CIMB THAI ติดปีก เติมฝัน ส่งมอบโครงการเกษตรอาหารกลางวัน ห้องสมุดยุคใหม่ และอุปกรณ์ดนตรีสากล รร.สกลวิสุทธิ ต.บางกุ้ง อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Monday February 17, 2020 16:27
กรุงเทพฯ--17 ก.พ.--ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย

นายประภาส ทองสุข รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สื่อสารองค์กร ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย เปิดเผยว่า ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย เดินหน้าติดปีก เติมฝัน สร้างโอกาสทางการศึกษาให้โรงเรียนขนาดเล็ก ส่งมอบ "โครงการเกษตรอาหารกลางวันตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" ให้แก่โรงเรียนสกลวิสุทธิ ต.บางกุ้ง อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม โดยมีนายชรัส บุญณสะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานรับมอบโครงการ

โดยปกติแล้วโรงเรียนระดับมัธยมจะไม่ได้รับงบประมาณสนับสนุนอาหารกลางวันจากรัฐบาล แต่โรงเรียนสกลวิสุทธิเป็นโรงเรียนมัธยมที่ใช้งบประมาณจากสมาคมผู้ปกครองมาสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันให้เด็กนักเรียนเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายแก่เด็กนักเรียนและผู้ปกครองที่มีฐานะยากจน

ธนาคารส่งมอบ "โครงการเกษตรอาหารกลางวันตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" ประกอบด้วยโรงเรือนปลูกผักปลอดสารพิษและโรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่ ธนาคารเข้าไปติดตั้งระบบน้ำและสนับสนุนพันธุ์ไก่ไข่ให้โรงเรียนด้วย รวมถึงบ่อเลี้ยงปลาเพื่อเป็นโปรตีนที่มีคุณภาพให้เด็กๆ โครงการเกษตรอาหารกลางวันแห่งนี้จะเป็นแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนของเด็กนักเรียน ได้ฝึกทักษะด้านการทำเกษตร เสริมสร้างวิชาชีพ ที่สำคัญคือได้ฝึกความรับผิดชอบ ยิ่งไปกว่านั้น ผลผลิตที่ได้สามารถนำไปเป็นวัตถุดิบประกอบอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียน ช่วยแบ่งเบาภาระงบประมาณค่าใช้จ่ายโครงการอาหารกลางวันอีกด้วย

ธนาคารยังส่งมอบห้องสมุดชาญฉลาด (Smart Library) ที่ปลูกด้วยไม้อายุเก่าแก่สวยงามอายุ 104 ปี และมีห้องสมุดที่อนุรักษ์ไว้ในสภาพดีอยู่แล้ว ธนาคารเข้าไปสนับสนุนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเครื่อง scan barcode เพื่อจัดทำระบบการยืมหนังสือที่สามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการค้นหาข้อมูลต่างๆ ได้อย่างสะดวกรวดเร็วเป็นระบบ สมความตั้งใจให้เป็น Smart Library

นอกจากนี้ สิ่งที่โรงเรียนแห่งนี้ยังขาดคืออุปกรณ์ดนตรีสากล ธนาคารจึงเข้าไปสนับสนุนอุปกรณ์ดนตรีสากลให้วงดุริยางค์ของโรงเรียน เพื่อติดปีกเติมฝันทักษะทางดนตรีให้เด็กโรงเรียนนี้ที่มีใจรักและสนใจดนตรีไทย ดนตรีสากลเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว ทั้งนี้ โรงเรียนสกลวิสุทธิ ต.บางกุ้ง อ.บางคนที จ.สมุทรสงครามเปิดสอนมาแล้ว 104 ปี สอนระดับชั้น ม.1-6 ปัจจุบันมีนักเรียนทั้งสิ้น 120 คน

