เร่งแก้ปัญหาการจัดสวัสดิการด้านที่อยู่อาศัยของครูและลูกจ้าง รร.สังกัด กทม.

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Monday June 1, 2020 17:07
กรุงเทพฯ--1 มิ.ย.--กรุงเทพมหานคร

นางสาวศุภร คุ้มวงศ์ ผู้อำนวยการเขตจอมทอง กทม. กล่าวกรณีข้าราชการครูสังกัด กทม. ที่เพิ่งบรรจุเข้าทำงานในโรงเรียนสังกัด กทม. พื้นที่สำนักงานเขตจอมทอง ร้องเรียนบ้านพักครูไม่เพียงพอว่า สำนักงานเขตจอมทองได้ตรวจสอบข้อร้องเรียนดังกล่าว พบโรงเรียนได้พิจารณาจัดให้ครูที่มีเงินเดือนน้อยและไม่มีที่พัก ได้พักอาศัยในบ้านพักของโรงเรียน แต่ผู้เข้าพักในบ้านพักของโรงเรียนส่วนใหญ่เป็นพนักงานสถานที่ เพื่อให้สะดวกในการเข้าดูแลความเรียบร้อยของอาคารสถานที่ในโรงเรียน อย่างไรก็ตาม ได้กำชับให้โรงเรียนดำเนินการตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการพักอาศัยในอาคาร บ้านพักข้าราชการและลูกจ้างในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2552 อย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งประชุมชี้แจงให้ข้าราชการและลูกจ้างในโรงเรียนเข้าใจหลักเกณฑ์ตามที่ระเบียบฯ กำหนด ขณะเดียวกันสำนักงานเขตจอมทอง   จะประสานสำนักการศึกษา กทม. ในการจัดสวัสดิการให้กับข้าราชการครูและลูกจ้างที่ประสบปัญหาด้านที่อยู่อาศัย รวมทั้งจะปรับปรุงบ้านพักที่มีอยู่เดิมให้มีสภาพดีขึ้น โดยให้โรงเรียนเสนอของบประมาณซ่อมแซมผ่านสำนักงานเขต ซึ่งมีคณะกรรมการในระดับเขตและระดับกรุงเทพมหานครตรวจพิจารณาความเหมาะสมและนำเสนอของบประมาณประจำปีต่อไป

นายณัฐพงศ์ ดิษยบุตร ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา กทม. กล่าวว่า สำนักการศึกษา ได้เสนอขอปรับปรุงระเบียบดังกล่าว เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันมากขึ้น ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม สำนักการศึกษาจะประสานกับสำนักงานเขตจอมทอง เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับความเดือดร้อนอีกทางหนึ่งด้วย


Latest Press Release

ภาพข่าว : BAM มอบรถตู้

นายมนัส สุขสวัสดิ์ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม และนายพงศธร มณีพิมพ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BAM พร้อมด้วยผู้บริหาร และพนักงาน ร่วมจัดกิจกรรมส่งมอบรถตู้ BAM...

ภาพข่าว: “วิทยาลัยดุสิตธานี ร่วมสืบสานประเพณีถวายเทียนพรรษา ณ วัดวชิรธรรมสาธิตวรวิหาร”

วิทยาลัยดุสิตธานี หนึ่งในสถาบันการศึกษาเอกชนชั้นนำทางด้านการโรงแรมและการประกอบอาหารของประเทศไทยได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพทั้งในระดับประเทศและในระดับสากล ที่มีรากฐานการก่อตั้งและเป็นส่วนหนึ่งของในเครือดุสิตธานี กลุ่มโรงแรมชั้นนำระดับ 5 ดาวของเมืองไทย...

ชวนมาฟัง! "เตรียมความพร้อม เปิดโลกการค้าสู่ประเทศจีน" กับโครงการ The Business Professional (Online) จัดโดย สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ ม.ศรีปทุม

สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอเชิญนักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ ผ่าน ZOOM ONLINE โครงการ The Business Professional (Online) "เตรียมความพร้อม เปิดโลกการค้าสู่ประเทศจีน" เรียนรู้ภาษา วัฒนธรรมจีน...

มี “IQ”กับ “EQ”ไม่พอแล้ว!! AIS ผลักดัน “DQ”ความฉลาดทางดิจิทัล ทักษะใหม่เด็กไทย ยุค New Normal เพราะเด็กไทยเกือบครึ่งเกี่ยวข้องกับการ Cyberbully!!

ในโลกแห่งการศึกษา ความรู้จึงเป็นสิ่งที่สำคัญ เด็กนักเรียน นักศึกษาทุกคนจำเป็นต้องมี “IQ” (Intelligent Quotient)ที่หมายถึงความฉลาดทางสติปัญญา ซึ่งต้องมีควบคู่ไปพร้อมกับ “EQ” (Emotional Quotient) ที่หมายถึงความฉลาดทางอารมณ์...

“วราวุธ รมว.ทส.”ลงพื้นที่พระราชนิเวศน์มฤคทายวันติดตามแก้ไขปัญหากัดเซาะชายฝั่ง ด้านปลัดจตุพรย้ำต้องดำเนินการอย่างรอบคอบ

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยนายยุทธพล อังกินันทน์ ที่ปรึกษา รมว.ทส. นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และนายภัคพงศ์...

Related Topics