ตลาดนัดสีเขียว Green Market

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Monday October 7, 2019 13:54
กรุงเทพฯ--7 ต.ค.--ศูนย์การค้ามาร์เก็ตวิลเลจ หัวหิน

ศูนย์การค้ามาร์เก็ตวิลเลจ หัวหิน ร่วมกับเครือข่ายตลาดเกษตรสีเขียว ชวนช้อป ชิลๆ แบบรักษาสิ่งแวดล้อม กับกิจกรรม Green Market @Market Village Hua Hin จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ผัก ผลไม้ อาหารแปรรูป ของพื้นบ้านประจำท้องถิ่นตามฤดูกาล "คุณภาพดี และปลอดสารพิษ" เพื่อสร้างรายได้ที่ยั่งยื่นให้เกษตรกร ในวันที่ 8-14 ต.ค.62 นี้ ณ บริเวณ

ลานกิจกรรมด้านหน้าศูนย์การค้า
cwww : marketvillagehuahin.co.th www : facebook .com / huahinmarketvillage

Latest Press Release

จัดแอปพลิเคชัน...ลบ "ครหา" ป่าหาย

เป็นโครงการสำคัญของ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เพื่อฟื้นฟูป่าและเพิ่มพื้นที่สีเขียว รวมทั้งสนับสนุนให้ประชาชน ปลูกไม้ยืนต้นในพื้นที่ตนเอง...

มาตรการเยียวยาด้านการท่องเที่ยวและกีฬา เพื่อรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเดินหน้านโยบายและมาตรการด้านการท่องเที่ยว/ด้านการกีฬา จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โควิด-19 พร้อมเร่งสร้างบรรยากาศการท่องเที่ยวให้กลับมา สร้างเม็ดเงินกระจายรายได้สู่ชุมชน ประชาชนเที่ยวได้พร้อมสุขอนามัยที่ดีด้วยมาตรการ...

เคทีซีส่งซีรี่ส์สร้างไวรัล 30 วัน 30 เรื่อง #บัตรเครดิตมีไว้เพื่อ... ตอกย้ำเรื่องเล็กๆ ที่มีความหมาย รับฐานวิถีชีวิตใหม่

เคทีซีสร้างคลิปวีดีโอ 30 วัน 30 เรื่อง #บัตรเครดิตมีไว้เพื่อ... ชวนคิด “สิ่งที่คิดกับสิ่งที่เป็น” ชู 30 เรื่องราวของฟังก์ชันและสิทธิประโยชน์ดีๆ บนบัตรเครดิต ตอบโจทย์สังคมไร้เงินสดรับฐานวิถีชีวิตใหม่ (New Normal)...

สกสว. ออกแบบโครงการสำคัญ ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติปีงบ’65 ส่งมอบสภาพัฒน์

ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อ บรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) กระทรวงการอุมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยภารกิจนโยบาย...

สมาคมการออกแบบบรรจุภัณฑ์ไทย จับมือ อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ เชิญผู้ประกอบการธุรกิจร่วมสัมมนาออนไลน์

การเติบโตอย่างต่อเนื่องของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือ อีคอมเมิร์ซ (E-Commerce) ประกอบกับการแพร่ระบาดของโควิด-19 และ การปรับตัวเข้าสู่วิถีชีวิตแบบความปกติใหม่ (New Normal) ทำให้พฤติกรรมการซื้อสินค้าของผู้บริโภคเปลี่ยนไป...

Related Topics