ทรงรับโครงการหนองภะคะวัม เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Monday December 9, 2019 10:04
กรุงเทพฯ--9 ธ.ค.--สำนักงาน กปร.

นายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) เปิดเผยในระหว่างการติดตามนายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และนายอำพน กิตติอำพน องคมนตรี

รองประธานอนุกรรมการฯ พร้อมคณะอนุกรรมการฯ ลงพื้นที่เยี่ยมและติดตามการดำเนินงานในโครงการขุดลอกหนอง

ภะคะวัมพร้อมอาคารประกอบอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านห้วยเรือ ตำบลเซกา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ ว่าโครงการขุดลอกหนองภะคะวัมเป็น 1 ใน 10 โครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ ทรงรับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามที่ราษฎรถวายฎีกาเพื่อขอพระราชทานความช่วยเหลือ ส่วนอีก 8 โครงการ จะอยู่ในพื้นที่ภาคเหนือ และอีก 1 โครงการ

อยู่ในพื้นที่ภาคกลาง

ซึ่งฎีกาทั้ง 10 เรื่องจะเป็นเรื่องของแหล่งน้ำที่พี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อนโดยเฉพาะความต้องการแหล่งน้ำเพื่อใช้อุปโภคบริโภคและการทำการเกษตรในช่วงฤดูแล้ง บางฎีกาก็เป็นเรื่องของแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรโดยตรง สำหรับโครงการภะคะวัม เป็นโครงการหนึ่งที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระองค์

ฎีกาโครงการนี้ราษฎรได้ถวายขึ้นไปเมื่อปี 2560 ในห้วงเวลาที่ผ่านมาจนถึงช่วงที่พระองค์ทรงโปรดเกล้ารับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประมาณเดือนตุลาคม 2562 นั้น ทางสำนักงาน กปร. กรมชลประทาน และจังหวัด

บึงกาฬ ได้ส่งเจ้าหน้าที่ลงตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่าที่ผ่านมาแหล่งน้ำแห่งนี้ได้ใช้ผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน การขุดลอกก็น่าจะเป็นแนวทางที่ประชาชนในพื้นที่จะได้รับประโยชน์มากที่สุด

"การขุดลอกก็เพื่อการใช้ประโยชน์ด้านอุปโภคบริโภคในการนำมาผลิตน้ำประปาหมู่บ้านเป็นหลัก เมื่อขุดลอดแล้วจะสามารถส่งให้พื้นที่การเกษตรในพื้นที่ช่วงหน้าแล้งได้อีกด้วย และหากมีมากพอก็ต่อระบบน้ำให้กับชุมชนอื่นๆ ที่อยู่ใกล้เคียง ที่ผ่านมาปริมาณน้ำฝนจะมากเมื่อเทียบกับส่วนอื่นๆ ของพื้นที่ภาคอีสาน แต่ที่มีการกักเก็บไว้น้อยการขุดลอกหนองธรรมชาติน่าจะเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับการรับประโยชน์ของประชาชนในพื้นที่ " นายดนุชา สินธวานนท์ กล่าว

ทางด้านนาย จรัส รัตนโสภา ราษฎรบ้านห้วยเรือ ตำบลแซกา อำเภอแซกา จังหวัดบึงกาฬ ผู้ยื่นถวายฎีกาของพระราชทานความช่วยเหลือเผยว่า ที่ผ่านมาน้ำไม่เพียงพอ สาเหตุเกิดจากลำห้วยและบึงมีความตื้นเขิน เกิดจากตะกอนดินลงมาทับถม ความลึกของหนองน้ำเมื่อก่อนประมาณ 4-5 เมตร ปัจจุบันลึกไม่ถึง 3 เมตร

"หลังจากทราบข่าวว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ทรงรับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ทุกคนดีใจมาก และปลื้มปิติที่พระองค์ทรงเมตตา แม้หมู่บ้านเล็กๆ อยู่ห่างไกลพระองค์ก็ไม่ทอดทิ้ง" นาย จรัส รัตนโสภา กล่าว

ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2562 ตามที่ราษฎรบ้านห้วยเรือ ขอพระราชทานโครงการฯ เนื่องจากขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค และทำการเกษตร โดยจะขุดลอกให้มีความจุเพิ่มเป็น 200,000 ลูกบาศก์เมตร จากเดิม 50,000 ลูกบาศก์เมตร พร้อมก่อสร้างอาคารรับน้ำ อาคารบังคับน้ำ และอาคารระบายน้ำล้น เพื่อเพิ่มศักยภาพการระบายน้ำ ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำประมาณการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ปี 2563

ซึ่งเมื่อโครงการแล้วเสร็จ จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคให้แก่ราษฎรบ้านห้วยเรือ จำนวน 136 ครัวเรือน ประชากร 551 คน ได้มีน้ำใช้อย่างเพียงพอตลอดปี รวมทั้งช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรที่อยู่บริเวณใกล้เคียงอีก 50 ไร่ อีกด้วย


Latest Press Release

มจพ. ขยายระยะเวลาปิดทำการชั่วคราวจากเดิมไปจนถึงวันที่ 30 เม.ย. 63

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้ออกประกาศ เรื่อง การปิดทำการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเป็นการชั่วคราว ลงวันที่ 21 มีนาคม 2563 สืบเนื่องจาก ผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ได้มีการออกประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง...

GAC MOTOR รับมือโควิด-19 ระบาด ด้วยมาตรการปกป้องและช่วยเหลือลูกค้าและพนักงาน

เพื่อรับมือกับการระบาดของไวรัสโควิด-19 บริษัท GAC MOTOR ได้ประกาศมาตรการป้องกันมากมายเพื่อปกป้องลูกค้าและพนักงานของบริษัท ตลอดจนร่วมมือกับพาร์ทเนอร์จากทั่วภูมิภาคเพื่อช่วยเหลือทั่วโลกในการต่อสู้กับการระบาดครั้งนี้ หลังจากเอาชนะความท้าทายต่าง ๆ ได้สำเร็จ...

OCEAN LIFE ไทยสมุทร ชวน “โอ้” เปิดแคมเปญ “รักเริ่มต้นที่สุขภาพคุณ” ยืนยันพร้อมดูแลสุขภาพคนไทย ด้วยความคุ้มครอง COVID-19

บมจ.ไทยสมุทรประกันชีวิต รักคือพลังของชีวิต โดยคุณนุสรา (อัสสกุล) บัญญัติปิยพจน์ กรรมการผู้จัดการ เผยถึงความพร้อมที่จะดูแลสุขภาพของคนไทย ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ที่สร้างความวิตกกังวลให้คนไทยในด้านการดูแลสุขภาพ...

สอศ. เร่งมอบหน้ากากอนามัยอาชีวะป้องกันcovid-19

นายณรงค์ แผ้วพลสง เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า อาชีวะได้ส่งมอบหน้ากากอนามัยให้กับหน่วยงานต่างๆ และประชาชนตามที่นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.) ดำเนินการผลิตหน้ากากอนามัย...

คนขับ GET ร่วมสนับสนุน เจ.เอส. อุตสาหกรรมพลาสติก ส่งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่ 6 โรงพยาบาล เป็นส่วนหนึ่งในการให้กำลังใจฮีโร่หมอ-พยาบาล

เมื่อเร็วๆ นี้ คนขับแอพพลิเคชั่น GET อาสาสนับสนุนพลังน้ำใจ ส่งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อช่วยการทำงานของโรงพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ ที่บริษัท เจ.เอส. อุตสาหกรรมพลาสติก จำกัด ได้บริจาคถุงคลุมเท้าเพื่อใช้ในการแพทย์ จำนวน 20,000 คู่ โดยคนขับของ GET...

Related Topics