ม.ร.เปิดคลินิกดูแลสุขภาพสายตาสู่มาตรฐานสากล

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Monday December 23, 2019 15:23
กรุงเทพฯ--23 ธ.ค.--มหาวิทยาลัยรามคำแหง

มหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดคลินิกทัศนมาตรศาสตร์ เป็นแห่งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ให้บริการตรวจสุขภาพสายตาและตัดแว่นสายตาที่เหมาะกับผู้รับบริการ ให้บริการโดยอาจารย์ ผู้เชี่ยวชาญ และนักศึกษา ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย สามารถให้บริการดูแลสุขภาพสายตาครบวงจร มุ่งส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง กล่าวว่า มหาวิทยาลัยรามคำแหงเปิดสอนหลักสูตรทัศนมาตรศาสตร์ สำหรับผู้ต้องการใบประกอบโรคศิลปะด้านทัศนมาตรศาสตร์ เป็นหลักสูตรแรกของประเทศไทย โดยร่วมมือกับมหาวิทยาลัยอินเดียน่า สหรัฐอเมริกา เพื่อผลิตบุคลากรด้านสาธารณสุขดูแลสุขภาพสายตา และเนื่องจากมหาวิทยาลัยมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

จึงได้เปิดคลินิกทัศนมาตรศาสตร์เพื่อให้บริการดูแลสุขภาพสายตาแก่ประชาชน และเพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้การปฏิบัติงานในสถานการณ์จริง ด้วยวิธีการและเครื่องมือที่ทันสมัยตามมาตรฐานสากล

"7 ปีที่ผ่านมา คณะทัศนมาตรศาสตร์ ม.รามคำแหง มีบทบาทในการดูแลสุขภาพสายตาประชาชน จำนวนมาก ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยในด้านการบริการแก่สังคม เพราะเล็งเห็นว่าดวงตามีความสำคัญอย่างมากสำหรับทุกคน เป็นจุดเริ่มต้นของการเรียนรู้ และเราไม่สามารถมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้ หากปราศจากดวงตาที่มองเห็นได้เป็นอย่างดี"

อาจารย์ ดร.ดนัย ตันเกิดมงคล คณบดีคณะทัศนมาตรศาสตร์ เปิดเผยว่า การจัดตั้งคลินิกทัศนมาตรศาสตร์เป็นภารกิจสำคัญอย่างหนึ่งของหลักสูตรทัศนมาตรศาสตร์บัณฑิต เพราะเป็นหลักสูตรที่ผลิตผู้ประกอบโรคศิลปะ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้นักศึกษาปฏิบัติงานจริง และสามารถให้บริการทางสายตาได้อย่างครบถ้วน ทั้งนี้ ในการให้บริการคลินิกดังกล่าว นักศึกษาชั้นปีที่ 4-6 ผลัดกันปฏิบัติงานให้บริการในคลินิก โดยมีอาจารย์ให้คำปรึกษาตามมาตรฐานการศึกษาสาธารณสุข และเพื่อให้นักศึกษาเรียนรู้การปฏิบัติงานในคลินิกครบทุกขั้นตอน

"คลินิกทัศนมาตรศาสตร์เป็นแหล่งฝึกฝนชั้นดีแก่นักศึกษา ให้ได้ดำเนินงานทุกอย่างทุกขั้นตอน ทำอย่างไรให้ผู้รับบริการได้แว่นสายตาที่หมาะสม หรือจะแก้ไขปัญหาสายตาในลักษณะต่าง ๆ หรือปัญหาสุขภาพสายตาของประชาชนยังไงบ้าง โดยมีอาจารย์ให้คำปรึกษาตามมาตรฐานการศึกษาสาธารณสุขในทุกวันที่เปิดทำการ เพียงพอต่อยอดผู้เข้ารับบริการในแต่ละวัน"

