STC ส่งตัวแทนนักศึกษา เข้าร่วมโครงการอบรมภาวะผู้นำที่เกาหลีใต้

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Thursday October 31, 2019 13:58
กรุงเทพฯ--31 ต.ค.--วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

มูลนิธิ ACC KOREA คัดเลือกตัวแทนนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC) ให้เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมโครงการอบรมภาวะผู้นำ ณ ประเทศเกาหลีใต้ หวังเสริมสร้างภาวะผู้นำให้กับเยาวชนไทย ยังเป็นการสร้างสัมพันธ์ภาพของนักศึกษาไทยกับนักศึกษาต่างชาติ ระหว่างวันที่ 2-6 ตุลาคม 2562 โดยมีนักศึกษาจากประเทศไทย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย เกาหลีใต้ มองโกเลีย เจงกิสข่าน อาร์เซอร์ไบจาน ฯลฯ เข้าร่วมโครงการ

โครงการอบรมภาวะผู้นำ ณ ประเทศเกาหลีใต้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างภาวะผู้นำสำหรับเยาวชน พร้อมเสริมทักษะทางด้านการบริหารจัดการ การเป็นผู้นำที่ดีในองค์กรต่างๆ นอกจากนี้ ยังเป็นการเปิดโลกทัศน์ให้กับนักศึกษาไทยในการได้รู้จักเพื่อนต่างชาติซึ่งต่างวัฒนธรรมและความเป็นอยู่ และยังได้เห็นความก้าวหน้าของประเทศเกาหลีใต้ในเรื่องเทคโนโลยี

โดยนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ คือ น.ส.กนกพร การะเกตุ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ และ น.ส.อาภัสรา ไหมเพชร์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (IBM) คณะบริหารธุรกิจ

ตลอด 5 วันของการเข้าร่วมโครงการทั้ง 2 คนได้รับความรู้จากผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ ที่มาให้ความรู้ในด้านWhat's Kind of a Person are You คือการรู้จักตัวตนของตัวเอง การจะดำเนินชีวิตร่วมกับคนอื่นที่มีนิสัยแตกต่างกันในสังคมได้อย่างไร Development of Leadership การสอนเรื่องภาวะผู้นำที่ดีซึ่งทุกคนสามารถเป็นผู้นำที่ดีได้แค่เริ่มต้นจากตัวเราเอง Global Economy การสอนให้เรารู้จักตัดสินใจในการทำธุรกิจเพื่อป้องกันการขาดทุน Current Status and Future Prospect of New and Renewable Energy การเรียนรู้เรื่องการผลิตพลังงานทดแทนเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ เพื่อไม่ให้สิ้นเปลืองพลังงาน เช่น แผงโซล่าเซลล์ และ To be an IT Expert เป็นการให้ความรู้เรื่องไอทีซึ่งเป็นสิ่งที่มนุษย์เราใช้อยู่ทุกวัน อย่าง Data เป็นสิ่งจำเป็นที่ทำให้นักธุรกิจสามารถรู้ข้อมูลของลูกค้าได้

นอกจากนี้ โครงการฯ ยังได้พาไปดูงานตามสถานที่ต่างๆ อย่าง บริษัท Korea Expressway Cooperationบริษัทที่ดำเนินเก็บค่าผ่านทาง ซึ่งภารกิจของเขา คือ การสร้างถนนเพื่อเชื่อมโยงผู้คนและวัฒนธรรมหรือสร้างโลกใหม่ ภายใต้การสร้างถนนในสภาพแวดล้อมทางหลวงที่ปลอดภัยเพื่อให้ผู้คนไว้วางใจและใช้งานได้ Seoul City Hall เพื่อฟังบรรยายเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของประเทศเกาหลี YTN สำนักข่าวเกาหลี 24 ชั่วโมงแห่งแรกของโลก และ 63 City Tour หรือตึกทองเพื่อชมอควาเรียมทำให้ได้ชมสัตว์น้ำแปลกๆ หายาก ได้ชมการแสดงของนางเงือก แมวน้ำ ฯลฯ

