กสร. ฝึก นิติกร เป็นทนายว่าความแก้ต่างให้ลูกจ้างในศาลแรงงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Tuesday February 18, 2020 17:24
กรุงเทพฯ--18 ก.พ.--กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) พัฒนาศักยภาพของนิติกร และผู้ปฏิบัติงานด้านกฎหมาย หวังเพิ่มพูนทักษะ สร้างประสบการณ์ฝึกให้เป็นทนายความฟ้องคดี ประสานคดีกับพนักงานอัยการ หรือแก้ต่างให้กับลูกจ้างในศาลแรงงาน

นายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เปิดเผยว่า กรมมีกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบหลายฉบับ "นิติกร"ในฐานะผู้ปฏิบัติงานด้านกฎหมายของกรม นอกจากทำหน้าที่ให้คำปรึกษากฎหมายแล้ว ยังมีอำนาจหน้าที่สำคัญตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 คือ การเป็นทนายความ ฟ้องคดี หรือแก้ต่างคดีให้แก่ลูกจ้างหรือทายาทโดยธรรมของลูกจ้างซึ่งถึงแก่ความตายจนคดีถึงที่สุด และทำหน้าที่ฟ้องเรียกทรัพย์สินหรือค่าเสียหายให้แก่ผู้รับงานไปทำที่บ้านหรือทายาท รวมถึงการประสานคดีกับพนักงานอัยการในศาลแรงงาน จึงจำเป็นที่นิติกรต้องมีความรู้และเข้าใจในกฎหมาย เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ในศาลแรงงานได้ถูกต้องเหมาะสม ดังนั้น กรมจึงจัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านกฎหมาย หลักสูตร การว่าความใน ศาลแรงงานขึ้น เพื่อตอบโจทย์ในเรื่องดังกล่าว มุ่งหวังเพิ่มพูนทักษะ สร้างประสบการณ์เกี่ยวกับการเตรียมคดี ก่อนเข้าสู่การพิจารณาคดีของศาล ไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบสำนวน การจัดเตรียมพยานหลักฐาน การวางรูปคดี การพิจารณาคดีในศาล ให้สามารถฟ้อง/แก้ต่างคดีให้กับลูกจ้าง รวมถึงให้มีความรู้ในขั้นตอนและวิธีการติดตามหนี้กองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง การฟ้องคดีและการขอรับชำระหนี้ในคดีล้มละลายการขอรับชำระหนี้ในการฟื้นฟูกิจการ การติดตามหนี้กองทุนฯ กรณีใช้สิทธิทางศาลแพ่ง การจำหน่ายหนี้สูญ การตรวจสอบทรัพย์สิน ตลอดจน การยึด อายัดและขายทอดตลาดทรัพย์สิน

อธิบดี กสร. กล่าวต่อว่า โครงการข้างต้น มีผู้เข้าร่วมประกอบด้วยนิติกร และผู้ปฏิบัติงานด้านนิติการ จากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวนทั้งสิ้น 35 คน ใช้ระยะเวลา 5 วัน มีการบรรยาย การฝึกปฏิบัติศาลจำลอง การฝึกปฏิบัติเขียนคำฟ้อง คำให้การ คำร้องขอต่าง ๆ โดยได้รับความอนุเคราะห์จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ จากศาลแรงงานกลาง ศาลฎีกา สำนักงานอัยการสูงสุด กรมบังคับคดี และทนายความภาคเอกชน ซึ่งจะได้นำความรู้ ที่ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติงานให้เต็มที่ อันจะเป็นประโยชน์แก่ลูกจ้าง สมดังเจตนารมณ์ของกฎหมาย และบรรลุภารกิจของกรมต่อไป


Latest Press Release

Carrier ประกาศแยกตัวเป็นบริษัทมหาชนอิสระ และเริ่มซื้อขายในตลาดหุ้นนิวยอร์ก

Carrier Global Corporation (NYSE: CARR) ประกาศเปิดตัวในฐานะบริษัทมหาชนอิสระ หลังจากดำเนินการแยกตัวออกจากบริษัท United Technologies เสร็จสมบูรณ์เป็นที่เรียบร้อย โดย Carrier...

ก.เกษตรฯ ร่วมส่งอาหารจากใจ ต้านภัยโควิด-19 มอบความห่วงใยแก่แพทย์พยาบาล และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผย ภายหลังร่วมมอบอาหารในโครงการ CPF ส่งอาหารจากใจ ร่วมต้านภัยโควิด-19 และเยี่ยมเยียนให้กำลังใจคณะแพทย์-พยาบาล ณ โรงพยาบาลผู้สูงวัย บางขุนเทียน ว่า ตามที่บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)...

สมาคมแพทย์ผิวหนังฯ เปิดเว็บเพจและคลิปวิดีโอป้องกันโควิด-19 (COVID-19 Fighting By DST)

สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย เป็นสมาคมที่ส่งเสริมการประกอบวิชาชีพเวชกรรมทางด้านผิวหนังให้แพร่หลายกว้างขวางอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการและให้การสนับสนุนส่งเสริมการวิจัยและเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชน นี่คือความท้าทายที่ยิ่งใหญ่...

วาสลีนขอขอบคุณทุกมือที่เสียสละ สู้โควิด-19 เพื่อคนไทย บริจาคเจลล้างมือ 100,000 ชิ้น แก่โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

มร.โรเบิร์ต แคนเดลิโน ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มบริษัท ยูนิลีเวอร์ ประเทศไทย ผู้ผลิตและ จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์วาสลีน (Vaseline) พร้อมด้วย นางผกาฉัตร เตชาบูรพานนท์ รองประธานผลิตภัณฑ์ความงามและของใช้ส่วนบุคคล กลุ่มบริษัท ยูนิลีเวอร์ ประเทศไทย และ...

Yellow Pages แหล่งรวมข้อมูลเพื่อรับมือสถานการณ์ไวรัสโควิด-19

ด้วยเหตุการณ์วิกฤติการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID -19 ที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ทางบริษัท เทเลอินโฟ มีเดีย จำกัด (มหาชน) ขอเป็นส่วนหนึ่งในการเป็นกำลังใจและให้ความช่วยเหลือพี่น้องชาวไทยผ่านพ้นวิกฤตินี้ไปได้ โดย www.yellowpages.co.th...

Related Topics