คณบดีคณะทัศนมาตรศาสตร์ ยังกล่าวอีกว่า นอกจากคลินิกทัศนมาตรศาสตร์ที่เปิดบริการในม.รามคำแหงแล้ว ยังมีบริการคลินิกเคลื่อนที่ไปให้บริการแก่ประชาชน ตามที่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน หรือองค์กรต่าง ๆ ขอความช่วยเหลือเข้ามา และเมื่อไม่นานมานี้คณะทัศนมาตรศาสตร์ได้รับมอบรถตู้พร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ จากสโมสรโรตารีในโครงการ Eye Mobile Unit เพื่อใช้ประกอบการศึกษา ฝึกฝนและบริการชุมชน ในพื้นที่ต่างจังหวัดและถิ่นทุรกันดาร ประกอบด้วยอุปกรณ์หลัก 4 อย่าง ได้แก่ เครื่องไบโอ ไมโครสโคป อุปกรณ์โฟรอปเตอร์ (Phoropter) จอLCD และเครื่อง Fundus camera handheld ซึ่งการบริการคลินิกเคลื่อนที่มีประสิทธิภาพเช่นเดียวกับการบริการที่คลินิกในม.รามคำแหง และผู้รับบริการเชื่อมั่นได้เลยว่าจะได้รับการดูแลหรือได้รับคำแนะนำการดูแลสุขภาพดวงตาที่เหมาะสม

ตลอดระยะเวลาการทำงานของคลินิกทัศนมาตรศาสตร์ มีผู้เข้ารับบริการแล้วกว่า 20,000 คน และคลินิกทัศนมาตรศาสตร์จะไม่หยุดพัฒนาเพียงเท่านั้น มีแผนที่จะให้บริการดูแลคอนแทคเลนส์ กระจกตาพัฒนาไปสู่การเป็นคลินิกทัศนมาตรที่ดีที่สุดในประเทศไทย เพื่อสร้างประโยชน์แก่สาธารณสุขและการบริการด้านการแพทย์ทางด้านสายตาตามมาตรฐานสากล

ด้าน นางสาวลัดดาวัลย์ คูเชื้อ นักศึกษาคณะทัศนมาตรศาสตร์ ปี 5 กล่าวว่า การทำงานด้านทัศนมาตรศาสตร์เป็นศาสตร์และศิลป์ มีการใช้ทฤษฎีในการตรวจสายตาผู้รับบริการ และใช้ศิลปะในการประกอบแว่นให้เหมาะสมกับสภาพปัญหาของสายตา รวมทั้งต้องมีวาทศิลป์ในการสื่อสารกับผู้รับบริการให้เข้าใจถึงขั้นตอนการตรวจและการดูแลสุขภาพดวงตา

"สิ่งที่ยากที่สุดในการทำคลินิกคือการสื่อสารกับผู้รับบริการ เพราะต้องดัดแปลงคำศัพท์ทางวิชาการเป็นคำพูดทั่วไปให้เข้าใจง่าย ซึ่งการทำงานตรงนี้เป็นการเพิ่มพูนความรู้ที่นอกเหนือจากการศึกษาทฤษฎี ทำให้มีความเข้าใจว่าปัญหาดวงตาของแต่ละช่วงวัยเป็นเช่นไร ตอนทำงานเราจะได้เจอเคสที่แตกต่างกัน ซึ่งนอกจากนี้เรายังได้มีโอกาสลงพื้นที่ดูแลประชาชน เราจึงต้องเรียนรู้การใช้อุปกรณ์ทั้งหมด เรียนรู้การสื่อสารกับผู้รับบริการและเรียนรู้บริบทที่แตกต่างกัน เพื่อรับสถานการณ์ที่แปลกใหม่และยากขึ้นในอนาคต"

นางสาวเมธาวี กฤษณีไพบูลย์ นักศึกษาคณะทัศนมาตรศาสตร์ ปี 5 กล่าวว่า ทัศนมาตรศาสตร์มีการเรียนการสอนที่เข้มข้น หนักแน่นในด้านวิชาการและการปฏิบัติ ได้เรียนกับอาจารย์ชาวต่างชาติที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง พร้อมกับเรียนรู้การทำงานในสถานการณ์จริงในคลินิกทัศนมาตรศาสตร์ ม.รามคำแหง รวมถึงหน่วยบริการเคลื่อนที่

