผลิตอาหาร เร่งประชาสัมพันธ์ผู้ประกอบการ ศึกษาหลักปฏิบัติ พร้อมปรับตัว เพื่อส่งออกสินค้าเกษตรไทยไม่สะดุดในอนาคต ดร.จูอะดี พงศ์มณีรัตน์...

Related Topics