สกสว. ร่วมกับ กระทรวง อว. ลงพื้นที่ จ.ยะลา ระดมสมองขับเคลื่อน ด้ามขวาน 4.0

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Tuesday March 3, 2020 11:34
กรุงเทพฯ--3 มี.ค.--magikway

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(อว.) นำคณะผู้บริหารหน่วยงานในกระทรวง อว. ลงพื้นที่ไปยังมหาวิทยาราชภัฏจังหวัดยะลา ร่วมประชุมกับผู้บริหารมหาวิทยาลัยในภาคใต้ตอนล่างกว่า 10 มหาวิทยาลัย พร้อมมอบนโยบายขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาพื้นที่ มุ่งหวังสร้าง "ด้ามขวาน 4.0" โดยใช้โครงการยุวชนสร้างชาติ และ BCG Model เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนประเด็นนี้

ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม บอกว่า การพัฒนาประเทศไทยไปสู่ Thailand 4.0 จำต้องอาศัยองค์ความรู้จากมหาวิทยาลัยเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนา โดยการ ที่จะทำให้ประเทศไทยต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงได้นั้น คือ การพัฒนาเชิงพื้นที่ ซึ่งเป็นรูปแบบการพัฒนาโดยการกระจายศูนย์กลางความเจริญลงไปยังแต่ละพื้นที่ โดยเฉพาะภาคใต้เป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพ โดยกระทรวง อว. มุ่งหวังการพัฒนาให้เกิด "ด้ามขวาน 4.0" ซึ่งจะเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศ โดยภาคใต้มีศักยภาพทั้งในเชิงยุทธศาสตร์ และสามารถเป็นศูนย์กลางเศรษฐศาสตร์ของอาเซียน วันนี้ทางกระทรวง อว. จึงลงพื้นที่เพื่อหารือกับมหาวิทยาลัยในภาคใต้ตอนล่าง ถึงแนวทางการขับเคลื่อน ด้ามขวาน 4.0 ให้เกิดความสำเร็จในเชิงประจักษ์ภายใน 5-10 ปีข้างหน้า โดยการประชุมในครั้งรัฐมนตรีกระทรวง อว. ยังมอบโจทย์เชิงนโยบายไปยังผู้บริหารมหาวิทยาลัยเพื่อร่วมกันการขับเคลื่อนภาคใต้ให่เป็นต้นแบบ BCG Model ในระดับพื้นที่

โอกาสนี้ ดร.ฉัตฉวี คงดี ผู้ช่วยผู้อำนวยการภารกิจส่งเสริมการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ สำนักคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) นำเจ้าหน้าที่ สกสว. เข้าร่วมประชุม และศึกษารวบรวมข้อมูลอันจะเป็นประโยชน์ต่อการนำมาวิเคราะห์และจัดทำแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อร่วมขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาพื้นที่ ให้เกิดขึ้นทั่วประเทศโดยอาศัยกลไกการทำงานของ สกสว.

ในส่วนของนโยบายและยุทธศาสตร์ การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2563-2570 มีการกำหนดทิศทางการพัฒนาประเทศผ่านแพลตฟอร์ม 4คือ การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่และลดความเหลื่อมล้ำ โดยปีงบประมาณ 2563 สกสว. จะจัดสรรงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม ไปยัง หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) เพื่อสนับสนุนให้เกิดงานวิจัยและนวัตกรรม มีผลสัมฤทธิ์สำคัญ คือ ชุมชนมีความสามารถในการจัดการตนเองมีความสามารถในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม / รายได้ของคนจนกลุ่มรายได้ร้อยละ 40 ล่างเพิ่มขึ้นร้อยละ 15 อย่างทั่วถึง / เกิดการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค และดัชนีการพัฒนาอย่างทั่วถึง


Latest Press Release

SPU ขยายเวลา #Dek63 รับทุน SPU CARE สูงสุด 15,000 บาท*

กรุงเทพฯ--2 มิ.ย.--มหาวิทยาลัยศรีปทุม SPU ขยายเวลาโดยไม่มีอะไรกั้น! Dek63 รับทุน SPU CARE สูงสุด 15,000 บาท* สำหรับผู้จบ ม.6 / ปวช. / กศน. สมัครและลงทะเบียนวันนี้ - 14 มิ.ย. 63 คลิก :...

“เลิฟ เดลิเวอรี่ เฟส บาย ยูนิเซฟ” ยกทัพ 26 ศิลปินดัง ไลฟ์สดระดมทุนช่วยเหลือเด็กๆ ที่เดือดร้อนจากโควิด-19 ยอดทะลุ 3.7 ล้านบาท!!

ผ่านไปด้วยความสุขล้นใจทั้งผู้ให้และผู้รับด้วยยอดบริจาคกว่า 3,718,307 ล้านบาท!! สำหรับ Love Delivery Fest by UNICEF (เลิฟ เดลิเวอรี่ เฟส บาย ยูนิเซฟ #LoveDeliveryFest) เทศกาลดนตรีการกุศลออนไลน์ครั้งแรกของ องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย...

สายแฟต้องรู้ไว้ เพราะแว่นกันแดดไม่ใช่แค่แฟชั่น!

หนุ่มสาวสายแฟจะหยิบจับอะไรมาแมทช์ทีก็ต้องเลือกดีไซน์ล้ำ ๆ กันหน่อย โดยเฉพาะแว่นกันแดด ซึ่งนับเป็น MUST-HAVE ITEM เสริมลุคสุดปังที่ขาดไม่ได้จริง ๆ หากการใส่แว่นกันแดดไม่ได้มีหน้าที่เพียงแค่เสริมความเป๊ะหรืออวดความเป็นสายแฟเท่านั้น...

ม.ศรีปทุม จับมือ อว. MOU จัดหลักสูตร Non-degree นำร่องพัฒนาทักษะกำลังคนของประเทศและอาชีพใหม่ ภายหลังภาวะ โควิด-19

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางด้านการพัฒนาทักษะกำลังคนของประเทศ (Reskill/ Upskill/ Newskill) ระหว่าง รศ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา กับ ผศ.ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี...

กฟก.ประเดิมวางเงินชำระหนี้แทนเกษตรกรสมาชิกรายแรก ก่อนหลักประกันถูกขายทอดตลาด

สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร จัดงานมอบเช็คเพื่อวางเงินชำระหนี้แทนเกษตรกรที่ถูกบังคับคดี ณ ที่ว่าการอำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา โดยมี นายไชยยศ จิรเมธากร รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง เป็นประธานในการมอบเช็คเพื่อวางเงินชำระหนี้แทน นายสไกร...

Related Topics