"การเรียนควบคู่ไปกับการทำงานที่คลินิก ได้รวบรวมความรู้และทักษะที่กระจัดกระจายมาเป็นกลุ่มก้อนเพื่อใช้ในการรักษา ทำให้สามารถหยิบเอาความรู้มาใช้ให้ตรงจุดอย่างถูกต้อง ว่าทัศนมาตรศาสตร์เป็นวิชาชีพที่ต้องทำงานอย่างรอบคอบ ต้องมีความรับผิดชอบต่อการรักษา เพราะดวงตาของแต่ละคนนั้นมีเพียงคู่เดียว เราจึงต้องดูแลและรักษาให้ดีที่สุด"

สำหรับคลินิกทัศนมาตรศาสตร์ เปิดทำการวันจันทร์ อังคารและพฤหัสบดี ตั้งแต่เวลา 09.00 – 17.00 น. ให้บริการตรวจสุขภาพตาด้วยเครื่อง Slit-lamp ตรวจจอประสาทตาด้วยเครื่อง Fundus camera วัดความดันตาด้วยเครื่อง non-contact tonometer วัดความโค้งกระจกตาด้วยเครื่อง keratometry ตรวจสายตาอย่างละเอียดด้วยเครื่อง Phoroptor พร้อมทั้งบริการตัดแว่นที่เหมาะกับสภาพสายตาของแต่ละคน และยังสามารถตรวจหาโรคเกี่ยวกับดวงตา เพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพดวงตาหรือส่งต่อให้แพทย์เฉพาะทางต่อไป

ผู้สนใจเข้ารับบริการ สามารถจองคิวด้วยตนเองที่คลินิทัศนมาตรศาสตร์ ม.รามคำแหง ตามวันเวลาดังกล่าว หรือโทรนัดหมายวันและเวลาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-3108911 โดยจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อเพื่อยืนยันรอบเวลาการตรวจเพื่อให้เข้ามาลงทะเบียนและรับบริการที่คลินิกอย่างเป็นระบบ


Latest Press Release

“พลเอก ประวิตร” ดัน 2 โครงการขนาดใหญ่ อ่างฯ แม่ตาช้าง - คลองโพล้ พร้อมเร่งรัดให้ก่อสร้างได้ภายในปี 65

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการขนาดใหญ่และโครงการสำคัญ ครั้งที่ 3/2563 ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล โดยมี ดร.สมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ...

จีไอที จัดเสวนา GIT Standard ยกระดับมาตรฐานแล็บอัญมณีและเครื่องประดับไทย

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ จีไอที จัดเสวนา “GIT Standard กลยุทธ์ในการสร้าง Ecosystem เพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทย” ในงานแถลงข่าวเปิดตัว GIT Standard...

ซีดีจี และ มจพ. แก้โจทย์คนทำงานขาดทักษะคิดวิเคราะห์ จับมือศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ ผลักดันโค้ดดิ้งสู่ห้องเรียนธุรกิจค้าปลีก

กลุ่มบริษัทซีดีจี ผู้ให้บริการด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศแบบครบวงจร แก่องค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและเอกชน ผู้ก่อตั้งโครงการ CDG Code Their Dreams ร่วมมือกับภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ...

GWM ประกาศแผนเปิดตัวรถกระบะ P Series ทั่วโลก

GWM (601633.SS/02333.HK) ผู้ผลิตรถกระบะและรถเอสยูวีชั้นนำระดับโลก ประกาศแผนเปิดตัวรถกระบะ P Series ทั่วโลก โดยรถกระบะซีรีส์นี้พัฒนาบนแพลตฟอร์มใหม่ล่าสุด P71 และใช้ระบบการผลิตที่ได้มาตรฐานระดับโลกด้านความปลอดภัยและการปล่อยก๊าซคาร์บอน...

มูลนิธิกรุงศรี มอบทุนการศึกษาเนื่องในโอกาส “วันเยาวชนแห่งชาติ”

นายไพโรจน์ ชื่นครุฑ ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านกลยุทธ์และวางแผนธุรกิจองค์กร ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) มอบทุนการศึกษาจำนวน 15 ทุน แก่เยาวชนในความดูแลของสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านมหาเมฆ ที่มีผลการเรียนและความประพฤติดี เนื่องในโอกาส...

Related Topics