งานสัมมนาเชิงวิชาการ Outstanding Technologist Awards and STI Forum

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Monday October 7, 2019 14:00
กรุงเทพฯ--7 ต.ค.--สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย

เทคโนโลยีและนวัตกรรมช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) ร่วมมือกับ มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดงานประกาศผลรางวัลพระราชทานนักเทคโนโลยีดีเด่น และงานสัมมนาเชิงวิชาการ Outstanding Technologist Awards and STI Forum เพื่อเชิดชูเกียรติและแสดงความยินดีต่อนักเทคโนโลยีดีเด่นและนักเทคโนโลยีรุ่นใหม่ รวมทั้งผลักดันให้ผลงานวิจัยได้เชื่อมโยงไปสู่ตลาดธุรกิจ โดยสร้างโอกาสให้ผู้บริหารจากภาคส่วนต่างๆ นักเทคโนโลยี และผู้เชี่ยวชาญด้าน STI ได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ภายใต้หัวข้อ Turning Science & Technology into Business ซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยากรต่างประเทศและผู้บริหารองค์กรชั้นนำในประเทศไทย เข้าร่วมแบ่งปันแนวคิด ประสบการณ์การพัฒนา และต่อยอดงานวิจัยทางด้าน STI ให้สามารถตอบสนองความต้องการของโลกธุรกิจยุคปัจจุบัน โดยกำหนดจัดงานดังกล่าว ในวันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม 2562 ณ ห้องคริสตัลฮอลล์ ดิ แอทธินี กรุงเทพฯ

ชื่องาน: Outstanding Technologist Awards and STI Forum
หัวข้อ: Turning Science & Technology into Business
วันที่จัดงาน: พฤหัสบดีที่ 17 ต.ค. 2562
เวลา: 08.30 – 16.30 น.
สถานที่: ห้องคริสตัลฮอลล์ โรงแรม ดิ แอทธินี กรุงเทพฯ

Latest Press Release

สมาคมประชาสัมพันธ์ไทยเสนอ 12 แนวทาง เพื่อเยียวยา ฟื้นฟู สื่อสารสร้างความเชื่อมั่นให้กับประเทศ จากผลกระทบของวิกฤตโควิด-19 (COVID-19)

นายกสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย เสนอให้จัดตั้งแคมเปญพัฒนาประเทศ ศึกษาเชิงลึก และสร้างโอกาสตามบริบทใหม่ ภายใต้ 12 แนวทาง เพื่อเยียวยา ฟื้นฟู สื่อสารสร้างความเชื่อมั่นให้กับประเทศ จากผลกระทบของวิกฤตโควิด-19 (COVID-19) ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ...

พัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย ร่วมประชุมผู้บริหาร และครู กศน.ตามโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ

15 ม.ค.64 นายสมศักดิ์ เพ็งธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมผู้บริหาร และครู กศน. สังกัดศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอท่าบ่อ เพื่อชี้แจงผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา...

มกอช. ร่วมลงนามถวายพระพร

นายพิศาล พงศาพิชณ์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) พร้อมคณะผู้บริหารของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งนำโดย ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์...

สพพ. ร่วมถวายแจกันดอกไม้เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเทพฯ

กรุงเทพฯ--15 ม.ค.--สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.) นำคณะผู้บริหาร เข้าถวายแจกันดอกไม้เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์...

SVL Group ทูลเกล้าฯ ถวายแจกันดอกไม้และร่วมลงนามถวายพระพร "กรมสมเด็จพระเทพฯ" ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวร

SVL Group นำโดยนายสุรเดช มุขยางกูร ประธานกรรมการบริหาร พร้อมตัวแทนผู้บริหารและพนักงาน ได้ร่วมทูลเกล้าฯ ถวายแจกันดอกไม้หน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ฯ และร่วมลงนามถวายพระพรฯ...

Related Topics