เปิดรับสมัคร GPSC Young Social Innovator 2020 ซีซั่น 3

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Monday July 13, 2020 17:23
กรุงเทพฯ--13 ก.ค.--มาเธอร์ ครีเอชั่น

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC แกนนำนวัตกรรมธุรกิจไฟฟ้ากลุ่ม ปตท. จัดโครงการประกวด GPSC Young Social Innovator 2020   ภายใต้แนวคิด “พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน: Sustainable Energy, Natural Resources and Environment” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3   เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และอาชีวศึกษา (ปวช.) หรือเทียบเท่าจากทั่วประเทศ ได้ร่วมส่งโครงงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ ด้านพลังงาน และด้านการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทุนพัฒนาผลงานทุนการศึกษา และโอกาสไปแข่งขันในเวทีระดับนานาชาติ

การจัดการแข่งขันครั้งนี้ เป็นการเปิดโอกาสให้เยาวชนนำเสนอแนวคิด โครงงาน ผลิตภัณฑ์ หรือวิธีการ/กระบวนการที่มุ่งแก้ปัญหาสังคม เศรษฐกิจ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก หรือ Sustainable Development Goals (SDGs)   โดยเน้นให้เห็นถึงเป้าหมายของนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านพลังงานที่สามารถลดต้นทุน เพิ่มเสถียรภาพของแหล่งพลังงาน ทั้งในรูปการพัฒนาพลังงานทดแทน และการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และเป้าหมายการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ต้องมีระบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืน รวมถึงการจัดการขยะอย่างมีประสิทธิตามหลักการ 3’R คือ การลดการใช้ (Reduce) การใช้ซ้ำ (Reuse) และการแปรรูป (Recycle) เพื่อนำไปสู่การพัฒนาโครงงานที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ผ่านแนวคิดการประดิษฐ์คิดค้นผลงาน ไปสู่การพัฒนาเป็นต้นแบบและทดลองใช้จริงในชุมชน โดยผลงานดังกล่าวจะมีโอกาสต่อยอดนำไปสู่สินค้าหรือบริการออกสู่ตลาดในรูปแบบธุรกิจเพื่อสังคมได้ ซึ่งนับเป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างองค์กรกับชุมชนในการขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืนของประเทศไทย

ผู้ที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook : GPSC Young Social Innovator ตั้งแต่บัดนี้ - 24 สิงหาคม 2563 นี้


Latest Press Release

ห้ามพลาด! บัญชี SPU ขอเชิญร่วมฟัง Talk Online “บัญชีอย่างง่าย เพื่อเจ้าของธุรกิจ"

คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอเชิญนักศึกษาและผู้ที่สนใจ เข้าร่วมฟัง Talk Online “บัญชีอย่างง่าย เพื่อเจ้าของธุรกิจ" โดยวิทยากร - คุณอัสมา แวโน๊ะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทเวนตี้ไนน์ จำกัด และเจ้าของเพจ บัญชีอย่างง่าย เพื่อเจ้าของกิจการ - ผศ.รองเอก...

สนพ.ลพบุรี ฝึกยกระดับฝีมือและทดสอบมาตรฐาน สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1

สนพ.ลพบุรี ฝึกยกระดับฝีมือและทดสอบมาตรฐาน สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ให้แก่ลูกจ้างพนักงานสถานประกอบกิจการ ในจังหวัดลพบุรี เพื่อรองรับการจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงานจำนวน 20 คน ระหว่าง 10-11 สิงหาคม 2563 ณ...

วว. ร่วมถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหา…วันแม่แห่งชาติ

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) นำคณะผู้บริหาร หน่วยงานในสังกัด ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง...

สำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติเร่งสนับสนุนการช่วยเหลือในกรุงเบรุตหลังเหตุระเบิดใจกลางเมือง

สำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ (UNHCR) และองค์กรพันธมิตรด้านมนุษยธรรมในประเทศเลบานอนเร่งสนับสนุนการรับมือนำโดยรัฐบาลต่อความสูญเสียและเสียหายจากเหตุระเบิดครั้งใหญ่กลางกรุงเบรุต เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2563 จากเหตุระเบิดครั้งใหญ่นี้...

ม.หอการค้าไทยจับมือสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) มุ่ง สร้างบุคลากรและบัณฑิตสู่ไทยแลนด์ 4.0

ม.หอการค้าไทยจับมือสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) มุ่งสร้างบุคลากรและบัณฑิตสู่ไทยแลนด์ 4.0 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย สถาบันการศึกษาชั้นนาด้านธุรกิจและอุตสาหกรรมการบริการในภูมิภาคอาเซียน และ...

Related Topics