รมช.ธรรมนัส มอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานแก่กรมพัฒนาที่ดิน เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบปัญหาภัยแล้ง และสถานการณ์ COVID – 19 ผ่านระบบ VDO Conference

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Thursday April 2, 2020 13:40
กรุงเทพฯ--2 เม.ย.--กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานประชุมมอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบปัญหาภัยแล้ง และสถานการณ์

เนื่องในช่วงเวลานี้ไม่สามารถลงพื้นที่จากสถานการณ์ COVID – 19 ทำให้ไม่สามารถไปดูแลและรับฟังถึงปัญหาของพี่น้องเกษตรกรได้ หากมีการออกปฏิบัติงานนอกพื้นที่ ขอให้มีการป้องกันตัวเอง แต่สิ่งสำคัญที่สุดในการแก้ปัญหาและป้องกันไวรัส COVID – 19 ไม่ใช่เรื่องที่ยาก คือจะต้องดูแลรักษาสุขภาพตนเองให้มีสุขภาพแข็งแรง และมีรับผิดชอบต่อสังคมหากเป็นบุคคลในกลุ่มเสี่ยงCOVID – 19 ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ผ่านระบบ VDO Conference ณ กรมพัฒนาที่ดิน ว่า ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย กรมพัฒนาที่ดิน เห็นถึงความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกรในเรื่องของปัญหาภัยแล้ง และสถานการณ์ COVID – 19 จึงมอบนโยบายในการดำเนินงานช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน เพื่อหาแนวทางช่วยเหลือ ตอนนี้จะต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีการดำเนินงาน ต้องทำงานแบบบูรณาการร่วมกับหน่วยงานสังกัดอื่นๆ เพื่อให้พี่น้องเกษตรกรนั้นมีพื้นที่ดินทำกิน มีอาชีพที่มั่นคง ซึ่งอาชีพเกษตรกรรมเป็นหนึ่งอาชีพในการขับเคลื่อนประเทศให้ผ่านพ้นวิกฤตไปได้และฟื้นตัวโดยเร็ว พร้อมพัฒนาดูแลดินให้มีคุณภาพ พัฒนาแหล่งน้ำ เพิ่มจำนวน ปรับปรุงดูแลบ่อจิ๋ว เพื่อให้ได้ผลผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพที่ดี

ทั้งนี้ ได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติงานภายใต้ประกาศที่ทางรัฐบาลกำหนด แต่ต้องไม่กระทบกับการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกร หากมีแนวทาง มาตรการหรือโครงการในการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ในปัจจุบันให้รีบดำเนินการแจ้งมายังส่วนกลาง เพื่อจะได้การช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง


Latest Press Release

รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ลดการแพร่กระจายโรคไปสู่คนในครอบครัว

นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวถึงกรณีการเตรียมความพร้อม เพื่อรับมือกับการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก ซึ่งมีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องว่า กรุงเทพมหานคร ได้ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพฯ...

ภาพข่าว: มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ ช่วยเหลือ รพ.บางสะพาน ฝ่าวิกฤติโควิด-19

กลุ่มเหล็กสหวิริยา หรือ SSI Group มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ ประกอบด้วย ชุด PPE หน้ากากอนามัย N95 และเครื่องอบฆ่าเชื้อด้วยแสง UV-C สำหรับอบฆ่าเชื้อหน้ากากอนามัย N95 แก่ทีมแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลบางสะพาน โดยมีนายแพทย์เชิดชาย ชยวัฑโฒ...

ภาพข่าว: SPU Care จัดทำอาหาร มอบชาวจิตอาสาพระราชทาน ด้วยความซาบซึ้งใจ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดย ทีมงาน SPU Care ขอเป็นส่วนหนึ่งของสังคม ส่งต่อความรักความห่วงใย ด้วยการจัดทำอาหาร เพื่อมอบให้กับชาวจิตอาสาพระราชทาน ด้วยความซาบซึ้งในความเสียสละและการทำความดีด้วยหัวใจ เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ของทุกท่าน ณ บริเวณด้านหน้าทางเข้า...

คิง เพาเวอร์ ร่วมรณรงค์คนไทย ใช้ชีวิตแบบวิถีชีวิตใหม่อย่างรับผิดชอบร่วมกัน

คิง เพาเวอร์ เชิญชวนคนไทยรวมพลังไทยร่วมมือกัน ใช้ชีวิตในพื้นที่สาธารณะอย่างรับผิดชอบร่วมกันพร้อมมุ่งมั่นดูแลทุกประสบการณ์ช้อปปิ้งให้ปลอดภัยและถูกสุขอนามัย จากความร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วน ในการ #อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ...

SPU ขยายเวลา #Dek63 รับทุน SPU CARE สูงสุด 15,000 บาท*

กรุงเทพฯ--2 มิ.ย.--มหาวิทยาลัยศรีปทุม SPU ขยายเวลาโดยไม่มีอะไรกั้น! Dek63 รับทุน SPU CARE สูงสุด 15,000 บาท* สำหรับผู้จบ ม.6 / ปวช. / กศน. สมัครและลงทะเบียนวันนี้ - 14 มิ.ย. 63 คลิก :...

Related Topics