งานสัมมนาเชิงวิชาการ Outstanding Technologist Awards and STI Forum

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Monday October 7, 2019 14:00
กรุงเทพฯ--7 ต.ค.--สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย

เทคโนโลยีและนวัตกรรมช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) ร่วมมือกับ มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดงานประกาศผลรางวัลพระราชทานนักเทคโนโลยีดีเด่น และงานสัมมนาเชิงวิชาการ Outstanding Technologist Awards and STI Forum เพื่อเชิดชูเกียรติและแสดงความยินดีต่อนักเทคโนโลยีดีเด่นและนักเทคโนโลยีรุ่นใหม่ รวมทั้งผลักดันให้ผลงานวิจัยได้เชื่อมโยงไปสู่ตลาดธุรกิจ โดยสร้างโอกาสให้ผู้บริหารจากภาคส่วนต่างๆ นักเทคโนโลยี และผู้เชี่ยวชาญด้าน STI ได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ภายใต้หัวข้อ Turning Science & Technology into Business ซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยากรต่างประเทศและผู้บริหารองค์กรชั้นนำในประเทศไทย เข้าร่วมแบ่งปันแนวคิด ประสบการณ์การพัฒนา และต่อยอดงานวิจัยทางด้าน STI ให้สามารถตอบสนองความต้องการของโลกธุรกิจยุคปัจจุบัน โดยกำหนดจัดงานดังกล่าว ในวันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม 2562 ณ ห้องคริสตัลฮอลล์ ดิ แอทธินี กรุงเทพฯ

ชื่องาน: Outstanding Technologist Awards and STI Forum
หัวข้อ: Turning Science & Technology into Business
วันที่จัดงาน: พฤหัสบดีที่ 17 ต.ค. 2562
เวลา: 08.30 – 16.30 น.
สถานที่: ห้องคริสตัลฮอลล์ โรงแรม ดิ แอทธินี กรุงเทพฯ

Latest Press Release

จัดแอปพลิเคชัน...ลบ "ครหา" ป่าหาย

เป็นโครงการสำคัญของ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เพื่อฟื้นฟูป่าและเพิ่มพื้นที่สีเขียว รวมทั้งสนับสนุนให้ประชาชน ปลูกไม้ยืนต้นในพื้นที่ตนเอง...

มาตรการเยียวยาด้านการท่องเที่ยวและกีฬา เพื่อรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเดินหน้านโยบายและมาตรการด้านการท่องเที่ยว/ด้านการกีฬา จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โควิด-19 พร้อมเร่งสร้างบรรยากาศการท่องเที่ยวให้กลับมา สร้างเม็ดเงินกระจายรายได้สู่ชุมชน ประชาชนเที่ยวได้พร้อมสุขอนามัยที่ดีด้วยมาตรการ...

เคทีซีส่งซีรี่ส์สร้างไวรัล 30 วัน 30 เรื่อง #บัตรเครดิตมีไว้เพื่อ... ตอกย้ำเรื่องเล็กๆ ที่มีความหมาย รับฐานวิถีชีวิตใหม่

เคทีซีสร้างคลิปวีดีโอ 30 วัน 30 เรื่อง #บัตรเครดิตมีไว้เพื่อ... ชวนคิด “สิ่งที่คิดกับสิ่งที่เป็น” ชู 30 เรื่องราวของฟังก์ชันและสิทธิประโยชน์ดีๆ บนบัตรเครดิต ตอบโจทย์สังคมไร้เงินสดรับฐานวิถีชีวิตใหม่ (New Normal)...

สกสว. ออกแบบโครงการสำคัญ ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติปีงบ’65 ส่งมอบสภาพัฒน์

ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อ บรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) กระทรวงการอุมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยภารกิจนโยบาย...

สมาคมการออกแบบบรรจุภัณฑ์ไทย จับมือ อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ เชิญผู้ประกอบการธุรกิจร่วมสัมมนาออนไลน์

การเติบโตอย่างต่อเนื่องของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือ อีคอมเมิร์ซ (E-Commerce) ประกอบกับการแพร่ระบาดของโควิด-19 และ การปรับตัวเข้าสู่วิถีชีวิตแบบความปกติใหม่ (New Normal) ทำให้พฤติกรรมการซื้อสินค้าของผู้บริโภคเปลี่ยนไป...

Related Topics