นอกจากการได้ฟังความรู้จากผู้เชี่ยวชาญและได้เดินทางไปดูงานตามสถานที่ต่างๆ แล้ว ทั้งสองคนยังมีโอกาสนำการแสดงรำกลองยาวไปแสดงให้ชาวต่างชาติได้รู้จัก โดยเหตุผลที่เลือกรำกลองยาว เนื่องจากสื่อถึงความเป็นไทย และเป็นการแสดงพื้นบ้านของภาคกลาง เมื่อนำมาผสมผสานกับดนตรีไทยในจังหวะที่สนุกทำให้คนดูรู้สึกไม่เบื่อและมีอารมณ์ร่วมไปกับการแสดง


Latest Press Release

เลือกโปรแกรมสปาที่คุณชื่นชอบในราคาเพียง 990 บาทสุทธิ ณ เลอสปา โรงแรมพูลแมน คิง เพวเวอร์ กรุงเทพ

ถึงเวลาที่คุณจะผ่อนคลายจากความตึงเครียดและค้นหาความสงบสุขของร่างกายและจิตใจ ณ เลอสปา ชั้น 4 โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพ (ซอยรางน้ำ) พบกับความสงบที่จะคืนพลังกายและจิตใจเสมือนเป็นสวรรค์แห่งสปา ตั้งอยู่ในใจกลางกรุงเทพฯ...

Fornasetti รังสรรค์งานศิลป์เหนือกาลเวลา เอาใจนักสะสมที่รักการแต่งบ้าน

ด้วยใจรักงานศิลปะ งานปั้น ภาพวาด และการตกแต่งบ้านของ คุณอรนลิน โลจนะโกสินทร์ กรรมการบริหารแบรนด์ SEASONS OF LIVING ผู้มีความตั้งใจที่จะสร้าง SEASONS OF LIVING ให้เป็นศูนย์รวมเฟอร์นิเจอร์นำเข้าสุดหรูคุณภาพเยี่ยมที่ดีที่สุดจากอิตาลี...

กยท. จัดกิจกรรม CSR มอบสนามเด็กเล่นปูพื้นบล็อกยางพารา มุ่งหวัง ใช้นวัตกรรมยางของ กยท. เพื่อประโยชน์ชุมชนและสังคม

กยท. ส่งมอบสนามเด็กเล่นปูพื้นบล็อกยางพาราแก่ ร.ร.บ้านไสใหญ่ อ.ละงู จ.สตูล หนึ่งในกิจกรรม CSR มุ่งเน้นการใช้นวัตกรรมยางของ กยท. เพื่อประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม หวังเพิ่มมูลค่าให้ยางพารา นายประพันธ์ บุณยเกียรติ ประธานกรรมการการยางแห่งประเทศไทย เผยว่า...

รมว.วธ หนุน บวร On Tour ชุมชนคุณธรรมฯ วัดนาหนอง ราชบุรี นำพลัง “บวร” ขับเคลื่อนสังคมสงบสุข ส่งเสริมวิถีชีวิตไท-ยวน

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เดินทางไปติดตามความคืบหน้าโครงการพัฒนาต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมตามรอยศาสตร์พระราชาฯ “บวร On Tour” ของชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนด้วยพลังบวร ณ...

สทนช. คืบหน้าพัฒนาแบบจำลองความคุ้มค่าการจัดสรรน้ำในพื้นที่ EEC

ดร. สมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) เป็นประธานการประชุมเปิดโครงการนำร่องศึกษาวิเคราะห์ความเชื่อมโยงการบริหารจัดการน้ำกับระบบประเมินด้านเศรษฐกิจและสังคมและพัฒนาระบบบัญชาการการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในภาวะวิกฤติ ณ เดอะฮอลล์...

Related Topics