ม.หอการค้าไทยจับมือสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) มุ่ง สร้างบุคลากรและบัณฑิตสู่ไทยแลนด์ 4.0

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Friday August 14, 2020 11:27
กรุงเทพฯ--14 ส.ค.--มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ม.หอการค้าไทยจับมือสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) มุ่งสร้างบุคลากรและบัณฑิตสู่ไทยแลนด์ 4.0 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย สถาบันการศึกษาชั้นนาด้านธุรกิจและอุตสาหกรรมการบริการในภูมิภาคอาเซียน และ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) องค์กรชั้นนาในการบูรณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เล็งเห็นถึงความสาคัญในการพัฒนาบุคลากร นักศึกษา ผู้ประกอบการ ให้เป็นผู้ขับเคลื่อนธุรกิจการค้าด้วยนวัตกรรมอย่างแท้จริง และสร้างบุคลากรให้เป็นกาลังสาคัญ ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ สององค์กรจึงร่วมกันสร้างโครงการผลิตบัณฑิตและงานบริการ งานวิชาการตอบโจทย์ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการยุคไทยแลนด์ 4.0 ล่าสุดมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยจัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจการพัฒนาทักษะบุคลากรและ การพัฒนาบัณฑิต ระหว่างมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) โดยมีผศ.ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และ ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการ วว. ร่วมลงนาม โดยความร่วมมือมุ่งเน้นพัฒนาทักษะบุคลากร และพัฒนาบัณฑิต ความร่วมมือครั้งนี้ ทางมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยร่วมสนับสนุนพัฒนาทักษะบุคลากรทั้ง Reskill และ Upskill และส่งเสริมกิจกรรมด้านการตลาดนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมออกสู่ตลาดเชิงพาณิชย์ ส่วนทาง วว. เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาบัณฑิต ให้ได้ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานจริง โดยการเปิดให้นักศึกษา ได้เข้าไปปฎิบัติการในโครงสร้างพื้นฐานด้านการวิจัยนวัตกรรมและร่วมทาวิจัย และโครงการสหกิจศึกษา

ผศ.ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กล่าวว่า “วันนี้ผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งในการร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจการพัฒนาทักษะบุคลากรและการพัฒนาบัณฑิต ระหว่างมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย หรือ วว. การลงนามครั้งนี้เป็นส่วนสาคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศที่นาด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี องค์กรผู้มี ความเชี่ยวชาญและสร้างสรรค์งานนวัตกรรมมากมายอย่าง วว. ได้มาจับมือกับ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

องค์กรที่มีเชี่ยวชาญด้านการค้ายุคใหม่ เป็นการร่วมกันบูรณาการงานวิชาการงานวิจัยที่ตอบโจทย์กับ ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ และเป็นการร่วมกันสร้างบุคลากร บัณฑิต ผู้ประกอบการให้เป็นนักรบ ด้านเศรษฐกิจ วันนี้จะเป็นอีกวันที่ต้องจดบันทึกว่าเป็นจุดเริ่มต้นของความร่วมมือของสององค์กร ที่จะนาพาประเทศไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม และเราสององค์กรมีความร่วมมือร่วมใจกันฟื้นฟูเศรษฐกิจ สู้วิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน”


Latest Press Release

“พลเอก ประวิตร” ดัน 2 โครงการขนาดใหญ่ อ่างฯ แม่ตาช้าง - คลองโพล้ พร้อมเร่งรัดให้ก่อสร้างได้ภายในปี 65

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการขนาดใหญ่และโครงการสำคัญ ครั้งที่ 3/2563 ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล โดยมี ดร.สมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ...

จีไอที จัดเสวนา GIT Standard ยกระดับมาตรฐานแล็บอัญมณีและเครื่องประดับไทย

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ จีไอที จัดเสวนา “GIT Standard กลยุทธ์ในการสร้าง Ecosystem เพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทย” ในงานแถลงข่าวเปิดตัว GIT Standard...

ซีดีจี และ มจพ. แก้โจทย์คนทำงานขาดทักษะคิดวิเคราะห์ จับมือศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ ผลักดันโค้ดดิ้งสู่ห้องเรียนธุรกิจค้าปลีก

กลุ่มบริษัทซีดีจี ผู้ให้บริการด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศแบบครบวงจร แก่องค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและเอกชน ผู้ก่อตั้งโครงการ CDG Code Their Dreams ร่วมมือกับภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ...

GWM ประกาศแผนเปิดตัวรถกระบะ P Series ทั่วโลก

GWM (601633.SS/02333.HK) ผู้ผลิตรถกระบะและรถเอสยูวีชั้นนำระดับโลก ประกาศแผนเปิดตัวรถกระบะ P Series ทั่วโลก โดยรถกระบะซีรีส์นี้พัฒนาบนแพลตฟอร์มใหม่ล่าสุด P71 และใช้ระบบการผลิตที่ได้มาตรฐานระดับโลกด้านความปลอดภัยและการปล่อยก๊าซคาร์บอน...

มูลนิธิกรุงศรี มอบทุนการศึกษาเนื่องในโอกาส “วันเยาวชนแห่งชาติ”

นายไพโรจน์ ชื่นครุฑ ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านกลยุทธ์และวางแผนธุรกิจองค์กร ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) มอบทุนการศึกษาจำนวน 15 ทุน แก่เยาวชนในความดูแลของสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านมหาเมฆ ที่มีผลการเรียนและความประพฤติดี เนื่องในโอกาส...

Related Topics