วธ.จับมือบริษัทอสมทฯ ปลุกกระแสอนุรักษ์ผ้าไทยจัดโครงการอนุรักษ์ผ้าไทยและรณรงค์ร่วมสวมใส่ผ้าไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Wednesday September 18, 2019 14:23
กรุงเทพฯ--18 ก.ย.--สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

วธ.จับมือบริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ปลุกกระแสอนุรักษ์ผ้าไทย จัดโครงการ "อนุรักษ์ผ้าไทยและรณรงค์ร่วมสวมใส่ผ้าไทย" เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชนนีพันปีหลวง ร่วมอนุรักษ์และสืบสานมรดกภูมิปัญญาผ้าไทย สร้างรายได้สู่ชุมชน

วันที่ 18 กันยายน 2562 ณ ห้องโถงชั้น 1 กระทรวงวัฒนธรรม นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานร่วมกับนายเขมทัตต์ พลเดช กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)แถลงข่าวโครงการ "อนุรักษ์ผ้าไทยและรณรงค์ร่วมสวมใส่ผ้าไทย"เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชนนีพันปีหลวง โดยมีนายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม ผู้แทนบริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม

นายปรเมศวร์กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) มีนโยบายและยุทธศาสตร์ในการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ และเสริมสร้างค่านิยม อัตลักษณ์ไทยและความเป็นไทย รวมทั้งอนุรักษ์สืบทอดและต่อยอดมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของไทย วธ.จึงร่วมกับบริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) จัดโครงการ "อนุรักษ์ผ้าไทยและรณรงค์ร่วมสวมใส่ผ้าไทย" เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 12 สิงหาคม 2562 และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่พระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อความร่มเย็นเป็นสุข และความเจริญรุ่งเรืองของประชาชนและประเทศชาติมาโดยตลอด โดยเฉพาะการอนุรักษ์มรดกศิลปวัฒนธรรมไทยหลากหลายสาขาให้คงอยู่คู่ชาติ ทรง พระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งศูนย์ศิลปาชีพ เพื่อการฝึกอาชีพหัตถศิลป์แขนงต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผ้าไทย ทั้งยังทรงเป็นแบบอย่างในการฉลองพระองค์ด้วยผ้าไทย จนเกิดความนิยมอย่างแพร่หลายทั้งในประชาชนชาวไทยและต่างประเทศ กล่าวได้ว่าทรงเป็นผู้เผยแพร่ผ้าไทยให้เป็นที่ประจักษ์แก่สายตาของชาวโลก

ทั้งนี้ กิจกรรมในโครงการ "อนุรักษ์ผ้าไทยและรณรงค์ร่วมสวมใส่ผ้าไทย" ประกอบด้วย การเผยแพร่สารคดีสั้น เรื่อง "ผ้าไทยในแต่ละท้องถิ่น" จำนวน 12 ตอน โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับองค์ความรู้ผ้าไทยในแต่ละท้องถิ่นทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ อาทิ กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านท่ากระจาย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ชุมชนคุณธรรมหนองสมณะใต้ จังหวัดลำพูน ชุมชนคุณธรรมบ้านดอนข่า จังหวัดขอนแก่น และชุมชนบ้านครัวเหนือ กรุงเทพฯ เป็นต้น โดยออกอากาศในรายการ ข่าวภาคค่ำ เวลาประมาณ ๑๙.๓๐ – ๒๐.๕๐ น. นอกจากนี้ยังมีการประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนเห็นคุณค่าและความสำคัญของผ้าไทย และสร้างค่านิยมการสวมใส่ผ้าไทยในชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างแรงบันดาลใจกับกลุ่มคนรุ่นใหม่ให้หันมาสวมใส่ผ้าไทยอย่างจริงจัง โดยให้พิธีกรและผู้ประกาศข่าวของช่อง9 MCOT HD สวมใส่ชุดผ้าไทยจากทั้งแบบพื้นถิ่นและแบบร่วมสมัย ออกอากาศทางรายการโทรทัศน์ สื่อโซเชียลมีเดีย Facebook และ YouTube ของสำนักข่าวไทย นอกจากนี้การสนับสนุนการสวมใส่ผ้าไทยนั้นยังเป็นส่งเสริมการนำทุนทางวัฒนธรรมมาสร้างคุณค่าและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ สามารถสร้างรายได้ไปสู่ชุมชนอีกด้วย

ด้านนายเขมทัตต์ พลเดช กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) กล่าวว่าถึงความร่วมมือครั้งนี้ว่า "การจัดโครงการอนุรักษ์ผ้าไทยและรณรงค์ร่วมสวมใส่ผ้าไทยซึ่งปีนี้ เป็นปีที่ ๒ บมจ.อสมท ในฐานะองค์กรสื่อสารมวลชนของรัฐ มีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างการรับรู้และความตระหนักให้กับประชาชนชาวไทย ให้เห็นถึงคุณค่า ภูมิปัญญาผ้าไทยในแต่ละท้องถิ่น อันเป็นมรดกที่ควรค่าแก่การสืบสานคงไว้เป็นอัตลักษณ์ของคนไทย และร่วมกันอนุรักษ์และส่งเสริมให้คนไทยหันมาใส่ผ้าไทยในชีวิตประจำวัน ผ่านทางช่อง 9 MCOT HD หมายเลข 30สำนักข่าวไทย และสื่อออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็นรายการโทรทัศน์ รายการข่าว และสารคดี เกล็ดความรู้ต่างๆ รวมถึงการสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ผลิตผ้าไทยในส่วนของพิธีกร และผู้ประกาศข่าวของ บมจ. อสมท ได้สวมใส่ผ้าไทยมาจนถึงทุกวันนี้ เพื่อกระตุ้นให้ผู้ชมสนใจ ปลุกกระแสให้ใช้ผ้าไทยมากขึ้น เมื่อผู้ผลิตและผู้ใช้มากขึ้นจะสามารถเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ สร้างรายได้ไปสู่ชุมชนอีกด้วย

