เพิ่มประสิทธิภาพจัดเก็บขยะทุกพื้นที่ - รณรงค์สร้างจิตสำนึกไม่ทิ้งขยะลงคลอง

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Tuesday June 2, 2020 16:46
กรุงเทพฯ--2 มิ.ย.--กรุงเทพมหานคร

นายณรงค์ เรืองศรี ผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ กทม. กล่าวกรณีในสื่อสังคมออนไลน์มีผู้แสดงความคิดเห็น ระบุในพื้นที่กรุงเทพฯ ยังไม่มีการตรวจตราและบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดกับผู้ที่ทิ้งขยะลงคูคลองว่า ที่ผ่านมา สำนักการระบายน้ำ ได้กำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาขยะในคูคลอง โดยเฉพาะการบังคับใช้กฎหมายควบคู่กับการรณรงค์สร้างจิตสำนึกของประชาชนและชุมชนที่อาศัยอยู่ริมคลองไม่ให้ทิ้งขยะลงคูคลอง พร้อมขอความร่วมมือภาคเอกชนและสถานศึกษาต่าง ๆ ร่วมประชาสัมพันธ์การรักษาความสะอาดในพื้นที่ รวมถึงอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับปัญหาขยะ การคัดแยกขยะ การสร้างรายได้ และการนำกลับมาใช้ประโยชน์ ตลอดจนจัดเจ้าหน้าที่เก็บขยะที่อยู่ในน้ำตลอดแนวคลองทุกวัน โดยใช้ทั้งแรงงาน เรือ และอุปกรณ์ในการจัดเก็บขยะในคลอง จัดให้มีจุดดักขยะและจุดขึ้นขยะ เพื่อขนย้ายนำไปทิ้งที่โรงงานกำจัดขยะ อีกทั้งได้ประสานความร่วมมือกับสำนักงานเขตในการจัดการขยะบ้านเรือนที่อยู่ริมคลอง โดยจัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การนัดทิ้งนัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการทิ้งขยะให้แก่ประชาชน

นายชาตรี วัฒนเขจร ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม กทม. กล่าวว่า ในส่วนของสำนักสิ่งแวดล้อม ได้บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรณรงค์สร้างจิตสำนึกการลดและคัดแยกขยะที่แหล่งกำเนิดมาอย่างต่อเนื่อง โดยรณรงค์สร้างจิตสำนึกให้ประชาชน สถานประกอบการที่อยู่ริมคลองและแม่น้ำเจ้าพระยาให้มีส่วนร่วมอนุรักษ์สภาพแวดล้อม รวมถึงให้ความรู้การคัดแยกมูลฝอยก่อนทิ้ง ไม่ทิ้งมูลฝอย สิ่งปฏิกูล น้ำเสีย ลงในแม่น้ำ คู คลอง อีกทั้งได้ลงนามความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ สภาอุตสาหกรรม และภาคีเครือข่าย ดำเนินการตามโครงการความร่วมมือภาครัฐ เอกชน และประชาสังคมในการจัดการขยะอย่างยั่งยืน อีกทั้งได้เร่งกำกับควบคุมให้มีการบังคับใช้กฎหมายการจัดการขยะในทุกพื้นที่อย่างเคร่งครัด ขณะเดียวกันยังมีแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บขยะให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ ไม่ให้มีขยะตกค้าง โดยรณรงค์ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนลดและคัดแยกขยะที่แหล่งกำเนิด ทั้งการคัดแยกขยะอันตรายออกจากขยะทั่วไป การคัดแยกขยะรีไซเคิลนำกลับมาใช้ใหม่ การสร้างวินัยและจิตสำนึกการคัดแยกขยะในโรงเรียน รวมถึงการเพิ่มจุดทิ้งขยะและถังขยะแยกประเภทในที่สาธารณะและในชุมชนต่าง ๆ ครอบคลุมพื้นที่ 50 สำนักงานเขต เพื่อให้บริการประชาชนแยกทิ้งขยะมูลฝอยตามประเภท ได้แก่ ถังสีเหลือง รองรับขยะรีไซเคิล และถังสีน้ำเงิน รองรับขยะทั่วไป เพื่อเป็นการลดปัญหาการทิ้งขยะลงสู่แม่น้ำ คู คลอง ทั้งยังมีการพัฒนาเครื่องมือหรืออุปกรณ์ช่วยดักขยะและจัดเก็บขยะ เพิ่มจำนวนการจัดวางแพลูกบวบ เพื่อสกัดกั้นขยะและผักตบชวาจากคลองลงสู่แม่น้ำ และจัดหาเรือประเภทต่าง ๆ เพื่อใช้ในการจัดเก็บขยะ วัชพืชในแม่น้ำอย่างเพียงพอ ได้แก่ เรือกำจัดวัชพืช เรือขนถ่ายและลำเลียงวัชพืช เรือขนถ่ายลำเลียงมูลฝอยและวัชพืช เรือกวาดเก็บมูลฝอยและวัชพืช ซึ่งเรือดังกล่าวสามารถใช้งานได้อย่างคล่องตัวและจัดเก็บขยะได้จำนวนมาก ทำให้การจัดเก็บขยะ วัชพืช เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ


