วว. ประกาศ “ลดค่าบริการ”งานบริการเพื่ออุตสาหกรรม ช่วยเหลือผู้ประกอบการผ่านพ้นวิกฤตสถานการณ์ COVID-19

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Monday March 16, 2020 08:43
กรุงเทพฯ--8 พ.ค.--สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)   ประกาศลดค่าบริการของกลุ่มบริการอุตสาหกรรม วว. ครอบคลุมงานบริการวิเคราะห์ ทดสอบ สอบเทียบเครื่องมือวัด งานตรวจประเมิน ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม ถึง 30 มิถุนายน 2563   สนองตอบนโยบายรัฐช่วยเหลือผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมไทย ให้ผ่านพ้นวิกฤตสถานการณ์ COVID-19

ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการ วว. ชี้แจงว่า จากสถานการณ์การระบาดไวรัส   COVID-19 ที่ส่งผลกระทบต่อผลกิจการของของภาคธุรกิจในวงกว้าง ทั้งนี้เพื่อเป็นการสนองตอบนโยบายของรัฐบาลในการช่วยเหลือผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมของไทย ดังนั้น วว. โดยกลุ่มบริการอุตสาหกรรม จึงได้ประกาศลดค่าบริการของศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย ศูนย์พัฒนาและวิเคราะห์สมบัติของวัสดุ และสำนักรับรองระบบคุณภาพ     โดยครอบคลุมงานด้านงานบริการวิเคราะห์ ทดสอบ สอบเทียบเครื่องมือวัด งานตรวจประเมิน   นับเป็นการช่วยเหลือและลดค่าใช้จ่ายของภาคอุตสาหกรรม จะช่วยให้ภาคอุตสาหกรรมผ่านพ้นวิกฤตจากสถานการณ์ดังกล่าวได้อีกแนวทางหนึ่ง

“… วว. ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือผู้ประกอบการไทยให้ผ่านพ้นวิกฤตไวรัส COVID -19 ด้วยการลดค่าบริการของกลุ่มบริการอุตสาหกรรม 10-20 เปอร์เซ็นต์   หวังเป็นอย่างยิ่งว่ามาตรการนี้จะสามารถช่วยภาคอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจจากสถานการณ์ดังกล่าวอีกทางหนึ่ง…” ผู้ว่าการ วว. กล่าวเพิ่มเติม

นายวิรัช จันทรา รองผู้ว่าการกลุ่มบริการอุตสาหกรรม วว. ชี้แจงเพิ่มเติมถึงรายละเอียดของรายการค่าบริการของงานบริการวิเคราะห์ ทดสอบ สอบเทียบเครื่องมือวัด งานตรวจประเมิน ที่จะลดราคานั้นประกอบด้วย

งานบริการวิเคราะห์ ทดสอบของศูนย์พัฒนาและวิเคราะห์สมบัติของวัสดุ   ได้แก่
Pitting corrosion testIntergranular corrosion test HardnessWear test, Friction restResidual stress measurement
งานบริการทดสอบของศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย ได้แก่
ทดสอบบรรจุภัณฑ์ทุกรายการตามมาตรฐาน มอก.
งานบริการวิเคราะห์ ทดสอบ และสอบเทียบ ของศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา ได้แก่

ทดสอบด้านฟิสิกส์ มูลค่า 30,000 บาทขึ้นไป ไม่รวมงานตามมาตรฐาน มอก.ทดสอบน้ำและน้ำเสียทดสอบสารก่อภูมิแพ้มูลค่า 20,000 ขึ้นไปสอบเทียบเครื่องมือวัดทางแสงอุณหภูมิและทางกล มูลค่า 3,000-15,000 บาท   ไม่รวม on siteสอบเทียบเครื่องมือวัดทางแสงอุณหภูมิและทางกล มูลค่า 15,000 บาท ขึ้นไป   ไม่รวม on siteสอบเทียบเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า

งานตรวจประเมินของสำนักรับรองระบบคุณภาพ ได้แก่

-ค่าธรรมเนียมการตรวจประเมินเพื่อให้การรับรอง ระบบมาตรฐานสากล ISO 9001   ISO 14001 ISO 45001 ISO 22000   GMP(codex) HACCP (codex)

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มบริการอุตสาหกรรม วว. โทร. 0 2577 9000   www.tistr.or.th   หรือติดต่อโดยตรงที่ ศูนย์พัฒนาและวิเคราะห์สมบัติของวัสดุ   โทร. 0 2577 9266 , ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย โทร. 0 2579 1121-30 ต่อ 3101, ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา โทร. 0 2323 1672-80 ต่อ 115,116 , สำนักรับรองระบบคุณภาพ   โทร.0 2577 9344 ต่อ 9374


Latest Press Release

ภาพข่าว : รับมอบเมล็ดพันธุ์

นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นสักขีพยานรับมอบเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวาน จากดร.ยงค์ยุทธ ปานสูง กรรมการบริหารบริษัท แปซิฟิคเมล็ดพันธุ์ จำกัด และผู้แทนจากสหกรณ์การเกษตร ในจังหวัดอุทัยธานี พิจิตรและบุรีรัมย์ จำนวน 5 แห่ง เป็นผู้รับมอบ...

ภาพข่าว: ไอแบงก์ มอบเงินซะกาตช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย ชุมชนมุสลิมพัฒนาบ้านสามอิน

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) โดยมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการซะกาตครั้งที่3/2563 ได้มอบเงินซะกาตจากบัญชีซะกาตของธนาคาร เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยพื้นที่ชุมชนมุสลิมพัฒนาบ้านสามอิน จำนวน 21 ราย รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 131,000 บาท...

ภาพข่าว: “LEO” แจกถุงยังชีพ ให้กับประชาชนในชุมชนวัดอินทร์บรรจง

นายเกตติวิทย์ สิทธิสุนทรวงศ์ (ที่ 2 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) หรือ LEO พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร มอบถุงยังชีพซึ่งประกอบไปด้วยข้าวสาร อาหารแห้ง และของใช้จำเป็นต่างๆ ให้กับประชาชนในชุมชนวัดอินทร์บรรจง...

การบินไทยจัดเที่ยวบินพิเศษรับคนไทยจากสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์กลับบ้าน

นาวาอากาศตรี อนิรุต แสงฤทธิ์ ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายปฏิบัติการบิน ในฐานะหัวหน้าศูนย์ควบคุมการปฏิบัติการ (THAI Operations Control Center : TOCC) บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทฯ ปฏิบัติภารกิจรับคนไทยจากสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์กลับประเทศไทย...

เพิ่มประสิทธิภาพจัดเก็บขยะทุกพื้นที่ - รณรงค์สร้างจิตสำนึกไม่ทิ้งขยะลงคลอง

นายณรงค์ เรืองศรี ผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ กทม. กล่าวกรณีในสื่อสังคมออนไลน์มีผู้แสดงความคิดเห็น ระบุในพื้นที่กรุงเทพฯ ยังไม่มีการตรวจตราและบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดกับผู้ที่ทิ้งขยะลงคูคลองว่า ที่ผ่านมา สำนักการระบายน้ำ...

Related Topics