ภาพข่าว: ก.เกษตรฯ ลุยต่อสำรวจนาข้าวเสียหาย2พันไร่

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Monday September 23, 2019 10:11
กรุงเทพฯ--23 ก.ย.--กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

"รมช.ประภัตร" ลุยต่อ ลงเรือสำรวจความเสียหายพื้นที่นา 2,000 ไร่ จ.ยโสธร เตรียมแจกพันธุ์ข้าวเหนียว หนุนปลูกนาปรังหลังน้ำลด สร้างรายได้

วันนี้ (21 กย 62) เวลา 15.00 น. นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะเดินทางจาก จ.ศรีสะเกษ ภายหลังตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเกษตกรที่ประสบภัยน้ำท่วม โดยเดินทางต่อไปยัง จ.ยโสธร เพื่อลงเรือท้องแบนสำรวจพื้นที่นาข้าวกว่า 2,000 ไร่ ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ก่อนพบปะและให้กำลังใจเกษตรกร โดยมี นางสาวสิริมา วัฒโน รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร กล่าวต้อนรับ พร้อมมอบถุงยังชีพแก่ผู้ประสบอุทกภัย ตลอดจนเสบียงอาหารสัตว์ หญ้าแห้งอัดฟ่อน และมอบถุงยังชีพสำหรับสัตว์ รวมจำนวน 700 ถุง ณ บ้านทรายงามหมู่ที่ 5 ต.กุดกุง อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร

นายประภัตร กล่าวว่า การลงพื้นที่ จ.ยโสธรในครั้งนี้ เพื่อมาตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจชาวบ้านที่ประสบภัย ซึ่งพื้นที่แห่งนี้ประสบปัญหาน้ำท่วมทุกปี อย่างไรก็ตาม นายกฯ มีความเป็นห่วงพี่น้องเกษตรกร จึงได้มอบหมายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งสำรวจความเสียหายหลังน้ำลดทันที พร้อมเยียวยาตามมาตรการช่วยเหลือต่างๆ ทั้งด้านพืช ประมง และปศุสัตว์ จากการพูดคุยกับชาวบ้านในวันนี้ ทราบว่าได้รับความเดือดร้อนอย่างหนัก จึงได้ขอให้หน่วยงานรัฐเร่งเข้าช่วยเหลือเพื่อให้มีอาชีพหลังน้ำลด โดยขอรับการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าวเหนียว กข.10 สำหรับปลูกข้าวนาปรังหลังน้ำลด ซึ่งกรมการข้าวยินดีสนับสนุนให้ชาวบ้าน 20 กก./ไร่ นอกจากนี้ขอให้เพิ่มคลองส่งน้ำอีก 3 กม. เพื่อกระจายน้ำเข้าสู่พื้นที่การเกษตรในช่วงฤดูนาปรัง ตลอดจนขอให้ยกระดับถนนเพิ่มขึ้นอีก 1 เมตร เพื่อป้องกันน้ำท่วมให้มีเส้นทางสัญจรไปมาได้สะดวก ทั้งหมดนี้ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องรับไปดำเนินการต่อไป

ทั้งนี้ รายงานสถานการณ์อุทกภัย ปี 2562 จ.ยโสธร จากศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัดยโสธร ผลกระทบด้านการเกษตร มีดังนี้ 1) ด้านพืช มีพื้นที่การเกษตรได้รับผลกระทบและคาดว่าจะเสียหาย จำนวน 9 อำเภอ 79 ตำบล 885 หมู่บ้าน เกษตกรประสบภัย จำนวน 50,196 ราย พื้นที่ความเสียหายทั้งหมด จำนวน 561,074 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว 532,205 ไร่ มันสำปะหลัง 27,921 ไร่ ยางพารา/มะพร้าว/ปาล์ม 355 ไร่ และอื่นๆ 2) ด้านประมง มีพื้นที่ได้รับผลกระทบและคาดว่าจะเสียหาย จำนวน 9 อำเภอ 44 ตำบล เกษตรกร จำนวน 1,237 ราย บ่อดินได้รับผลกระทบ จำนวน 1,159 ไร่ และกระชังได้รับผลกระทบ จำนวน 7,000 ตร.ม. และ 3) ด้านปศุสัตว์ สัตว์ตาย จำนวน 823 ตัว แยกเป็นโค 2 ตัว กระบือ 1 ตัว สุกร 9 ตัว และสัตว์ปีก 798 ตัว ใน 2 อำเภอ เกษตรกรได้รับผลกระทบ 17 ราย

สำหรับการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบเบื้องต้นนั้น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้าดำเนินการ อาทิ โครงการชลประทานยโสธร กรมชลประทาน เร่งระบายในอ่างเก็บน้ำชลประทานที่รับผิดชอบ สำนักงานเกษตรจังหวัด กรมส่งเสริมการเกษตร เร่งสำรวจความเสียหายด้านการเกษตรเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรตามระเบียบฯ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร กรมปศุสัตว์ แจกจ่ายพืชอาหารสัตว์ (หญ้าแห้งอัดฟ่อน) รวมจำนวน 353,980 กก. (353.98 ตัน) อพยพสัตว์ให้แก่เกษตรกร จำนวน 4,293 ราย ประกอบด้วย โค จำนวน 16,046 ตัว กระบือ จำนวน 2,267 ตัว และสุกร จำนวน 712 ตัว แจกจ่ายเวชภัณฑ์ จำนวน 925 ชุด(ชุดใหญ่) รักษาสัตว์ จำนวน 168 ตัว ตั้งชุดเฉพาะกิจลงพื้นที่เข้าเยี่ยมฟาร์มเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาอุทกภัย โดยให้คำแนะนำการดูแลสุขภาพสัตว์และรักษาสัตว์ป่วย ตลอดจน การควบคุมและป้องกันโรคสัตว์ เป็นต้น


Latest Press Release

ภาพข่าว : รับมอบเมล็ดพันธุ์

นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นสักขีพยานรับมอบเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวาน จากดร.ยงค์ยุทธ ปานสูง กรรมการบริหารบริษัท แปซิฟิคเมล็ดพันธุ์ จำกัด และผู้แทนจากสหกรณ์การเกษตร ในจังหวัดอุทัยธานี พิจิตรและบุรีรัมย์ จำนวน 5 แห่ง เป็นผู้รับมอบ...

ภาพข่าว: ไอแบงก์ มอบเงินซะกาตช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย ชุมชนมุสลิมพัฒนาบ้านสามอิน

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) โดยมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการซะกาตครั้งที่3/2563 ได้มอบเงินซะกาตจากบัญชีซะกาตของธนาคาร เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยพื้นที่ชุมชนมุสลิมพัฒนาบ้านสามอิน จำนวน 21 ราย รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 131,000 บาท...

ภาพข่าว: “LEO” แจกถุงยังชีพ ให้กับประชาชนในชุมชนวัดอินทร์บรรจง

นายเกตติวิทย์ สิทธิสุนทรวงศ์ (ที่ 2 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) หรือ LEO พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร มอบถุงยังชีพซึ่งประกอบไปด้วยข้าวสาร อาหารแห้ง และของใช้จำเป็นต่างๆ ให้กับประชาชนในชุมชนวัดอินทร์บรรจง...

การบินไทยจัดเที่ยวบินพิเศษรับคนไทยจากสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์กลับบ้าน

นาวาอากาศตรี อนิรุต แสงฤทธิ์ ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายปฏิบัติการบิน ในฐานะหัวหน้าศูนย์ควบคุมการปฏิบัติการ (THAI Operations Control Center : TOCC) บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทฯ ปฏิบัติภารกิจรับคนไทยจากสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์กลับประเทศไทย...

เพิ่มประสิทธิภาพจัดเก็บขยะทุกพื้นที่ - รณรงค์สร้างจิตสำนึกไม่ทิ้งขยะลงคลอง

นายณรงค์ เรืองศรี ผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ กทม. กล่าวกรณีในสื่อสังคมออนไลน์มีผู้แสดงความคิดเห็น ระบุในพื้นที่กรุงเทพฯ ยังไม่มีการตรวจตราและบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดกับผู้ที่ทิ้งขยะลงคูคลองว่า ที่ผ่านมา สำนักการระบายน้ำ...

Related Topics