จังหวัดชุมพร จัดสัมมนาเครือข่ายผู้ประกอบกิจการ SME ภายใต้โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ SME 4.0

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Thursday July 16, 2020 17:24
กรุงเทพฯ--16 ก.ค.--กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

นายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานเปิดการสัมมนา เครือข่ายผู้ประกอบกิจการ SME และเครือข่ายเพิ่มผลิตภาพแรงงานภายใต้โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ SME 4.0 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพรจัดขึ้น ณ โรงแรมชุมพรการ์เด้นส์ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ซึ่งมีผู้ประกอบกิจการ SME, กลุ่ม OTOP, กลุ่มวิสาหกิจชุมชน, และกลุ่มสหกรณ์ เข้าร่วมสัมมนา เพื่อเพิ่มความเข้าใจและทักษะ พร้อมนำไปใช้ในการปฏิบัติงาน เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน สามารถสร้างนวัตกรรมแปลกใหม่ และประยุกต์ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี สร้างความเข้มแข็ง กับเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ สู่ SME 4.0

นายอาคม คุ้มหมู่ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร เปิดเผยว่า การจัดสัมมนาเครือข่ายผู้ประกอบกิจการ SME และเครือข่ายเพิ่มผลิตภาพแรงงาน ภายใต้โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ SME 4.0 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในครั้งนี้ เป็นการดำเนินงานเพื่อเผยแพร่ข้อมูล วัตถุประสงค์กระบวนการ ขั้นตอนการดำเนินงาน และผลสัมฤทธิ์ของโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ SME 4.0 (STEM Workforce towards SME 4.0) ซึ่งเป็นโครงการเพื่อการพัฒนาผู้ประกอบกิจการในยุค 4.0 โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้จัดสรรเป้าหมาย และงบประมาณให้สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร ดำเนินงานโครงการเพื่อสร้างเครือข่ายผู้ประกอบกิจการ SME และเครือข่ายเพิ่มผลิตภาพแรงงาน จังหวัดละไม่น้อยกว่า 65 คน กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ผู้ประกอบกิจการ SME กลุ่ม OTOP กลุ่มวิสาหกิจชุมชนหรือกลุ่มสหกรณ์     สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร ได้จัดทำโครงการสัมมนาในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันแก่ผู้ประกอบกิจการ SME, กลุ่ม OTOP, กลุ่มวิสาหกิจชุมชน หรือกลุ่มสหกรณ์ ผ่านกระบวนการเพิ่มผลิตภาพแรงงานผลักดันให้เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์นวัตกรรมแปลกใหม่ และการประยุกต์ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี เพื่อรองรับการพัฒนาสู่ SME 4.0 พร้อมกับให้กลุ่มเป้าหมายทุกภาคส่วนได้รับทราบข้อมูล วัตถุประสงค์กระบวนการ ขั้นตอนการดำเนินงาน และผลสัมฤทธิ์ของโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ SME 4.0 นอกจากนี้สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร ได้จัดเก็บข้อมูลในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือการเพิ่มผลิตภาพแรงงานในพื้นที่


Latest Press Release

ห้ามพลาด! บัญชี SPU ขอเชิญร่วมฟัง Talk Online “บัญชีอย่างง่าย เพื่อเจ้าของธุรกิจ"

คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอเชิญนักศึกษาและผู้ที่สนใจ เข้าร่วมฟัง Talk Online “บัญชีอย่างง่าย เพื่อเจ้าของธุรกิจ" โดยวิทยากร - คุณอัสมา แวโน๊ะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทเวนตี้ไนน์ จำกัด และเจ้าของเพจ บัญชีอย่างง่าย เพื่อเจ้าของกิจการ - ผศ.รองเอก...

สนพ.ลพบุรี ฝึกยกระดับฝีมือและทดสอบมาตรฐาน สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1

สนพ.ลพบุรี ฝึกยกระดับฝีมือและทดสอบมาตรฐาน สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ให้แก่ลูกจ้างพนักงานสถานประกอบกิจการ ในจังหวัดลพบุรี เพื่อรองรับการจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงานจำนวน 20 คน ระหว่าง 10-11 สิงหาคม 2563 ณ...

วว. ร่วมถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหา…วันแม่แห่งชาติ

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) นำคณะผู้บริหาร หน่วยงานในสังกัด ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง...

สำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติเร่งสนับสนุนการช่วยเหลือในกรุงเบรุตหลังเหตุระเบิดใจกลางเมือง

สำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ (UNHCR) และองค์กรพันธมิตรด้านมนุษยธรรมในประเทศเลบานอนเร่งสนับสนุนการรับมือนำโดยรัฐบาลต่อความสูญเสียและเสียหายจากเหตุระเบิดครั้งใหญ่กลางกรุงเบรุต เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2563 จากเหตุระเบิดครั้งใหญ่นี้...

ม.หอการค้าไทยจับมือสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) มุ่ง สร้างบุคลากรและบัณฑิตสู่ไทยแลนด์ 4.0

ม.หอการค้าไทยจับมือสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) มุ่งสร้างบุคลากรและบัณฑิตสู่ไทยแลนด์ 4.0 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย สถาบันการศึกษาชั้นนาด้านธุรกิจและอุตสาหกรรมการบริการในภูมิภาคอาเซียน และ...

Related Topics