ภาพข่าว: วว. แจกฟรี...ต้นกล้าเบญจมาศสายพันธุ์ใหม่ 1,000 ต้น พร้อมโชว์เทคโนโลยีเพิ่มปริมาณผลผลิตมะม่วงนอกฤดู เมล็ดพันธุ์แห่งชีวิตแก่ยุวชนอาสา / เกษตรกร @ จังหวัดอุดรธานี

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Tuesday February 18, 2020 08:38
กรุงเทพฯ--18 ก.พ.--สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อมคณะลงพื้นที่ดำเนินงานโครงการยุวชนสร้างชาติ โอกาสนี้ ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย และผู้บริหาร นักวิจัย ร่วมลงพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 ณ จังหวัดอุดรธานี ทั้งนี้ วว. โดย ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมเกษตรสร้างสรรค์ นำผลงานวิจัยและพัฒนาเกษตรปลอดภัยที่สามารถใช้ได้จริงทั้งในเชิงสังคมและเชิงพาณิชย์ ร่วมจัดแสดงนิทรรศการและถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย ดังนี้ 1.แจกฟรี! ต้นกล้าเบญจมาศสายพันธุ์ใหม่ จำนวน 1,000 ต้น และนิทรรศการผลสำเร็จการปรับปรุงพัฒนาสายพันธุ์เบญจมาศ ที่มีศักยภาพในการต้านทานโรค ดอกใหญ่ ก้านแข็งแรง พร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยี สนับสนุนส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกเป็นพืชเศรษฐกิจ เพื่อลดปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์สายพันธุ์ของต่างประเทศ เพิ่มศักยภาพการแข่งขันและการส่งออกผลผลิตไม้ดอกไม้ประดับของไทยในตลาดโลก 2.นิทรรศการเทคโนโลยีการเพิ่มปริมาณและผลผลิตมะม่วงนอกฤดู ที่สามารถเพิ่มผลผลิตได้มากขึ้นกว่าเดิม 1-2 เท่า ช่วยแก้ปัญหาผลผลิตล้นตลาด เพิ่มมูลค่าและสามารถส่งออกได้ โดยนำเสนอความสำเร็จของกลุ่มสหกรณ์ผู้ปลูกมะม่วงนอกฤดูกุดหมากไฟ อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี ซึ่งมีสมาชิก 150 สวน รวมพื้นที่ในการเพาะปลูกจำนวน 22,000 ไร่ และ 3.นิทรรศการเมล็ดพันธุ์แห่งชีวิต สถานีวิจัยลำตะคอง เพื่อปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนเข้าใจและสนใจความหลากหลายทางชีวภาพด้านเมล็ดพันธุ์ ที่มีบทบาทสำคัญต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรของประเทศไทย


Latest Press Release

เพิ่มประสิทธิภาพจัดเก็บขยะทุกพื้นที่ - รณรงค์สร้างจิตสำนึกไม่ทิ้งขยะลงคลอง

นายณรงค์ เรืองศรี ผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ กทม. กล่าวกรณีในสื่อสังคมออนไลน์มีผู้แสดงความคิดเห็น ระบุในพื้นที่กรุงเทพฯ ยังไม่มีการตรวจตราและบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดกับผู้ที่ทิ้งขยะลงคูคลองว่า ที่ผ่านมา สำนักการระบายน้ำ...

8 ร้าน 8 สไตล์ ขนมเครื่องดื่มคลายร้อน

สถานการณ์โควิด-19 ทำเอาหลายๆ คนน้ำตาลตก ทำงานก็เครียด อากาศก็ร้อน ออกไปไหนก็ลำบาก จิตใจห่อเหี่ยวไร้เรี่ยวแรง ด้วยความเป็นห่วง เราจึงได้เสาะแสวงหาร้านขนมเครื่องดื่มมาเสิร์ฟทุกท่านเพื่อช่วยเพิ่มความสดชื่นให้กับทุกคน เริ่มที่ร้านแรก ขอแนะนำ ไอติมละมุน...

เขตวัฒนากวดขันมิให้ตั้งวางสิ่งของกีดขวางทางสัญจร

นายสุชัย สกุลรุ่งเรืองชัย ผู้อำนวยการเขตวัฒนา กทม. กล่าวตามที่ประชาชนแจ้งว่า ทางเท้าบริเวณถนนสุขุมวิท 21 - อโศกฯ มีสภาพชำรุด ทั้งยังมีการตั้งวางสิ่งของกีดขวางบนทางเท้าว่า สำนักงานเขตวัฒนาได้จัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจความเป็นระเบียบเรียบร้อยบน...

“นพ.จิณณพิภัทร” ติดตามภารกิจศูนย์ EOC อัพเดทโควิด ไร้ป่วยรายใหม่ เชิญชวนใช้ App ไทยชนะ

นายแพทย์จิณณพิภัทร ชูปัญญา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม ประชุมคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข (Emergency Operation Center: EOC) จังหวัดนครพนม ทุกกลุ่มภารกิจ ประกอบด้วย กลุ่มภารกิจยุทธศาสตร์และวิชาการ (STAG)...

ภาพข่าว: วศ.อว. ร่วมกับ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ หารือแนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับ Disruptive Technology หลังยุคโควิด-19

กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม โดยนางสาวปวีณา เครือนิล นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยนายสมบัติ คงวิทยา นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ ผู้แทนวศ. เข้าร่วมประชุมหารือร่วมกับ พล.ต.ต.เสนิต สำราญสำรวจกิจ...

Related Topics