83 ปี หอสมุดแห่ง มธ. โชว์ 6 นวัตกรรมบริการ พร้อมพัฒนาสู่การเป็นหอสมุดแห่งคุณภาพและความยั่งยืน

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Wednesday September 4, 2019 08:45
กรุงเทพฯ--4 ก.ย.--หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ฉลองครบรอบ 83 ปี โชว์ 6 นวัตกรรมบริการ หวังพัฒนาเป็นห้องสมุดดิจิทัลในอนาคต เตรียมแผนเข้าสู่ระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 14001:2015 สร้างองค์กรแห่งความยั่งยืน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกรินทร์ ยลระบิล ผู้อำนวยการหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดเผยว่า ปี 2562 หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้พัฒนานวัตกรรมบริการต่างๆ เพื่อตอบโจทย์ผู้ใช้บริการรุ่นใหม่ โดยเฉพาะนักศึกษาและอาจารย์ ที่เน้นความสะดวก และรวดเร็ว โดยบริการที่ได้พัฒนาขึ้นใหม่มีด้วยกันถึง 6 บริการ ได้แก่ การเข้า-ออกประตูห้องสมุดอัตโนมัติด้วย QR-Code การชำระค่าบริการผ่านระบบ e-Payment โดยความร่วมมือกับธนาคารไทยพาณิชย์ บริการ Single Account การใช้บริการห้องสมุดด้วย Username และ Password เดียว บริการค้นหาและจัดส่งเอกสาร (Full Text Finder Service) เพื่อสนับสนุนการค้นคว้าวิจัย บริการให้ยืมอุปกรณ์และเครื่องมือเพื่อการค้นคว้าวิจัย (Library of Things) เช่น คอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook) อุปกรณ์เชื่อมต่อจอไร้สาย (Wi-Fi Display) ปลั๊กพ่วงสายไฟ (Power Strip) ที่ตั้งอ่านหนังสือ (Bookstall) เป็นต้น

รวมถึงการพัฒนาบริการระบบคลังข้อมูลดิจิทัล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TU Digital Collections) ที่รวบรวมทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่น่าสนใจมากกว่า 20 คอลเลคชั่น อาทิ วิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ หนังสืออนุสรณ์งานศพ หนังสือคำสอน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นต้น สนับสนุนการค้นคว้าวิจัยทุกที่ทุกเวลา โดยนอกจากจะให้บริการแก่นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัยของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แล้ว ยังเปิดให้ประชาชนทั่วไปที่สนใจสามารถสมัครสมาชิกและเข้าใช้งานได้ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์ https://digital.library.tu.ac.th

ผู้อำนวยการหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวเพิ่มเติมว่า หอสมุดฯ ยังมีเป้าหมายที่สำคัญ คือ การพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ตามระบบมาตรฐาน ISO 14001:2015 เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนนโยบายการเป็นมหาวิทยาลัยยั่งยืนของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ต้นปี 2562 ด้วยการทำความเข้าใจให้แก่บุคลากรภายในหน่วยให้ทราบถึงแนวทางการดำเนินงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม การปรับปรุงกระบวนการต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งการบริหารจัดการอาคารที่อยู่ในความรับผิดชอบของหอสมุดฯ เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน การรณรงค์ส่งเสริมเรื่องการแยกขยะทั้งในส่วนของผู้ปฏิบัติงาน และผู้รับบริการห้องสมุดได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อม โดยมีเป้าหมายที่จะเข้ารับการตรวจเพื่อรับรองระบบภายในเดือนตุลาคม 2562 นี้

"ผมเชื่อว่า ไม่ว่าวิธีการเรียนรู้ของคนรุ่นใหม่จะเป็นอย่างไร ห้องสมุดยังคงมีบทบาทสำคัญ ที่จะช่วยสนับสนุน ส่งเสริมและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของนักศึกษาให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีต่างๆ โดยสิ่งสำคัญที่หอสมุดฯ ดำเนินการ คือ การพัฒนานวัตกรรมบริการใหม่ๆ เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้และใช้งานไปพร้อมๆ กัน รวมไปถึงการสร้างความตระหนักในเรื่องของสิ่งแวดล้อมให้แก่คนรุ่นใหม่ เพื่อการเป็นหอสมุดแห่งคุณภาพและความยั่งยืนของประชาคมธรรมศาสตร์" ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกรินทร์ กล่าว


Latest Press Release

ภาพข่าว : นิติศาสตร์ SPU บริการวิชาการสู่สังคม!

ดร.ศิวพร เสาวคนธ์ อาจารย์หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม บริการวิชาการสู่สังคม ด้วยการถ่ายทอดความรู้ทางด้านกฎหมาย ในรายวิชา “กฎหมายว่าด้วยการทุจริตและวิธีพิจารณาคดีทุจริต” แก่นักศึกษา RMU โดยมีอาจารย์พิทักษ์ ธรรมะ...

TK Park ท้าประลองสมอง ปล่อยไอเดียออกแบบบอร์ดเกม Print and Play

เพราะการเล่นของเด็ก ๆ ก็คือการเรียนรู้รูปแบบหนึ่ง สถาบันอุทยานการเรียนรู้ TK Park หน่วยงานชั้นนำด้านการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ จึงให้ความสำคัญกับการเรียนรู้ผ่านเกมและการเล่นหลากหลายรูปแบบ โดยล่าสุด จัดโครงการ “อบรมและประกวดออกแบบบอร์ดเกม...

BEM ห่วงใย มอบหน้ากากผ้าให้ รพ.รามาธิบดี รพ.ศิริราชและกรมวิทยาศาสตร์ทหารบก

นายอัลวิน จี รองกรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วย นายไชยวัฒน์ จันทร์ผ่อง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM ลงพื้นที่มอบหน้ากากผ้า BEM แทนความห่วงใย และขอบคุณจากหัวใจ BEM ภายใต้โครงการ “Healthy Journey with...

หลักสูตร Customer Delight (อบรม 13 ส.ค. 63)

การบริการด้วยสายสัมพันธ์กับลูกค้าโดยเฉพาะ Customer Delight ได้ทวีความสำคัญมากขึ้นในยุคนี้ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขายสินค้าหรือธุรกิจให้บริการ หากธุรกิจใดไม่เน้นการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า ธุรกิจนั้นย่อมสูญหายไปจากโลกของการแข่งขันอย่างแน่นอน...

ภาพข่าว: SFLEX เปิดโครงการ “สตาร์เฟล็กซ์ปันน้ำใจให้ผู้พิการ”

ดร.สมโภชน์ วัลยะเสวี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สตาร์เฟล็กซ์ จำกัด (มหาชน) หรือ SFLEX พร้อมทีมงานบริษัท ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบางเพรียง อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ เข้ามอบสิ่งของอุปโภค บริโภคและเงินช่วยเหลือผู้พิการ ในโครงการ...

Related Topics