อ.อ.ป. สานต่อนโยบายของรัฐ เร่งขับเคลื่อนปลูกไม้เศรษฐกิจ หวังต่อยอดนโยบายของรัฐ เพิ่มพื้นที่ป่า ให้ได้ร้อยละ 15 และสร้างรายได้ให้เกษตรกรที่ยั่งยืน

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Monday January 13, 2020 18:04
กรุงเทพฯ--13 ม.ค.--องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) ร่วมกับ 4 บริษัทฯ ภาคเอกชน ประกอบด้วย บริษัท ดั๊บเบิ้ลเอ (1991) จำกัด (มหาชน) , บริษัท ทรีเทค ชัยนาท จำกัด , บริษัท เปเปอร์ทรี โฮลดิ้ง จำกัด และบริษัท คันนา จำกัด ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง ภายใต้ "โครงการสนับสนุนการส่งเสริมเกษตรกรปลูกไม้เศรษฐกิจของ อ.อ.ป. และความร่วมมือวิจัยพัฒนาพันธุ์ไม้เศรษฐกิจ" โดยมี นางพรเพ็ญ วรวิลาวัณย์ ผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (ผอ.อ.อ.ป.) และนายศิริศักดิ์ นาใจคง ผู้แทน/ผู้รับมอบอำนาจของ 4 บริษัทฯ เอกชน ณ ห้องประชุม 301 (ชั้น 3) อ.อ.ป. ถนนราชดำเนินนอก

นางพรเพ็ญ วรวิลาวัณย์ ผอ.อ.อ.ป. เปิดเผยว่า การลงนามบันทึกข้อตกลงฯ ในครั้งนี้ อ.อ.ป. และ 4 บริษัทฯ มีวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการจัดทำโครงการฯ ร่วมกัน คือ เพื่อส่งเสริมเกษตรกรปลูกไม้เศรษฐกิจ และการพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากไม้เศรษฐกิจครบวงจรตามวิสัยทัศน์ของ อ.อ.ป. "เป็นผู้นำการจัดการสวนป่าเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมไม้จากป่าปลูก ในปี 2565" และการดำเนินการและภารกิจด้านการส่งเสริมเกษตรกรปลูกไม้เศรษฐกิจที่มีคุณภาพของบริษัทฯ

ผอ.อ.อ.ป. กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า ตามหลักเกณฑ์ของโครงการส่งเสริมเกษตรกรปลูกไม้เศรษฐกิจเพื่อเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม อ.อ.ป. ได้จัดทำแผนปฏิบัติการโครงการฯ ในแต่ละปีงบประมาณ, ดำเนินการส่งเสริมด้านการตลาดให้กับเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ โดยอำนวยความสะดวกในการขายไม้ที่ปลูกตามโครงการฯ เมื่ออายุครบรอบตัดฟัน และดำเนินการจัดหาพื้นที่ในการจัดทำแปลงปลูกทดสอบสายพันธุ์ และแปลงสาธิต เพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์ไม้ยูคาลิปตัส หรือไม้เศรษฐกิจอื่นๆ ให้มีคุณภาพและคุณสมบัติเหมาะสม กับสภาพแวดล้อมและสภาพพื้นที่ปลูกแตกต่างในแต่ละท้องที่ ตรงตามความต้องการของตลาดทั้งในปัจจุบัน และอนาคต

ในส่วนของบริษัทฯ จะดำเนินการจัดหากล้าไม้พันธุ์ดีให้กับ อ.อ.ป. เพื่อส่งมอบให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ตามจำนวนและระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการโครงการส่งเสริมเกษตรกรปลูกไม้เศรษฐกิจ ในแต่ละปีงบประมาณ พร้อมสนับสนุนการดำเนินศึกษาวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์ไม้ยูคาลิปตัสหรือไม้เศรษฐกิจอื่นๆ ให้มีคุณภาพและคุณสมบัติเหมาะสมกับการดำเนินงานของ อ.อ.ป.

ทั้งนี้ จากการร่วมมือฯ ในครั้งนี้คาดว่า จะสามารถสร้างรายได้ที่ยั่งยืนให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ รวมทั้งสนองนโยบายด้านการเพิ่มพื้นที่ป่าเศรษฐกิจให้ได้ร้อยละ 15 ของพื้นที่ประเทศ และโครงการสานพลัง ประชารัฐระหว่างหน่วยงาน ภาครัฐ และเกษตรกรต่อไป


Latest Press Release

มจพ. ขยายระยะเวลาปิดทำการชั่วคราวจากเดิมไปจนถึงวันที่ 30 เม.ย. 63

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้ออกประกาศ เรื่อง การปิดทำการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเป็นการชั่วคราว ลงวันที่ 21 มีนาคม 2563 สืบเนื่องจาก ผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ได้มีการออกประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง...

GAC MOTOR รับมือโควิด-19 ระบาด ด้วยมาตรการปกป้องและช่วยเหลือลูกค้าและพนักงาน

เพื่อรับมือกับการระบาดของไวรัสโควิด-19 บริษัท GAC MOTOR ได้ประกาศมาตรการป้องกันมากมายเพื่อปกป้องลูกค้าและพนักงานของบริษัท ตลอดจนร่วมมือกับพาร์ทเนอร์จากทั่วภูมิภาคเพื่อช่วยเหลือทั่วโลกในการต่อสู้กับการระบาดครั้งนี้ หลังจากเอาชนะความท้าทายต่าง ๆ ได้สำเร็จ...

OCEAN LIFE ไทยสมุทร ชวน “โอ้” เปิดแคมเปญ “รักเริ่มต้นที่สุขภาพคุณ” ยืนยันพร้อมดูแลสุขภาพคนไทย ด้วยความคุ้มครอง COVID-19

บมจ.ไทยสมุทรประกันชีวิต รักคือพลังของชีวิต โดยคุณนุสรา (อัสสกุล) บัญญัติปิยพจน์ กรรมการผู้จัดการ เผยถึงความพร้อมที่จะดูแลสุขภาพของคนไทย ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ที่สร้างความวิตกกังวลให้คนไทยในด้านการดูแลสุขภาพ...

สอศ. เร่งมอบหน้ากากอนามัยอาชีวะป้องกันcovid-19

นายณรงค์ แผ้วพลสง เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า อาชีวะได้ส่งมอบหน้ากากอนามัยให้กับหน่วยงานต่างๆ และประชาชนตามที่นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.) ดำเนินการผลิตหน้ากากอนามัย...

คนขับ GET ร่วมสนับสนุน เจ.เอส. อุตสาหกรรมพลาสติก ส่งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่ 6 โรงพยาบาล เป็นส่วนหนึ่งในการให้กำลังใจฮีโร่หมอ-พยาบาล

เมื่อเร็วๆ นี้ คนขับแอพพลิเคชั่น GET อาสาสนับสนุนพลังน้ำใจ ส่งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อช่วยการทำงานของโรงพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ ที่บริษัท เจ.เอส. อุตสาหกรรมพลาสติก จำกัด ได้บริจาคถุงคลุมเท้าเพื่อใช้ในการแพทย์ จำนวน 20,000 คู่ โดยคนขับของ GET...

Related Topics