วธ.จับมือบริษัทอสมทฯ ปลุกกระแสอนุรักษ์ผ้าไทยจัดโครงการอนุรักษ์ผ้าไทยและรณรงค์ร่วมสวมใส่ผ้าไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Wednesday September 18, 2019 14:23
กรุงเทพฯ--18 ก.ย.--สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

วธ.จับมือบริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ปลุกกระแสอนุรักษ์ผ้าไทย จัดโครงการ "อนุรักษ์ผ้าไทยและรณรงค์ร่วมสวมใส่ผ้าไทย" เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชนนีพันปีหลวง ร่วมอนุรักษ์และสืบสานมรดกภูมิปัญญาผ้าไทย สร้างรายได้สู่ชุมชน

วันที่ 18 กันยายน 2562 ณ ห้องโถงชั้น 1 กระทรวงวัฒนธรรม นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานร่วมกับนายเขมทัตต์ พลเดช กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)แถลงข่าวโครงการ "อนุรักษ์ผ้าไทยและรณรงค์ร่วมสวมใส่ผ้าไทย"เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชนนีพันปีหลวง โดยมีนายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม ผู้แทนบริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม

นายปรเมศวร์กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) มีนโยบายและยุทธศาสตร์ในการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ และเสริมสร้างค่านิยม อัตลักษณ์ไทยและความเป็นไทย รวมทั้งอนุรักษ์สืบทอดและต่อยอดมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของไทย วธ.จึงร่วมกับบริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) จัดโครงการ "อนุรักษ์ผ้าไทยและรณรงค์ร่วมสวมใส่ผ้าไทย" เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 12 สิงหาคม 2562 และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่พระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อความร่มเย็นเป็นสุข และความเจริญรุ่งเรืองของประชาชนและประเทศชาติมาโดยตลอด โดยเฉพาะการอนุรักษ์มรดกศิลปวัฒนธรรมไทยหลากหลายสาขาให้คงอยู่คู่ชาติ ทรง พระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งศูนย์ศิลปาชีพ เพื่อการฝึกอาชีพหัตถศิลป์แขนงต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผ้าไทย ทั้งยังทรงเป็นแบบอย่างในการฉลองพระองค์ด้วยผ้าไทย จนเกิดความนิยมอย่างแพร่หลายทั้งในประชาชนชาวไทยและต่างประเทศ กล่าวได้ว่าทรงเป็นผู้เผยแพร่ผ้าไทยให้เป็นที่ประจักษ์แก่สายตาของชาวโลก

ทั้งนี้ กิจกรรมในโครงการ "อนุรักษ์ผ้าไทยและรณรงค์ร่วมสวมใส่ผ้าไทย" ประกอบด้วย การเผยแพร่สารคดีสั้น เรื่อง "ผ้าไทยในแต่ละท้องถิ่น" จำนวน 12 ตอน โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับองค์ความรู้ผ้าไทยในแต่ละท้องถิ่นทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ อาทิ กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านท่ากระจาย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ชุมชนคุณธรรมหนองสมณะใต้ จังหวัดลำพูน ชุมชนคุณธรรมบ้านดอนข่า จังหวัดขอนแก่น และชุมชนบ้านครัวเหนือ กรุงเทพฯ เป็นต้น โดยออกอากาศในรายการ ข่าวภาคค่ำ เวลาประมาณ ๑๙.๓๐ – ๒๐.๕๐ น. นอกจากนี้ยังมีการประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนเห็นคุณค่าและความสำคัญของผ้าไทย และสร้างค่านิยมการสวมใส่ผ้าไทยในชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างแรงบันดาลใจกับกลุ่มคนรุ่นใหม่ให้หันมาสวมใส่ผ้าไทยอย่างจริงจัง โดยให้พิธีกรและผู้ประกาศข่าวของช่อง9 MCOT HD สวมใส่ชุดผ้าไทยจากทั้งแบบพื้นถิ่นและแบบร่วมสมัย ออกอากาศทางรายการโทรทัศน์ สื่อโซเชียลมีเดีย Facebook และ YouTube ของสำนักข่าวไทย นอกจากนี้การสนับสนุนการสวมใส่ผ้าไทยนั้นยังเป็นส่งเสริมการนำทุนทางวัฒนธรรมมาสร้างคุณค่าและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ สามารถสร้างรายได้ไปสู่ชุมชนอีกด้วย

