มทร.อีสาน พร้อมเผยผลสำรวจคนโคราช ต้องการให้โคราชเป็น Green City ในอนาคต

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Thursday February 6, 2020 13:53
กรุงเทพฯ--6 ก.พ.--มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

เมื่อเร็วๆ นี้ คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน ร่วมกับ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดโครงการแข่งขันธุรกิจเพื่อสังคม ครั้งที่ 3 "โคราชเมืองที่คุณสร้างได้" ณ ห้องประชุมตะโกราย 3 ชั้น 4 อาคาร 35 มทร.อีสาน นครราชสีมา โดยได้รับเกียรติจาก นางปิยะฉัตร อินสว่าง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดโครงการ โดยมี รศ.ดร.พิพัฒน์ อมตฉายา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มทร.อีสาน เป็นผู้แทนอธิการบดี มทร.อีสาน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาได้มีการศึกษาเรียนรู้นอกห้องเรียนเพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะ ความคิด ในการร่วมกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาเกี่ยวกับธุรกิจเพื่อสังคมในการพัฒนาท้องถิ่นไทย การแข่งขันการผลิตสื่อ "หัวข้อ โคราชเมืองที่คุณสร้างได้" การแข่งขันการเขียนแผนธุรกิจ "หัวข้อ โคราชเมืองที่คุณสร้างได้" การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ (ภาษาอังกฤษ) หัวข้อ Social Enterprise for Thailand's Development

ด้าน ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน กล่าวว่า มทร.อีสาน มุ่งสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติ ผ่านการเรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริง และสามารถใช้ศักยภาพของนักศึกษาได้เต็มรูปแบบ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่ดีในอนาคต ผ่านโครงการแข่งขันธุรกิจเพื่อสังคม ครั้งที่ 3 "โคราชเมืองที่คุณสร้างได้" ซึ่งผลการสำรวจความคิดเห็นผู้ที่อาศัยอยู่ใน จ.นครราชสีมา จำนวน 962 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 62% อายุ 21-30 ปี 34% และ 41-50 ปี 27% โดยแบ่งเป็น 5 กลุ่มอาชีพ ได้แก่ เกษตรกร/รับจ้างทั่วไป กลุ่มสถาบันการศึกษา องค์กรรัฐบาล องค์กรเอกชน และกลุ่มผู้ประกอบการ คิดเป็นสัดส่วน 31% 29% 15% 15% และ 9% ตามลำดับช่วงรายได้ระหว่าง 10,001-30,000 บาท 36% พบการสำรวจทัศนคติต่อการพัฒนาเมืองโคราชพบว่า 3 สิ่งแรกเมื่อนึกถึงโคราช ได้แก่ การนึกถึงอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี 72% เขาใหญ่/สถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติ 17.5% และผัดหมี่โคราช/อาหารอีสาน 15% ตามลำดับ สำหรับมุมมองปัญหาของเมืองโคราชในปัจจุบันพบว่า ปัญหาแรกคือการจัดการการจราจรในเขตเมือง 32.6% รองลงมาคือปัญหาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 18.9% และการขนส่งสาธารณะไม่ดึงดูดให้คนมาใช้บริการ 14.8% โดยชาวโคราชมีความต้องการให้ดำเนินโครงการเพิ่มโครงข่ายขนส่งสาธารณะรถไฟฟ้ารางเบา LRT เป็นโครงการแรก 18.2% รองลงมาคือ โครงการพัฒนาพื้นที่สาธารณะเชิงสุขภาพ 16.4% และโครงการพัฒนาพื้นที่สีเขียวและเชิงพาณิชย์ 16.4% ตามลำดับ

นอกจากนี้สำหรับทัศนคติที่อยากเห็นเมืองโคราชเป็นแบบใดในอนาคตพบว่า อยากให้เมืองโคราชเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม Green City 19.2% รองลงมาคือ เป็นเมืองแห่งเกษตรสมัยใหม่ 13.8% เป็นเมืองแห่งสังคมการขับเคลื่อนเทคโนโลยี 13.7% และเป็นเมืองศูนย์กลางโครงข่ายการคมนาคมขนส่งแห่งภาคอีสาน 13% ตามลำดับ ผศ.ดร.วิโรจน์ กล่าวทิ้งท้าย


Latest Press Release

ภาพข่าว: วว.มอบถุงยังชีพแก่ชุมชนบริเวณเทคโนธานี เยียวยาวิกฤตโควิด 19

ดร.พสุ โลหารชุน ประธานกรรมการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย(วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธาน ในพิธีมอบถุงยังชีพ จำนวน 200 ชุด ให้แก่ชุมชนบริเวณเทคโนธานี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันครบรอบสถาปนา ๕๗ ปี...

“เอ็มจี” สนับสนุน “บิณฑ์ บรรลือฤทธิ์” และมูลนิธิร่วมกตัญญู” ช่วยคนไทยสู้ภัยโควิด-19

ซีพี จำกัด และ บริษัท เอ็มจี เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตและผู้จำหน่ายรถยนต์เอ็มจีในประเทศไทย เดินหน้าสนับสนุนการทำงานเชิงรุกของคุณบิณฑ์ บรรลือฤทธิ์ และ มูลนิธิร่วมกตัญญู ช่วยเหลือประชาชนผู้ยากไร้และได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์ COVID-19...

ซีพีแรม ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “ซีพี แบ่งกัน ปันอิ่ม” มอบอาหารมื้อเย็นแก่ชาวชุมชนมักกะสัน

ซีพีแรม ร่วมกับ เครือซีพี และบริษัทในเครือ นำอาหาร น้ำดื่ม ข้าวสารไปมอบให้แก่ชาวชุมชนมักกะสัน 6 แห่ง ได้แก่ ชุมชนริมคลองสามเสน, ชุมชนโรงเจมักกะสัน, ชุมชนริมทางรถไฟมักกะสัน, ชุมชนหลังวัดมักกะสัน, ชุมชนบ้านพักนิคมรถไฟมักกะสัน...

เอไอเอส ยืนยัน ไม่มีข้อมูลส่วนบุคคลลูกค้ารั่วไหลตามที่เป็นข่าว

นางสายชล ทรัพย์มากอุดม หัวหน้าสายงานประชาสัมพันธ์ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “จากการรายงานข่าวในต่างประเทศเกี่ยวกับการรั่วไหลของข้อมูลลูกค้าเอไอเอส นั้น บริษัทฯ ขอเรียนว่า...

“ไทยชนะ” ตอบโจทย์ชีวิตปกติวิถีใหม่คนไทย ยอดผู้ใช้งานกว่า 11 ล้านคน

ศบค. โชว์ผลงาน “ไทยชนะ” เปิดตัว 1 สัปดาห์ มียอดผู้ใช้งานมากกว่า 11.7 ล้านคน ร้านค้าลงทะเบียนทะลุหลัก 1 แสนร้าน ยอดเช็คอิน/เช็คเอาท์ 47 ล้านครั้ง ขณะที่ ร้านเสริมความงาม/ร้านเสริมสวย ได้รับคะแนนประเมินนำโด่งใน 5...

Related Topics