มอบของขวัญ สร้างความสุข สานฝันเยาวชนไทยตัวน้อย โดยโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์บีชรีสอร์ทและวิลลา หัวหิน

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Friday January 17, 2020 17:20
กรุงเทพฯ--17 ม.ค.--โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์บีชรีสอร์ท และ วิลลา หัวหิน

อีกหนึ่งความมุ่งหมายพัฒนาเยาวชนและสร้างอนาคตการศึกษาเมืองหัวหิน โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์บีชรีสอร์ทและวิลลา หัวหิน และคณะผู้บริหารจัดกิจกรรมมอบของขวัญสร้างความสุข เสริมอนาคตเยาวชนหัวหิน ในพิธีมอบทุนการศึกษา โครงการสานฝันน้องให้เป็นจริงประจำปี 2563 ที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 ผสานความร่วมมือสนับสนุนการศึกษาจากภาครัฐและภาคเอกชน

ร่วมเน้นย้ำเจตนารมณ์สนับสนุนภาคการศึกษาเยาวชนเมืองหัวหิน โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์บีชรีสอร์ทและวิลลา หัวหิน นำโดย เดวิด มาร์เท่นส์ (ที่ 3 จากซ้าย ในภาพแรก) ผู้จัดการทั่วไปประจำโรงแรมและผู้อำนวยการกลุ่มงานปฏิบัติการ กลุ่มโรงแรมพื้นที่ หัวหิน กระบี่ สมุยและเวียดนาม พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมกับเทศบาลเมืองหัวหินและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมจัดงาน พิธีมอบทุนการศึกษา โครงการสานฝันน้องให้เป็นจริงประจำปี 2563 ซึ่งจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อเร็วนี้ๆ ณ ห้องประชุมโคโลเนียลฮอลล์ ภายในโรงแรมฯ

ภายในงาน โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ หัวหิน ได้รับเกียรติจาก ศิรพันธ์ กมลปราโมทย์ (ตรงกลาง) ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน และ โศรยา หอมชื่น (ที่ 2 จากขวา) ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วย วาสนา ศรีกาญจนา (ขวาสุด) นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวหัวหิน/ชะอำ รวมทั้งองค์กรภาคเอกชนอื่นๆเข้าร่วมงานอย่างคับคั่งเพื่อสนันสนุนกิจกรรมดังกล่าว และร่วมเป็นตัวแทนในการส่งมอบของขวัญและทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนแต่ละคนอีกด้วย โดยในปีนี้ ทางโรงแรมฯได้ทำการส่งมอบของขวัญและทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียน

ที่มีผลการเรียนและความประพฤติดีเยี่ยมจำนวนทั้งหมด 50 คนจาก 4 โรงเรียนภายในเขตอำเภอหัวหินและพื้นที่ใกล้เคียง ได้แก่ โรงเรียนธรรมิกวิทยา โรงเรียนบ้านหนองซอ โรงเรียนบ้านหนองคร้า และโรงเรียนบ้านหนองเหียง รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้นกว่า 150,000 บาท

นอกจากการส่งมอบของขวัญและทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนจากทั้ง 4 โรงเรียนแล้ว โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ หัวหิน ยังได้ร่วมมือกับสำนักพิมพ์แจ่มใสในการสร้างนิสัยรักการอ่านให้แก่เยาวชน โดยได้ส่งมอบหนังสืออ่านนอกเวลากว่า 500 เล่มให้แก่ห้องสมุดโรงเรียนเพื่อให้เป็นคุณประโยชน์ส่วนรวมต่อเด็กนักเรียนคนอื่นๆในโรงเรียน ซึ่งชุดหนังสือที่ส่งมอบ อาทิ ชุดหนังสือการ์ตูนเสริมความรู้สร้างอัจฉริยะ ชุดหนังสือ 'Life Vaccine' ภูมิคุ้มกันหัวใจ และชุดหนังสือเด่นรวมเรื่องราวสร้างแรงบันดาลใจ มีเนื้อหาที่หลากหลายและสอดแทรกความรู้ในหลายหมวดหมู่ตามความสนใจของเด็กนักเรียนแต่ละคน ทั้งยังช่วยเสริมทักษะการใช้ชีวิตเพื่อให้เด็กทุกคนสามารถพัฒนาตนเองในเวลาว่าง ประหนึ่งการสร้างอัจฉริยะตัวน้อยเลยทีเดียว