ด้านนายเขมทัตต์ พลเดช กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) กล่าวว่าถึงความร่วมมือครั้งนี้ว่า "การจัดโครงการอนุรักษ์ผ้าไทยและรณรงค์ร่วมสวมใส่ผ้าไทยซึ่งปีนี้ เป็นปีที่ ๒ บมจ.อสมท ในฐานะองค์กรสื่อสารมวลชนของรัฐ มีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างการรับรู้และความตระหนักให้กับประชาชนชาวไทย ให้เห็นถึงคุณค่า ภูมิปัญญาผ้าไทยในแต่ละท้องถิ่น อันเป็นมรดกที่ควรค่าแก่การสืบสานคงไว้เป็นอัตลักษณ์ของคนไทย และร่วมกันอนุรักษ์และส่งเสริมให้คนไทยหันมาใส่ผ้าไทยในชีวิตประจำวัน ผ่านทางช่อง 9 MCOT HD หมายเลข 30สำนักข่าวไทย และสื่อออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็นรายการโทรทัศน์ รายการข่าว และสารคดี เกล็ดความรู้ต่างๆ รวมถึงการสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ผลิตผ้าไทยในส่วนของพิธีกร และผู้ประกาศข่าวของ บมจ. อสมท ได้สวมใส่ผ้าไทยมาจนถึงทุกวันนี้ เพื่อกระตุ้นให้ผู้ชมสนใจ ปลุกกระแสให้ใช้ผ้าไทยมากขึ้น เมื่อผู้ผลิตและผู้ใช้มากขึ้นจะสามารถเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ สร้างรายได้ไปสู่ชุมชนอีกด้วย

ผมเชื่อมั่นว่า ด้วยศักยภาพของ อสมท จะสามารถถ่ายทอดเรื่องราวให้ประชาชนได้รับรู้ในวงกว้าง เพื่อให้ประชาชนชาวไทยได้รับรู้และตระหนักถึงพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ด้านหัตถศิลป์มรดกภูมิปัญญาผ้าไทยที่สะท้อนถึงเอกลักษณ์ความเป็นไทย เกิดความปิติที่ทรงมุ่งมั่นปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านผ้าไทย ทรงฟื้นฟู อนุรักษ์ภูมิปัญญาผ้าไทยจนเกิดความเจริญก้าวหน้า ตลอดจนเห็นคุณค่าของการใส่ผ้าไทยในชีวิตประจำวันและผลักดันผ้าไทยร่วมสมัยสู่สากล"

ติดตามสารคดีประวัติความเป็นมาของผ้าไทยในแต่ละภูมิภาค ผ่านทางช่อง 9 MCOT HD หมายเลข ๓๐ และ Facebook, YouTube ของสำนักข่าวไทย ตั้งแต่วันที่ ๒๔ กันยายน- ธันวาคม ๒๕๖๒


Latest Press Release

West China Hospital เตรียมสร้างโรงพยาบาลแห่งใหม่ในเขตเศรษฐกิจใหม่เทียนฝู่ นครเฉิงตู

โรงพยาบาลเวสต์ไชน่า มหาวิทยาลัยเสฉวน (West China Hospital of Sichuan University) ซึ่งเป็นศูนย์การแพทย์ที่มีชื่อเสียงในนครเฉิงตู มณฑลเสฉวน ได้ลงนามในสัญญากับคณะกรรมการบริหารเขตเศรษฐกิจใหม่เทียนฝู่ นครเฉิงตู (Chengdu Management Committee of Tianfu New...

ภาพข่าว: เยี่ยมชมอาคารระบบอนุรักษ์พลังงาน

สธน อัศวสันติ (แถวหน้าที่ 5 จากขวา) หัวหน้าโครงการ The Eco Knowledge Program บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) หรือยูวี ให้การต้อนรับ คณะนิสิตจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบสถาปัตยกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์...

เปิดตัวรองเท้าหนังเอ็กโซติกครั้งแรก! ในคอลเล็กชั่น Suvimol Atelier ดีไซน์เรียบหรู คอมพลีตลุคให้โดดเด่น ไม่ซ้ำใคร

คอมพลีตลุคสาวกที่หลงใหลในมนตร์เสน่ห์ของหนังเอ็กโซติกให้สมูบรณ์แบบตั้งแต่หัวจรดเท้า ภายใต้การออกแบบที่ตอบโจทย์ฟังก์ชั่นการใช้งาน และการนำเสนออย่างมีชั้นเชิงผ่าน S'uvimol Atelier รองเท้าหนัง เอ็กโซติกคอลเล็กชั่นแรกจากแบรนด์ S'uvimol...

ภาพข่าว: สสส. รณรงค์ส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกายอย่างเพียงพอในกลุ่มวัยเด็ก พร้อมชูแนวคิด เล่นดี 3 มิติ ส่งเสริมการเรียนรู้

ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้อำนวยการสำนักสร้างเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ให้การต้อนรับ นายศุภวัฒน์ อวภาค (ที่ 2 จากซ้าย) รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดสงขลา เขต 2...

ดั๊บเบิ้ล เอ ชูคอนเซ็ปต์ Lets Play, Young@Heart ในงาน Thailand Friendly Design Expo 2019

นายโยธิน ดำเนินชาญวนิชย์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) นำดั๊บเบิ้ล เอ ร่วมออกบูธภายใต้แนวคิด Let's Play, Young@Heart เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยการออกกำลังกาย และใช้ชีวิตด้วยหัวใจ แค่ใจ Young...

Related Topics