ทีเซลส์ จับมือ ม.มหิดล ผลักดันและยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Wednesday March 25, 2020 14:42
กรุงเทพฯ--25 มี.ค.--กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเซลส์ (TCELS) ฝ่ายโปรแกรมบริหารผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและเสริมอาหาร จับมือร่วมกับ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดสัมมนาพร้อมสรุปผลความสำเร็จโครงการยกระดับคุณภาพ ความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง (QSE) ณ ห้องประชุมสุคนธ์ พูนพัฒน์ ชั้น 5 อาคารวิจัยประดิษฐ์ หุตางกูร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อเร็วๆ นี้

โครงการ QSE (คิวซี) เป็นคำที่ย่อมาจาก Quality, Safety and Efficacy หรือ คุณภาพ ความปลอดภัยและประสิทธิผล ซึ่งโครงการนี้มุ่งหวังให้ผู้ประกอบการ SMEs มีศักยภาพในการแข่งขันด้วยการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์และช่วยให้ผู้บริโภคเข้าถึงผลิตภัณฑ์คุณภาพของไทย ตามแนวคิด Make Every Live Better โดยในปีพ.ศ. 2563 มีผู้ประกอบการจำนวนทั้งสิ้น 14 รายนำผลิตภัณฑ์เข้าร่วมทดสอบและปรับปรุงสูตรตำรับให้ได้มาตรฐาน รวมทั้งรับคำปรึกษาในการจัดทำเอกสาร PIF ด้วย

ผศ.ดร.ภก.วีรวัฒน์ ตีรณะชัยดีกุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายนวัตกรรมและการถ่ายทอดเทคโนโลยี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า “ปัจจุบันผู้ประกอบการด้านเครื่องสำอางต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ. 2558 (พรบ. เครื่องสำอาง 2558) และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยอยู่ภายใต้การกำกับ ดูแล โดยสำนักควบคุมเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย คณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข โดยในปัจจุบันมีการกำหนดให้ผู้ประกอบการต้องจัดเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องสำอาง (Product Information File, PIF) ให้พร้อมสำหรับการตรวจสอบเมื่อมีการร้องขอจากเจ้าพนักงานที่ได้รับมอบหมายตรวจสอบได้ ซึ่งเอกสารดังกล่าวประกอบไปด้วยข้อมูลของวัตถุดิบ ข้อมูลของผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ข้อมูลประสิทธิภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ โดยการจัดทำเอกสารดังกล่าวเป็นหนึ่งในการเพิ่มมาตรการในการคุ้มครองผู้บริโภค และเป็นแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางก่อนออกสู่ตลาดเพื่อให้ผลิตภัณฑ์ที่ได้มีการทดสอบคุณภาพ ความปลอดภัยและประสิทธิผล โดยโครงการ QSE เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยยกระดับคุณภาพ ความปลอดภัย และประสิทธิผล ของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่ผู้ประกอบที่เข้าร่วมโครงการได้พัฒนาขึ้น โดยโครงการนี้มีประโยชน์กับผู้ประกอบการเป็นอย่างมาก เนื่องจากมีการทดสอบคุณภาพ ความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์ให้กับผู้ประกอบการซึ่งการทดสอบดังกล่าวต้องอาศัยเครื่องมือที่มีราคาสูง ทีมผู้เชี่ยวชาญ และงบประมาณในการดำเนินการที่สูง ดังนั้นนับเป็นโอกาสที่ดีสำหรับผู้ประกอบการที่ทางทีเซลส์ (TCELS) ให้การสนับสนุนในโครงการดังกล่าว ทำให้ผู้ประกอบการสามารถนำผลิตภัณฑ์มาทดสอบคุณภาพ ความปลอดภัยและประสิทธิผลว่าเป็นไปตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดหรือไม่ ผลสำเร็จที่ได้รับจากโครงการดังกล่าว คือ ผลิตภัณฑ์จากผู้ประกอบการไทยได้รับโอกาสในการทดสอบคุณภาพ ความปลอดภัยและประสิทธิผล โดยหากผลิตภัณฑ์ยังไม่ผ่านเกณฑ์จะได้รับคำปรึกษาและการพัฒนาปรับปรุงสูตรจนได้มาตรฐาน รวมทั้งได้รับการทดสอบการระคายเคืองในห้องปฏิบัติการที่ทันสมัยพร้อมด้วยบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ”

“สิ่งที่ต้องคำนึงถึงในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง และการจัดจำหน่ายในท้องตลาด คือ สินค้าที่จำหน่ายในท้องตลาดต้องมีคุณภาพ ความปลอดภัยและมีประสิทธิผลตามคำกล่าวอ้าง” ผศ.ดร.ภก.วีรวัฒน์ กล่าวสรุปปิดท้าย


Latest Press Release

ไทยสมายล์เสิร์ฟเมนูลอยฟ้าถึงบ้าน ผ่าน @THAISmileDelivery

สายการบินไทยสมายล์ นำเสนออาหารสุดฮิต Smile Menu มาให้ทุกท่านได้ลิ้มลอง เมนูอาหารลอยฟ้าสุดพิเศษด้วยการคัดสรรวัตถุดิบคุณภาพเยี่ยมส่งถึงบ้านท่านแล้ววันนี้ นางเนตรนภางค์ ธีระวาส ประธานเจ้าหน้าที่สายการบริการลูกค้า สายการบินไทยสมายล์ เปิดเผยว่า...

ภาพข่าว: สพร.18 อุดรธานี เปิดฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประกอบอาหารไทย สู้ "โควิด-19"

ว่าที่ร้อยเอกสมศักดิ์ เนียมสุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี เป็นประธานการเปิดฝึกอบรม หลักสูตรการสาขาผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 (30 ชั่วโมง) เพื่อเตรียมการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ...

ทีโอที ใช้ 5G หนุนศักยภาพหน่วยรักษาอัมพาตเคลื่อนที่ศิริราช 2020 เพิ่มโอกาสรักษาผู้ป่วยหลอดเลือดสมองเฉียบพลัน

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ผนึกกำลัง 3 ผู้นำเทคโนโลยีเครือข่ายอัจฉริยะ 5G ของไทย ได้แก่ ทรู เอไอเอส และทีโอที ซึ่งโดดเด่นในศักยภาพอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ความหน่วงต่ำ และความสามารถในการเชื่อมต่ออุปกรณ์หลากหลาย...

สอศ. เปิดสอบคัดเลือกครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ

นายณรงค์ แผ้วพลสง เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า ตามที่ สอศ. ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นและมีเหตุพิเศษ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2563...

ร่วมส่งต่อการดูแลกับ 'เบเบ้ซุป’ทิชชู่เปียกรักษ์โลก

ทุกๆการโพสต์และการแชร์ของทุกท่านจากกิจกรรม 'เบเบ้ซุปเช็ดช่วยชาติ’ เมื่อวันที่ 18-30 เมษายน 2563 ที่ผ่านมา จะมีส่วนร่วมในการส่งต่อการดูแลกับเรา พิกุลแก้ว เพ็ชร์สีสม(ซ้าย) กรรมการผู้จัดการ บริษัท คลิมโก้ พลัส จำกัด ผู้นำเข้าผลิตภัณฑ์...

Related Topics