สุดทุกความสุข ไปรษณีย์ไทย โชว์จุดแข็ง สุดทุกส่ง ส่งต่อกิจกรรมส่งสุขส่งฟรี ให้นักเรียนโรงเรียน ตชด. ย้ำการเป็นผู้นำโลจิสติกส์

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Monday February 17, 2020 11:06
กรุงเทพฯ--17 ก.พ.--เจซีแอนด์โค พับลิครีเลชั่นส์
  • ขับเคลื่อนสังคมแห่งการแบ่งปันด้วยกิจกรรม "ส่งสุข ส่งฟรี" HAPPY ถึงโรงเรียน ตชด. พร้อมมอบกล่องความสุขแก่น้องๆ ในศูนย์การเรียน ตชด. บ้านเลผะสุคี อ.แม่ระมาด จ.ตาก
  • ไปรษณีย์ไทย ควง "เซินเจิ้น " นักแสดงมากความสามารถจากช่อง 7 ร่วมแชร์ประสบการณ์และสร้างความสุขให้เด็กๆ ผ่านกิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิต

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) ดำเนินกิจกรรมส่งสุขส่งฟรี จากคนไทยทั่วประเทศสู่โรงเรียน ตชด. ภายใต้แนวคิด "สุดทุกส่ง" ไม่ว่าจะเป็นส่งไกลได้ทุกที่ด้วยเครือข่ายทั่วไทย ส่งสุขให้คนในสังคมไทย ส่งด่วนส่งไวทั่วไทย เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานทุกกลุ่ม และเพื่อตอกย้ำการเป็นผู้นำด้านการขนส่งที่ได้สนับสนุนให้เกิดสังคมแห่งการแบ่งปันและเสียสละ โดยโครงการดังกล่าวดึงความเป็นผู้นำ ด้านขนส่งโลจิสติกส์อย่างต่อเนื่องภายใต้การทำงานด้วยศักยภาพด้านการให้บริการที่สามารถเข้าถึงและครอบคลุม ทุกพื้นที่ทั่วประเทศไทย โดยการเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาระบบและบริการต่างๆ ซึ่งสามารถรองรับปริมาณพัสดุ ในปี 2562 ที่ผ่านมากว่า 3 พันล้านชิ้น พร้อมพัฒนาการให้บริการต่อเนื่องเพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกและรวดเร็วมากที่สุดด้วยบริการส่งเช้าได้บ่าย ส่งบ่ายได้วันรุ่งขึ้น (EMS Same day next day) ล่าสุดไปรษณีย์ไทยได้จัดกิจกรรม "ส่งสุข ส่งฟรี" Happy ถึงโรงเรียน ตชด. แก่ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเลผะสุคี อ.แม่ระมาด จ.ตาก ที่เข้าถึงได้ยาก นอกจากนี้ยังได้นักแสดงมากความสามารถอย่าง "เซินเจิ้น พสธร ทรงถาวรทวี" ร่วมสร้างรอยยิ้ม และความสนุกสนานให้กับน้องๆ ของศูนย์การเรียน ตชด. บ้านเลผะสุคี

นางนัยนา ศิริสุวรรณ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ด้านอำนวยการ สายงานสนับสนุนประสิทธิภาพองค์กร และอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) กล่าวว่า ไปรษณีย์ไทยถือว่าเป็นหน่วยงานที่ให้บริการด้านระบบขนส่งโลจิสติกส์มาอย่างยาวนาน แม้ว่าปัจจุบันการแข่งขันจะเพิ่มมากขึ้น แต่ไปรษณีย์ไทยยังคงทำหน้าที่เป็นผู้ให้บริการด้านระบบขนส่งที่มีประสิทธิภาพ ภายใต้การทำงานด้วยศักยภาพ ด้านการให้บริการที่สามารถเข้าถึงและครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศไทย ซึ่งไปรษณีย์ไทยมีนโยบายในการยกระดับคุณภาพการให้บริการไปรษณีย์แบบครบวงจร พร้อมทั้งขยายจุดให้บริการไปรษณีย์และบริการจัดส่งพัสดุให้ครอบคลุมทุกพื้นที่มากที่สุดไม่ว่าจะเป็นการให้บริการในพื้นห่างไกล พื้นที่ที่การสัญจรเป็นไปอย่างยากลำบาก เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการให้บริการของไปรษณีย์ไทย ผ่านการใช้ศักยภาพเครือข่ายไปรษณีย์ที่มีอยู่มากถึง 10,000 กว่าแห่งทั่วประเทศไทย

นางนัยนา กล่าวต่อว่า ไปรษณีย์ไทยเดินหน้าพัฒนาการให้บริการภายใต้แนวคิด "สุดทุกส่ง" เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกและรวดเร็วมากที่สุดด้วยบริการส่งเช้าได้บ่าย ส่งบ่ายได้วันรุ่งขึ้น และในปี 2563 ไปรษณีย์ไทยพร้อมที่จะส่งต่อบริการที่มีคุณภาพไม่ว่าจะส่งใกล้หรือไกลได้ทุกที่ด้วยเครือข่ายทั่วไทย ส่งสุขให้คนในสังคมไทย ส่งด่วน ทั่วไทย ส่งสุขส่งได้ทุกที่ เพื่อให้ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานทุกกลุ่ม พร้อมทั้งใช้ศักยภาพการเป็นผู้นำด้านโลจิสติกส์ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและดิจิทัลของไทยให้เติบโตในระดับสากล