เดวิด มาร์เท่นส์ ผู้จัดการทั่วไปประจำโรงแรมฯ กล่าวถึงความสำเร็จในการจัดงานในครั้งนี้ว่า "พิธีมอบทุนการศึกษา โครงการสานฝันน้องให้เป็นจริงในปี 2563 นี้ ถือเป็นความสำเร็จอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 ที่นอกจากทางโรงแรมฯจะได้มีส่วนร่วมในการส่งมอบความสุขและสานฝันให้แก่เด็กนักเรียนที่ตั้งใจเรียนและมีความประพฤติที่ดีแล้ว ยังถือเป็นการสนับสนุนภาคการศึกษาเยาวชนให้มีความแข็งแกร่ง ได้รับการศึกษาที่ดีและเติบโตเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ พร้อมทั้งส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยวประจำเมืองหัวหินอย่างกว้างขวางอีกด้วย กระผมและโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ หัวหินหวังเป็นอย่างยิ่งว่ากิจกรรมที่เราจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องนี้ จะช่วยสร้างบรรทัดฐานใหม่ของการร่วมมือกันระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนาเมืองหัวหินต่อไป"

โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์บีชรีสอร์ทและวิลลา หัวหิน เปิดให้บริการแก่ผู้เข้าพักครั้งแรกในต้นศตวรรษ 1920 โดยในขณะนั้นมีเป็นรีสอร์ทริมชายหาดแห่งแรกของไทย โรงแรมของเราแต่เดิมชื่อโรงแรมรถไฟ ถูกสร้างขึ้นตามแนวคลาสสิกของยุค และในวันนี้ได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในโรงแรมที่ยิ่งใหญ่ของภูมิภาคตะวันออก ด้วยการขยายและปรับปรุงอย่างใส่ใจ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์บีชรีสอร์ทและวิลลาหัวหิน ยังคงบรรยากาศของยุคอดีตที่สง่างาม

จากภาพ ซ้ายไปขวา

1. วศิน โชติระวี ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์บีชรีสอร์ทและวิลลา หัวหิน

2. พรไสว คำกรฤาชา ผู้อำนวยการฝ่ายดูแลห้องพัก โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์บีชรีสอร์ทและวิลลา หัวหิน

3. เดวิด มาร์เท่นส์ ผู้จัดการทั่วไปประจำโรงแรมและผู้อำนวยการกลุ่มงานปฏิบัติการ กลุ่มโรงแรมพื้นที่ หัวหิน กระบี่ สมุยและเวียดนาม

4. ศิรพันธ์ กมลปราโมทย์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน

5. ยัน ไวไชท์ รองผู้จัดการทั่วไป โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์บีชรีสอร์ทและวิลลา หัวหิน

6. โศรยา หอมชื่น ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานประจวบคีรีขันธ์

7. วาสนา ศรีกาญจนา นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวหัวหิน/ชะอำ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสำรองที่นั่งได้ที่ 0 3251 2021 หรืออีเมลล์ chbr@chr.co.th

Latest Press Release

ภาพข่าว: ม.อ.ตรัง เย็บหน้ากากผ้า แจกจ่ายบุคลากรทางการแพทย์ รพ.ศูนย์ตรัง

วันนิ้ (27 มีนาคม 2563) ตัวแทนอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ได้นำหน้ากากผ้า จำนวน 200 ชิ้น จากการร่วมแรงร่วมใจของอาจารย์บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง มอบให้กับแพทย์หญิงจิรวรรณ อารยะพงษ์...

ธนาคารไทยพาณิชย์รวมใจสู้ภัยไวรัส COVID-19 ร่วมบริจาคให้ 5 โรงพยาบาลเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ธนาคารไทยพาณิชย์ขอขอบคุณและขอส่งกำลังใจด้วยความห่วงใยไปยังคณะแพทย์ รวมถึงบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นด่านหน้าในการรักษาพยาบาลผู้ป่วย ด้วยความทุ่มเท เสียสละ ทำงานอย่างหนัก...

"มนัญญา" กำชับอ.ส.ค.จัดตั้งจุดคัดกรองในสำนักงาน ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่กำลังเกิดขึ้นในขณะนี้...

กยท. เร่งประสานมาเลเซีย เปิดด่านส่งออกปาดังเบซาร์ หวังเพิ่มช่องทางการส่งออกให้ผู้ประกอบการยางพารา

สืบเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัส COVID - 19 ในประเทศมาเลเซีย ส่งผลให้ประเทศมาเลเซียมีการควบคุมการเข้าออกประเทศ และมีการปิดด่านนำเข้าและส่งออก โดยเริ่มตั้งวันที่ 18 มีนาคม – 12 เมษายน 2563 โดย กยท. ได้เร่งหารือกับสถานกงสุลมาเลเซีย...

เขตพร้อมสนับสนุนจุดตรวจคัดกรอง ยับยั้งการแพร่ระบาดโควิด-19

นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า ตามที่กรุงเทพมหานคร ร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตั้งจุดตรวจคัดกรองการเดินทางเข้าสู่กรุงเทพฯ 12 จุด ปฏิบัติหน้าที่ 24 ชั่วโมง ตั้งแต่วันที่ 26 มี.ค. 63 เป็นต้นไป...

Related Topics