เผยผลประชุม กก.โรคติดต่อ จ.นครพนม กำชับเข้ม.! ตรวจประเมินสถานประกอบการ อนุญาติเปิดเดินรถโดยสารประจำทาง หมวด 3

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Monday May 25, 2020 16:36
กรุงเทพฯ--25 พ.ค.--สสจ.นครพนม

ที่ห้องประชุมร่มฉัตร ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครพนม ครั้งที่ 17/2563 โดยมีนายแพทย์จิณณพิภัทร ชูปัญญา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม นายนิติพัฒน์ ลีลาเลิศแล้ว ปลัดจังหวัดนครพนม นายแพทย์ธราพงษ์ กัปโก นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม นายแพทย์ยุทธชัย ตริสกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพนม พร้อมหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมร่มฉัตร ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม

ที่ประชุมได้รับทราบรายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รายงานผลการคัดกรองบุคคลเข้าจังหวัดนครพนม ณ ท่าอากาศยานนครพนม ผ่าน Application NPM-COVID-19 รายงานผลการประเมินสถานการณ์ตามมาตรการป้องกันโรคที่ราชการกำหนด รวมถึงปัญหาสาเหตุและแนวทางแก้ไข แนวทางการดำเนินงานเฝ้าระวัง และค้นหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในกลุ่มประชากรเสี่ยงและสถานที่เสี่ยง (Sentinel Surveillance) โดยนายแพทย์ธราพงษ์ กัปโก นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม ทั้งนี้ นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการแบ่งทีมออกตรวจประเมินการปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันโรคในสถานประกอบการทุกประเภท อาทิ ตลาด ร้านจำหน่ายอาหาร กิจการค้าปลีก-ส่ง ร้านเสริมสวย แต่งผม กิจกรรมด้านการออกกำลังกาย

นอกจากนี้ที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครพม ได้พิจารณาปรับลดจังหวัดที่เป็นพื้นที่เสี่ยงเหลือ 9 จังหวัด ประกอบด้วย กทม. นครปฐม นนทบุรี สมุทรปราการ ชลบุรี กระบี่ ภูเก็ต ยะลา และนราธิวาส และปรับลดจำนวนด่านคัดกรองบุคคลเข้าจังหวัดนครพนม เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน และขอให้เจ้าหน้าที่เน้นหให้สอบถามข้อมูลการเดินทางมาจากจังหวัดพื้นที่เสี่ยงหรือพื้นที่มีการระบาดเป็นพิเศษ รวมทั้งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม หรือผู้ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมมอบหมาย มีอำนาจสั่งปิดสถานที่ที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการที่ทางราชการหรือจังหวัดนครพนมกำหนด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นเวลา 3 วัน

ในส่วนของการเปิดการเดินรถโดยสารประจำทาง หมวด ๓ (รถโดยสารที่วิ่งประจำอยู่ในเส้นทางที่มีจุดเริ่มต้นในจังหวัดหนึ่งและไปสุดเส้นทางในอีกจังหวัดหนึ่งในส่วนภูมิภาค ระหว่างเส้นทางอาจผ่านเขตจังหวัดต่างๆ จังหวัดเดียว หรือหลายจังหวัดก็ได้) เพื่อเป็นการผ่อนคลายมาตรการการระงับการเดินรถโดยสารประจำทางและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มีความจำเป็นต้องเดินทาง รวมทั้งส่งเสริมเศรษฐกิจในจังหวัดนครพนม เห็นควรอนุญาตให้มีการเดินรถโดยสารประจำทาง หมวด ๓ เฉพาะเส้นทางที่มีต้นทางหรือปลายทางในพื้นที่จังหวัดนครพนมกับจังหวัดต่าง ๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยกำหนดให้ขึ้น-ลง ที่สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดนครพนม สถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอบ้านแพง และสถานที่จอดรถโดยสารเทศบาลตำบลธาตุพนม โดยต้องปฏิบัติตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทั้งผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถโดยสารสาธารณะและรถยนต์สาธารณะ สถานีขนส่งผู้โดยสาร พนักงานบริการ และผู้โดยสาร

สำหรับเส้นทางรถโดยสารประจำทาง หมวด ๓ ข้ามภาค จะได้ประเมินสถานการณ์ตามความเหมาะสมต่อไป และสำหรับการเดินรถโดยสารประจำทาง หมวด ๒ ยังให้งดการเดินรถต่อไป จนกว่าจะมีคำสั่งหรือประกาศเปลี่ยนแปลงการเดินรถหรือสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติ และรถโดยสารไม่ประจำทาง เห็นควรให้งดการเดินรถเข้า-ออกภายในเขตพื้นที่จังหวัดนครพนมต่อไป ทั้งนี้จะมีการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดครั้งต่อไปวันที่ 31 พฤษภาคม 2563


Latest Press Release

ภาพข่าว: อินทิเกรเต็ด คอมมูนิเคชั่น ร่วมปันน้ำใจ ต้านภัย COVID-19 มอบบะหมี่ซื่อสัตย์ ให้กรมการพัฒนาชุมชน

นางสาววราภรณ์ กุลสวัสดิ์ภักดี (ที่ 5 จากซ้าย) ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท อินทิเกรเต็ด คอมมูนิเคชั่น จำกัด มอบบะหมี่ซื่อสัตย์ จำนวน 2,000 ชุด (67 หีบ) เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของกรมการพัฒนาชุมชน ในงาน “ปันน้ำใจ ต้านภัย...

สมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับคณะวิศวฯ มก. มอบหุ่นยนต์โรยละอองฆ่าเชื้อ "นนทรี"

นายเสริมสกุล คล้ายแก้ว นายกสมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ มก. พร้อมด้วย รศ.ดร. พีรยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และ ผศ.ปัญญา เหล่าอนันต์ธนา อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ร่วมมอบ หุ่นยนต์โรยละอองฆ่าเชื้อ "นนทรี" ให้กับศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก...

สพร.9 พิษณุโลก จัดพิธีเปิดฝึกอบรมโครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่เกษตรกร เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา

วันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน รองศาสตราจารย์ ดร.จักษ์ พันธ์ชูเพชร ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดฝึกอบรมโครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่เกษตรกร...

เอเซอร์ จับมือ PUBG ส่งมอบ Acer Nitro 5 จำนวน 10 เครื่อง พร้อมเงินบริจาค แก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

หัวข้อข่าว: เอเซอร์ จับมือ PUBG ส่งมอบ Acer Nitro 5 จำนวน 10 เครื่อง พร้อมเงินบริจาคจากการประมูล ในการแข่งขัน PUBG Continental Series (PCS) APAC Charity Showdown แก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท เอเซอร์ คอมพิวเตอร์ จำกัด ร่วมกับ PUBG...

เติมเต็มความสุขในเมื้อกลางวันด้วยเซ็ตลั้นช์สุดหรู ณ ห้องอาหารเรดสกาย โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ฯ เซ็นทรัลเวิลด์

ห้องอาหารเรดสกาย โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ฯ เซ็นทรัลเวิลด์ ขอเชิญคุณมาร่วมสัมผัสประสบการณ์การรับประทานอาหารมื้อกลางวัน ร่วมลิ้มลองความอร่อยเลิศรสกับขุมทรัพย์ความอร่อยจากดินแดนฝรั่งเศส โดย เชฟคริสเตียน แฮม หัวหน้าพ่อครัว ได้รังสรรค์เมนูในสไตล์ฝรั่งเศส...

Related Topics