สำหรับโครงการ "ส่งสุข ส่งฟรี" รับปี 2563 ไปรษณีย์ไทยได้จัดขึ้นเพื่อชวนประชาชนทุกคนมาร่วมส่งต่อโอกาสให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน (รร.ตชด.) ในพื้นที่ห่างไกลจากชุมชนเมือง จำนวน 218 แห่งทั่วประเทศนั้น ถือว่าได้รับการตอบรับจากประชาชนเป็นอย่างดี โดยตั้งแต่เดือนธันวาคม 2562 – วันที่ 15 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา มีจำนวนการส่งสิ่งของไปยังโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเป็นจำนวนมาก สิ่งของส่วนใหญ่ที่ประชาชนร่วมบริจาคจะเป็นสิ่งของประเภทอุปกรณ์การเรียน และ เสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม ตุ๊กตา นอกจากการพัฒนาศักยภาพด้านการขนส่งและการให้บริการแล้ว ไปรษณีย์ไทยยังได้จัดกิจกรรม "ส่งสุข ส่งฟรี" Happy ถึงโรงเรียน ตชด. ส่งต่อเรื่องราวดีๆ และภารกิจการส่งมอบของขวัญของ ปณท ให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเลผะสุคี อ.แม่ระมาด จ.ตาก ซึ่งเป็นโรงเรียนชายขอบที่เข้าถึงได้ยาก โดยการมอบอุปกรณ์การเรียน และร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในการส่งมอบเมล็ดพันธุ์พืชเมืองหนาวไว้สำหรับปลูกเพื่อนำไปปรุงเป็นอาหาร โดยกิจกรรมครั้งนี้ได้ร่วมกับนักแสดงช่อง 7 ที่มากความสามารถอย่าง "เซินเจิ้น พสธร ทรงถาวรทวี" มาร่วมสร้างความสุขให้กับเด็กๆ

ในปี 2563 ไปรษณีย์ไทยจะดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นด้านการขนส่ง ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสังคม เพื่อสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการแบ่งปันและช่วยเหลือ ผ่านกิจกรรมต่างๆ อาทิ กิจกรรม "ส่งสุข ส่งผลไม้กับไปรษณีย์ไทย" "ส่งสุข ส่งน้ำใจไทย" "ส่งสุข ส่งให้" นางนัยนา กล่าวทิ้งท้าย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม THP Contact Center 1545 หรือเว็บไซต์ www.thailandpost.co.th

Latest Press Release

บราเดอร์เดินหน้าพัฒนาสิ่งแวดล้อม จัดโครงการอาสาอนุรักษ์ และฟื้นฟูธรรมชาติป่าชายเลน ครั้งที่ 12

บริษัท บราเดอร์ คอมเมอร์เชี่ยล (ประเทศไทย) จำกัด จัดโครงการ 'บราเดอร์อาสาอนุรักษ์ และฟื้นฟูธรรมชาติป่าชายเลน’ ผนึกพลังคณะผู้บริหาร พนักงาน และพันธมิตรทางธุรกิจร่วมปลูกป่าชายเลนซึ่งปีนี้มีความพิเศษกว่าทุกปีที่ผ่านมาเนื่องจากสถานการณ์ Covid-19...

ลาลามูฟ จับมือคู่ค้าขับเคลื่อนธุรกิจ ชี้ช่องทางเพิ่มยอดขายหนุนระบบขนส่งที่มีมาตรฐานจากมืออาชีพ

แม้ภาวะซบเซาทางเศรษฐกิจซึ่งเป็นผลกระทบต่อเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 จะสร้างความกังวลให้กับธุรกิจขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่ ลาลามูฟ LALAMOVE บริการรับ–ส่งสินค้าตามความต้องการ (on-demand delivery service) ตลอด 24 ชั่วโมง...

สสว. ประชุมร่วมกับศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เพื่อหารือถึงแนวทางการส่งเสริมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

วีระพงศ์ มาลัย บิ๊กบอส สสว. เดินหน้าพัฒนาผู้ประกอบการเอสเอ็มอีในพื้นที่ภาคใต้ ล่าสุดนำ คณะผู้บริหารและสื่อมวลชนประชุมร่วมกับศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เพื่อหารือถึงแนวทางการส่งเสริมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้...

TWPC โชว์ผลิตภัณฑ์ในงาน Thaifex-World of Food Asia 2020

หม่อมหลวงภาสันต์ สวัสดิวัตน์ (กลาง) นักชิมและผู้เชี่ยวชาญด้านอาหาร คุณโฮ เรน ฮวา (ที่ 2 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บมจ. ไทยวา (TWPC) ถ่ายภาพร่วมกันที่บูธในงาน Thaifex-World of Food Asia 2020 โดยบริษัทฯ...

สถานที่แฮงค์เอาท์ นั่งชิล ชมวิวสวย ลิ้มรสอาหารว่างแสนอร่อย ณ ครู แชมเปญ บาร์ แอท เรดสกาย

ชวนคุณมาตื่นตาตื่นใจกับวิวเมืองกรุงชมพระอาทิตย์ตกยามเย็นแบบ 360 องศา พร้อมดื่มด่ำบรรยากาศยามค่ำคืนชมแสงไฟใจกลางกรุง กับบาร์สุดหรู สุดเอกซ์คลูซีฟแหล่งรวบรวมความสุขที่รอให้คุณมาสัมผัสที่ ครู แชมเปญบาร์ แอท เรดสกาย ชั้น 59...

Related Topics