Latest Press Release

ภาพข่าว : BAM มอบรถตู้

นายมนัส สุขสวัสดิ์ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม และนายพงศธร มณีพิมพ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BAM พร้อมด้วยผู้บริหาร และพนักงาน ร่วมจัดกิจกรรมส่งมอบรถตู้ BAM...

ภาพข่าว: “วิทยาลัยดุสิตธานี ร่วมสืบสานประเพณีถวายเทียนพรรษา ณ วัดวชิรธรรมสาธิตวรวิหาร”

วิทยาลัยดุสิตธานี หนึ่งในสถาบันการศึกษาเอกชนชั้นนำทางด้านการโรงแรมและการประกอบอาหารของประเทศไทยได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพทั้งในระดับประเทศและในระดับสากล ที่มีรากฐานการก่อตั้งและเป็นส่วนหนึ่งของในเครือดุสิตธานี กลุ่มโรงแรมชั้นนำระดับ 5 ดาวของเมืองไทย...

ชวนมาฟัง! "เตรียมความพร้อม เปิดโลกการค้าสู่ประเทศจีน" กับโครงการ The Business Professional (Online) จัดโดย สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ ม.ศรีปทุม

สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอเชิญนักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ ผ่าน ZOOM ONLINE โครงการ The Business Professional (Online) "เตรียมความพร้อม เปิดโลกการค้าสู่ประเทศจีน" เรียนรู้ภาษา วัฒนธรรมจีน...

มี “IQ”กับ “EQ”ไม่พอแล้ว!! AIS ผลักดัน “DQ”ความฉลาดทางดิจิทัล ทักษะใหม่เด็กไทย ยุค New Normal เพราะเด็กไทยเกือบครึ่งเกี่ยวข้องกับการ Cyberbully!!

ในโลกแห่งการศึกษา ความรู้จึงเป็นสิ่งที่สำคัญ เด็กนักเรียน นักศึกษาทุกคนจำเป็นต้องมี “IQ” (Intelligent Quotient)ที่หมายถึงความฉลาดทางสติปัญญา ซึ่งต้องมีควบคู่ไปพร้อมกับ “EQ” (Emotional Quotient) ที่หมายถึงความฉลาดทางอารมณ์...

“วราวุธ รมว.ทส.”ลงพื้นที่พระราชนิเวศน์มฤคทายวันติดตามแก้ไขปัญหากัดเซาะชายฝั่ง ด้านปลัดจตุพรย้ำต้องดำเนินการอย่างรอบคอบ

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยนายยุทธพล อังกินันทน์ ที่ปรึกษา รมว.ทส. นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และนายภัคพงศ์...

Related Topics