ผมเชื่อมั่นว่า ด้วยศักยภาพของ อสมท จะสามารถถ่ายทอดเรื่องราวให้ประชาชนได้รับรู้ในวงกว้าง เพื่อให้ประชาชนชาวไทยได้รับรู้และตระหนักถึงพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ด้านหัตถศิลป์มรดกภูมิปัญญาผ้าไทยที่สะท้อนถึงเอกลักษณ์ความเป็นไทย เกิดความปิติที่ทรงมุ่งมั่นปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านผ้าไทย ทรงฟื้นฟู อนุรักษ์ภูมิปัญญาผ้าไทยจนเกิดความเจริญก้าวหน้า ตลอดจนเห็นคุณค่าของการใส่ผ้าไทยในชีวิตประจำวันและผลักดันผ้าไทยร่วมสมัยสู่สากล"

ติดตามสารคดีประวัติความเป็นมาของผ้าไทยในแต่ละภูมิภาค ผ่านทางช่อง 9 MCOT HD หมายเลข ๓๐ และ Facebook, YouTube ของสำนักข่าวไทย ตั้งแต่วันที่ ๒๔ กันยายน- ธันวาคม ๒๕๖๒


Latest Press Release

กยท. จัดกิจกรรม CSR มอบสนามเด็กเล่นปูพื้นบล็อกยางพารา มุ่งหวัง ใช้นวัตกรรมยางของ กยท. เพื่อประโยชน์ชุมชนและสังคม

กยท. ส่งมอบสนามเด็กเล่นปูพื้นบล็อกยางพาราแก่ ร.ร.บ้านไสใหญ่ อ.ละงู จ.สตูล หนึ่งในกิจกรรม CSR มุ่งเน้นการใช้นวัตกรรมยางของ กยท. เพื่อประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม หวังเพิ่มมูลค่าให้ยางพารา นายประพันธ์ บุณยเกียรติ ประธานกรรมการการยางแห่งประเทศไทย เผยว่า...

รมว.วธ หนุน บวร On Tour ชุมชนคุณธรรมฯ วัดนาหนอง ราชบุรี นำพลัง “บวร” ขับเคลื่อนสังคมสงบสุข ส่งเสริมวิถีชีวิตไท-ยวน

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เดินทางไปติดตามความคืบหน้าโครงการพัฒนาต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมตามรอยศาสตร์พระราชาฯ “บวร On Tour” ของชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนด้วยพลังบวร ณ...

สทนช. คืบหน้าพัฒนาแบบจำลองความคุ้มค่าการจัดสรรน้ำในพื้นที่ EEC

ดร. สมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) เป็นประธานการประชุมเปิดโครงการนำร่องศึกษาวิเคราะห์ความเชื่อมโยงการบริหารจัดการน้ำกับระบบประเมินด้านเศรษฐกิจและสังคมและพัฒนาระบบบัญชาการการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในภาวะวิกฤติ ณ เดอะฮอลล์...

ไปรษณีย์ไทย เปิดโซลูชั่นพัฒนาองค์กรรับ 137 ปี+ สืบสาน ส่งต่อ ส่งด้วยใจ ตอบโจทย์คนไทยและภาคธุรกิจ

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ฉลองครบรอบ 137 ปี กิจการไปรษณีย์ไทย เคียงข้างคนไทย เน้นให้บริการรูปแบบใหม่ เดินหน้าธุรกิจขนส่งทั้งในและระหว่างประเทศ รับอีคอมเมิร์ซโต จับมือพันธมิตรสร้างโอกาสทางธุรกิจ พร้อมยกระดับธุรกิจไปรษณียภัณฑ์ดั้งเดิม...

ช้อปปี้และเคอรี่ เอ็กซ์เพรส ตอกย้ำความร่วมมือพันธมิตรธุรกิจที่แข็งแกร่ง เสริมความมั่นใจให้ผู้ใช้งานทั่วประเทศ ตลอดเทศกาลช้อปปิ้งช่วงครึ่งปีหลัง

ช้อปปี้ ผู้นำแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และไต้หวัน ร่วมกับ เคอรี่ เอ็กซ์เพรสผู้นำด้านการจัดส่งพัสดุด่วนทั่วไทย โดยมีตัวแทนคุณอีริค บุย หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ ช้อปปี้ (ประเทศไทย) (ที่ 3 จากขวา) และคุณไมเคิล ฉ่อย รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร...

Related Topics