มังคุดสดอบไอน้ำล็อตแรกพร้อมผงาดตลาดไต้หวัน

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Thursday September 5, 2019 10:05
กรุงเทพฯ--5 ก.ย.--กรมวิชาการเกษตร เพื่อเกษตรกร

กรมวิชาการเกษตร เดินหน้าเต็มที่ส่งราชินีผลไม้ไทยรีเทิร์นไต้หวันอีกครั้ง หลังโดนแบนมากว่า 15 ปี อ้างมีศัตรูพืชกักกัน ดีเดย์ล็อตแรก 5 กันยายนนี้ 1 ตัน มูลค่า 2 แสนบาท

นางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่า ภายหลังจากที่ประเทศไต้หวันให้การยอมรับผลงานวิจัยของกรมวิชาการเกษตรเกี่ยวกับวิธีการจัดการความเสี่ยงต่อการป้องกันและกำจัดแมลงวันผลไม้ตามที่เสนอให้พิจารณาโดยใช้วิธีอบไอน้ำปรับสภาพความชื้นสัมพัทธ์ ที่อุณหภูมิ 46 องศาเซลเซียส นาน 58 นาทีก่อนการส่งออก ซึ่งวิธีการจัดการความเสี่ยงดังกล่าวเป็นวิธีการเดียวกับที่ดำเนินการส่งออกมังคุดไปประเทศญี่ปุ่น และได้ส่งเจ้าหน้าที่ด้านกักกันพืชของไต้หวันเดินทางมาร่วมทำการทดลองวิจัยวิธีการอบไอน้ำกับเจ้าหน้าที่กักกันพืชของไทย ผลการทดลองพบว่าวิธีการดังกล่าวสามารถกำจัดระยะไข่ของแมลงวันผลไม้ตายได้อย่างหมดสิ้น

ปัจจุบันไต้หวันได้ออกประกาศข้อกำหนดนำเข้าผลมังคุดสดจากไทยอย่างเป็นทางการแล้ว โดยทุกครั้งที่จะมีการส่งออกไต้หวันจะส่งเจ้าหน้าที่กักกันพืชของไต้หวันมาปฏิบัติงานร่วมตรวจสอบกระบวนการอบไอน้ำกับเจ้าหน้าที่กักกันพืชของไทยเพื่อควบคุมการส่งออกมังคุดให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด โดยการส่งออกมังคุดสดของไทยไปไต้หวันในล็อตแรกจะมีขึ้นในวันที่ 5 กันยายน 2562 นี้ จำนวน 1 ตัน (1,000 กิโลกรัม) คิดเป็นมูลค่า 2 แสนบาท

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าวว่า กรมวิชาการเกษตร ได้ส่งหนังสือเชิญเจ้าหน้าที่ด้านกักกันพืชของไต้หวันมาปฏิบัติงานที่ประเทศไทยเพื่อร่วมตรวจสอบมังคุดสดอบไอน้ำก่อนส่งออกไปไต้หวัน ซึ่งไต้หวันได้มีหนังสือตอบรับ กรมวิชาการเกษตรในการจัดส่งเจ้าหน้าที่มาปฏิบัติงานในประเทศไทยเมื่อวันที่ 27 สิงหาคมที่ผ่านมา โดยเจ้าหน้าที่ของไทยและไต้หวันจะต้องปฏิบัติงานร่วมกันในการตรวจสอบโรงคัดบรรจุ ทดสอบระบบการทำงานของเครื่องอบไอน้ำ ตรวจสอบศัตรูพืช และดำเนินการกำจัดศัตรูพืชด้วยวิธีการอบไอน้ำ จากนั้นจึงออกใบรับสุขอนามัยพืชเป็นขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการส่งออกมังคุดไปไต้หวัน โดยการส่งออกมังคุดผลสดด้วยวิธีอบไอน้ำในครั้งแรกนี้เป็นของ บริษัท C.P. Starlanes

"วันที่ 5 กันยายน 2562 นี้ ถือเป็นโอกาสดีที่ประเทศไทยจะส่งออกมังคุดสดอบไอน้ำล็อตแรกไปไต้หวันได้เป็นครั้งแรกในรอบ 15 ปี ภายหลังจากที่ไต้หวันออกประกาศยกเลิกการนำเข้ามังคุดจากไทยเมื่อปี 2546 ด้วยเหตุผลมังคุดเป็นพืชอาศัยของแมลงวันผลไม้ซึ่งเป็นศัตรูพืชกักกันของไต้หวันจำนวน 4 ชนิด สำหรับผู้ประกอบการรายใดที่ต้องการส่งออกมังคุดไปไต้หวันแต่ไม่มีโรงงานอบไอน้ำ สามารถติดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มวิจัยการกักกันพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร โทร 02 940 6770 ต่อ 141 ,142 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าว


Latest Press Release

ภาพข่าว : นิติศาสตร์ SPU บริการวิชาการสู่สังคม!

ดร.ศิวพร เสาวคนธ์ อาจารย์หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม บริการวิชาการสู่สังคม ด้วยการถ่ายทอดความรู้ทางด้านกฎหมาย ในรายวิชา “กฎหมายว่าด้วยการทุจริตและวิธีพิจารณาคดีทุจริต” แก่นักศึกษา RMU โดยมีอาจารย์พิทักษ์ ธรรมะ...

TK Park ท้าประลองสมอง ปล่อยไอเดียออกแบบบอร์ดเกม Print and Play

เพราะการเล่นของเด็ก ๆ ก็คือการเรียนรู้รูปแบบหนึ่ง สถาบันอุทยานการเรียนรู้ TK Park หน่วยงานชั้นนำด้านการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ จึงให้ความสำคัญกับการเรียนรู้ผ่านเกมและการเล่นหลากหลายรูปแบบ โดยล่าสุด จัดโครงการ “อบรมและประกวดออกแบบบอร์ดเกม...

BEM ห่วงใย มอบหน้ากากผ้าให้ รพ.รามาธิบดี รพ.ศิริราชและกรมวิทยาศาสตร์ทหารบก

นายอัลวิน จี รองกรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วย นายไชยวัฒน์ จันทร์ผ่อง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM ลงพื้นที่มอบหน้ากากผ้า BEM แทนความห่วงใย และขอบคุณจากหัวใจ BEM ภายใต้โครงการ “Healthy Journey with...

หลักสูตร Customer Delight (อบรม 13 ส.ค. 63)

การบริการด้วยสายสัมพันธ์กับลูกค้าโดยเฉพาะ Customer Delight ได้ทวีความสำคัญมากขึ้นในยุคนี้ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขายสินค้าหรือธุรกิจให้บริการ หากธุรกิจใดไม่เน้นการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า ธุรกิจนั้นย่อมสูญหายไปจากโลกของการแข่งขันอย่างแน่นอน...

ภาพข่าว: SFLEX เปิดโครงการ “สตาร์เฟล็กซ์ปันน้ำใจให้ผู้พิการ”

ดร.สมโภชน์ วัลยะเสวี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สตาร์เฟล็กซ์ จำกัด (มหาชน) หรือ SFLEX พร้อมทีมงานบริษัท ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบางเพรียง อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ เข้ามอบสิ่งของอุปโภค บริโภคและเงินช่วยเหลือผู้พิการ ในโครงการ...

Related Topics