Better Group ปลูกจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม สู่เยาวชนนครหลวง

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Tuesday August 11, 2020 16:53
กรุงเทพฯ--11 ส.ค.--เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน

Better Group นำโดย บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) บริษัท เบตเตอร์ เวสท์ แคร์ จำกัด และบริษัท รีคัฟเวอรี่เฮ้าส์ จำกัด ร่วมกับ นิคมอุตสาหกรรมนครหลวง จัดกิจกรรมในโครงการ “พัฒนาเครือข่าย Eco Green Network” อาทิ การปล่อยพันธุ์ปลา การปลูกต้นไม้ และมอบความรู้เรื่องการจัดการของเสียอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอีกหนึ่งแม่บทหัวใจสำคัญของการพัฒนาประเทศให้กับเยาวชนที่อยู่รอบบริเวณนิคมอุตสากรรมนครหลวงจำนวน 60 คน โดยปลูกฝังสร้างจิตสำนึกที่ดีในการจัดการขยะด้วยตนเอง ตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางโดยการคัดแยกขยะเพื่อนำไปสู่ปลายทางการจัดการขยะโดยไม่สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและไม่เป็นอันตรายต่อชุมชน อีกทั้งยังปลูกฝังการรักษาธรรมชาติและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบ้านเกิด โดยการปล่อยพันธ์ปลาเพื่อขยายเผ่าพันธุ์ การปลูกต้นไม้เพื่อรักษาความสมดุลทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่สู่รุ่นลูกหลานต่อไป


Latest Press Release

GWM ประกาศแผนเปิดตัวรถกระบะ P Series ทั่วโลก

GWM (601633.SS/02333.HK) ผู้ผลิตรถกระบะและรถเอสยูวีชั้นนำระดับโลก ประกาศแผนเปิดตัวรถกระบะ P Series ทั่วโลก โดยรถกระบะซีรีส์นี้พัฒนาบนแพลตฟอร์มใหม่ล่าสุด P71 และใช้ระบบการผลิตที่ได้มาตรฐานระดับโลกด้านความปลอดภัยและการปล่อยก๊าซคาร์บอน...

มูลนิธิกรุงศรี มอบทุนการศึกษาเนื่องในโอกาส “วันเยาวชนแห่งชาติ”

นายไพโรจน์ ชื่นครุฑ ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านกลยุทธ์และวางแผนธุรกิจองค์กร ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) มอบทุนการศึกษาจำนวน 15 ทุน แก่เยาวชนในความดูแลของสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านมหาเมฆ ที่มีผลการเรียนและความประพฤติดี เนื่องในโอกาส...

SPU DYNAMIC! Up Skill สมรรถนะบุคลากร “การพัฒนางานประจำ ด้วยกระบวนการวิจัย”

กลุ่มงานมาตรฐานและบริการการศึกษา จัดโครงการอบรมการพัฒนาบุคลากรหน่วยงานภายในสังกัดกลุ่มงานฯ ด้วยการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อเรื่อง การวิจัยสถาบัน: การพัฒนางานประจำด้วยกระบวนการวิจัย Routine to Research: R2R โดยได้รับเกียรติจาก ดร. จรงค์ศักดิ์ พุมนวน...

Beef Board ทบทวนข้อเสนอยุทธศาสตร์โคเนื้อ 20 ปี (พ.ศ.2561 – 2580) มุ่งหวังสร้างผู้นำการผลิตโคเนื้อ อย่างมั่งคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

นายสัตว์แพทย์อภัย สุทธิสังฃ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการนโยบายพัฒนาโคเนื้อ - กระบือ และผลิตภัณฑ์แห่งชาติ (Beef Board) ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่า การประชุมในวันนี้ได้หารือเพื่อทบทวนข้อเสนอยุทธศาสตร์โคเนื้อ...

กรมประมงคว้า 3 รางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 63

กรมประมงได้รับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2563 จำนวน 3 รางวัล ใน 2 สาขา คือ สาขาบริการภาครัฐ จำนวน 1 รางวัล และสาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม จำนวน 2 รางวัล โดยอธิบดีและตัวแทนกลุ่มเกษตรกรที่ผลงานได้รับรางวัลฯ เข้ารับโล่รางวัลเลิศรัฐจากรองนายกรัฐมนตรี...

Related Topics