ภาพข่าว: วว.ต้อนรับบริษัทพีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ในโอกาสเยี่ยมชมอาคารคัดแยกขยะชุมชนด้วย วทน. ตำบลตาลเดี่ยว จ.สระบุรี

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Tuesday February 25, 2020 16:42
กรุงเทพฯ--25 ก.พ.--สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

ดร.อาภารัตน์ มหาขันธ์ รองผู้ว่าการกลุ่มวิจัยและพัฒนาด้านพัฒนาอย่างยั่งยืน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พร้อมด้วย นายเฉลิมชัย จีระพันธุ์ ผอ.ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมพลังงานสะอาดและสิ่งแวดล้อม ดร.เรวดี อนุวัฒนา นักวิจัยอาวุโส วว. ร่วมต้อนรับ ดร.ชญาน์ จันทวสุ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารความยั่งยืนและภาพลักษณ์องค์กร บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ จีซี และคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ในโอกาสเยี่ยมชมศึกษาดูงานเทคโนโลยีการคัดแยกขยะชุมชนของ วว. ในอาคารคัดแยกขยะชุมชน ต.ตาลเดี่ยว จ.สระบุรี ซึ่งมีศักยภาพคัดแยกขยะชุมชนปริมาณ 40 ตันต่อวัน โดยมีเป้าหมายในการดำเนินงานเพื่อเพิ่มสัดส่วนการรีไซเคิล จัดการขยะเก่า/ขยะใหม่ เพื่อสร้างรายได้และเกิดการจ้างงาน ได้แก่ ระบบคัดแยกขยะพร้อมระบบดับกลิ่นขยะ ระบบล้างถุงพลาสติก ระบบคัดแยกชนิดและสีพลาสติกโดยระบบ NIR และ Vision พร้อมระบบผลิตเกล็ดพลาสติก ระบบผลิตเชื้อเพลิงขยะ (RDF) ระบบผลิตก๊าซชีวภาพและระบบผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพอัดถัง (CBG) รวมทั้งเยี่ยมชมนวัตกรรมชุมชน ซึ่งได้รับการถ่ายทอดและฝึกอบรมจาก วว. ได้แก่ ชอล์คไล่มด..จากเปลือกไข่ซึ่งจัดเป็นขยะอินทรีย์ซึ่งไม่มีมูลค่า วว. พัฒนาเป็นชอล์กที่สามารถสร้างรายได้ชิ้นละ 15-20 บาทต่อแท่ง เมื่อหมดความจำเป็นจากการใช้งาน สามารถนำมาใช้เป็นสารปรับปรุงดินที่เป็นกรด โดยไม่ต้องพึ่งพาการใช้สารเคมีเพื่อปรับสภาพดินที่เป็นแหล่งอาหารให้กับมนุษย์และสัตว์ การผลิตก๊าซชีวภาพ...นวัตกรรมที่นำน้ำเสียมาใช้ประโยชน์ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน การปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์ ) สามารถนำหุงต้มได้ นอกจากนี้ยังสามารถปรับปรุงค่าความร้อนและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานในรูปแบบต่างๆ ทั้งด้านความร้อน ไฟฟ้า และการอัดไบโอมีเทนที่ใช้งานกับรถยนต์ เป็นต้น ณ ชุมชนหมู่ 10 ต.ตาลเดี่ยว จ.สระบุรี (วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563)


Latest Press Release

ภาพข่าว : รับมอบเมล็ดพันธุ์

นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นสักขีพยานรับมอบเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวาน จากดร.ยงค์ยุทธ ปานสูง กรรมการบริหารบริษัท แปซิฟิคเมล็ดพันธุ์ จำกัด และผู้แทนจากสหกรณ์การเกษตร ในจังหวัดอุทัยธานี พิจิตรและบุรีรัมย์ จำนวน 5 แห่ง เป็นผู้รับมอบ...

ภาพข่าว: ไอแบงก์ มอบเงินซะกาตช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย ชุมชนมุสลิมพัฒนาบ้านสามอิน

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) โดยมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการซะกาตครั้งที่3/2563 ได้มอบเงินซะกาตจากบัญชีซะกาตของธนาคาร เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยพื้นที่ชุมชนมุสลิมพัฒนาบ้านสามอิน จำนวน 21 ราย รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 131,000 บาท...

ภาพข่าว: “LEO” แจกถุงยังชีพ ให้กับประชาชนในชุมชนวัดอินทร์บรรจง

นายเกตติวิทย์ สิทธิสุนทรวงศ์ (ที่ 2 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) หรือ LEO พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร มอบถุงยังชีพซึ่งประกอบไปด้วยข้าวสาร อาหารแห้ง และของใช้จำเป็นต่างๆ ให้กับประชาชนในชุมชนวัดอินทร์บรรจง...

การบินไทยจัดเที่ยวบินพิเศษรับคนไทยจากสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์กลับบ้าน

นาวาอากาศตรี อนิรุต แสงฤทธิ์ ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายปฏิบัติการบิน ในฐานะหัวหน้าศูนย์ควบคุมการปฏิบัติการ (THAI Operations Control Center : TOCC) บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทฯ ปฏิบัติภารกิจรับคนไทยจากสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์กลับประเทศไทย...

เพิ่มประสิทธิภาพจัดเก็บขยะทุกพื้นที่ - รณรงค์สร้างจิตสำนึกไม่ทิ้งขยะลงคลอง

นายณรงค์ เรืองศรี ผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ กทม. กล่าวกรณีในสื่อสังคมออนไลน์มีผู้แสดงความคิดเห็น ระบุในพื้นที่กรุงเทพฯ ยังไม่มีการตรวจตราและบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดกับผู้ที่ทิ้งขยะลงคูคลองว่า ที่ผ่านมา สำนักการระบายน้ำ...

Related Topics