"แนวทางการทำ CSR ของธนาคารตั้งอยู่บนความยั่งยืน มากกว่าการให้ครั้งเดียวจบ และการศึกษาเป็นความยั่งยืนจึงเป็นที่มาที่ธนาคารให้ความสำคัญกับแกนนี้มาตลอด 10 ปี เราพบว่าโรงเรียนแต่ละแห่งต่างมีจุดแข็งที่พัฒนาให้เป็นจุดเด่นของโรงเรียนได้ ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ๆพัฒนาเป็นแปลงเกษตรได้ รวมถึงทักษะของเด็กๆ เรื่องการทำเกษตร ทักษะด้านดนตรี กีฬา หุ่นยนต์บังคับมือ เราจึงเข้าไปสนับสนุนส่งเสริมจุดเด่นนั้นๆ เพิ่มเติมจากการมอบศูนย์คอมพิวเตอร์ ปีนี้ธนาคารจะเดินหน้าโครงการติดปีกเติมฝันต่อไป เพราะเยาวชนคือรากฐานสำคัญของอนาคต สอดคล้องกับจุดยืนของโครงการเพื่อสังคมของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ที่ไม่ใช่การให้เปล่า แต่เป็นการให้แบบยั่งยืน เป็นส่วนหนึ่งของเป้าหมาย Sustainable Banking" นายประภาส กล่าว


Latest Press Release

ห้ามพลาด! SITI SPU ขอเชิญน้องๆมัธยมปลาย ร่วมประกวด Video Clip นวัตกรรมช่วงโควิด-19 ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 10,000 บาท

Clip เกี่ยวกับ นวัตกรรมช่วงโควิด-19 หรือ clip พิชิต COVID-19 ความยาวไม่เกิน 2 นาที ส่งผลงานได้ถึงวันที่ 22 มิถุนายน 2563 ประกาศผลวันที่ 29 มิถุนายน 2563 ทางเฟสบุ๊คแฟนเพจ คณะสหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม มาร่วมสนุกกันในกิจกรรม ประกวด Video...

ด่วน! SPU เปิดรับสมัครนศ.ปริญญาโท เรียนออนไลน์ หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขานวัตกรรมการเรียนรู้และการสอน

การเรียนรู้ใหม่ ในโลกยุคปกติใหม่ ครูต้องปรับเปลี่ยน ผู้เรียนต้องปรับตัว เราไม่สามารถปฏิเสธการเรียนออนไลน์ได้ แต่เราสามารถใช้ประโยชน์จากการเรียนรู้ได้ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการเรียนรู้และการสอน...

เกษรวิลเลจนำเสนอ Gaysorn Back To Life, The Art of 'The New Normal’ 3 หัวใจหลักแห่งศิลปะ แห่งการใช้ชีวิตในรูปแบบใหม่อย่างมีรสนิยม

เกษรวิลเลจนำเสนอ Gaysorn Back To Life, The Art of 'The New Normal’ 3 หัวใจหลักแห่งศิลปะ แห่งการใช้ชีวิตในรูปแบบใหม่อย่างมีรสนิยม ให้ลูกค้าช้อปปิ้งอย่าง มีสไตล์ ปลอดภัย และมั่นใจกว่าที่เกสรวิลเลจ พร้อมต่อยอดนโยบาย “ย่านราชประสงค์ปลอดภัย...

วว. / TICA /JICS ญี่ปุ่น ร่วมส่งเสริมการใช้รถยนต์ไฟฟ้าในหน่วยงานภาครัฐ ชี้เป็นหลักชัยสำคัญในการวิจัย พัฒนา อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ดร.พสุ โลหารชุน ประธานคณะกรรมการบริหาร สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการ วว. ร่วมรับมอบครุภัณฑ์รถยนต์ไฟฟ้า EV จำนวน 7 คัน และสถานีชาร์จไฟ...

ภาพข่าว: วว.มอบถุงยังชีพแก่ชุมชนบริเวณเทคโนธานี เยียวยาวิกฤตโควิด 19

ดร.พสุ โลหารชุน ประธานกรรมการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย(วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธาน ในพิธีมอบถุงยังชีพ จำนวน 200 ชุด ให้แก่ชุมชนบริเวณเทคโนธานี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันครบรอบสถาปนา ๕๗ ปี...

Related Topics