กรมประมงคว้า 3 รางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 63

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Friday September 18, 2020 15:58
กรุงเทพฯ--18 ก.ย.--กรมการประมง

กรมประมงได้รับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2563 จำนวน 3 รางวัล ใน 2 สาขา คือ สาขาบริการภาครัฐ จำนวน 1 รางวัล และสาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม จำนวน 2 รางวัล โดยอธิบดีและตัวแทนกลุ่มเกษตรกรที่ผลงานได้รับรางวัลฯ เข้ารับโล่รางวัลเลิศรัฐจากรองนายกรัฐมนตรี นายวิษณุ เครืองามเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563 ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อิมแพ็ค เมืองทองธานี

นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ได้ประกาศผลการพิจารณารางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2563 ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้แก่หน่วยงานที่มีความเป็นเลิศ ทั้งในด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการภาครัฐ โดยการพัฒนาคุณภาพ การบริหารจัดการภายในองค์กร และเปิดระบบราชการให้ภาคส่วนอื่นเข้ามามีส่วนร่วม เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส และเป็นธรรม รวมทั้งส่งเสริมการบริหารราชการให้ตระหนักถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมของประชาชน จนเกิดการทำงานร่วมกันในลักษณะหุ้นส่วนและความร่วมมือ นำไปสู่การพัฒนาระบบราชการให้มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน โดยในปีนี้ กรมประมงได้รับรางวัลเลิศรัฐ 2 สาขา จำนวน 3 รางวัล ประกอบด้วย

สาขาบริการภาครัฐ จำนวน 1 รางวัล ประเภท : นวัตกรรมการบริการ “ระดับดี” คือ ระบบสารสนเทศเพื่อเพิ่มศักยภาพการตรวจสอบย้อนกลับสัตว์น้ำ (Thai Flage Catch Certification System) โดยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนในการยื่นคำขอต่าง ๆ และจัดทำรายงาน เพื่อเป็นการลดการใช้พลังงานน้ำมัน ลดระยะเวลาในการเดินทางเพื่อจัดส่งเอกสารในการตรวจสอบย้อนกลับสัตว์น้ำ

สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม จำนวน 2 รางวัล ประกอบด้วย

ประเภท : สัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม “ระดับดี” คือ ลูกอ๊อดเงินล้าน…เพิ่มคุณภาพชีวิตเกษตรกรหนองแต้ เป็นการทำงานแบบมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและภาครัฐ ในการส่งเสริมและสนับสนุนสถาบัน กลุ่มเกษตรกรและชุมชนให้มีความเข้มแข็ง มีความมั่นคงในอาชีพและรายได้จากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ทำให้เกษตรกรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นประเภท : เลื่องลือขยายผล “ระดับดี” คือ โครงการธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วมแหล่งน้ำชุมชนหนองอีเริง จ.ชัยภูมิ และแหล่งน้ำหนองก่าน-สุขสำราญ จ.หนองบัวลำภู เป็นโครงการส่งเสริมและสนับสนุน การทำงานแบบมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและภาครัฐ ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้สามารถบริหารจัดการแหล่งน้ำชุมชนให้เป็นแหล่งผลิตสัตว์น้ำ และเป็นธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำของชุมชนเพื่อให้ชุมชนมีสัตว์น้ำเพียงพอต่อการบริโภค ลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้ในครัวเรือน และสร้างความรักความสามัคคีในชุมชน

สำหรับรางวัลที่กรมประมงได้รับในครั้งนี้ ถือเป็นรางวัลแห่งเกียรติยศ และนับเป็นก้าวสำคัญของ กรมประมงที่สะท้อนความสำเร็จในการพัฒนาการให้บริการ ตลอดจนการพัฒนาองค์การของกรมประมง เพื่อมุ่งไปสู่ ความเป็นเลิศในการปฏิบัติราชการและระบบราชการ 4.0 อันแสดงให้เห็นถึงการดำเนินการขับเคลื่อน การดำเนินงาน ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาภาคการประมงไทยเพื่อให้เกิดความมั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืน นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างแรงจูงใจในการเปิดระบบราชการให้ประชาชนและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เข้ามามี ส่วนร่วมในการบริหารราชการและทำงานร่วมกัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐในการพัฒนาเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนและการพัฒนาประเทศได้อย่างยั่งยืน…อธิบดีกรมประมงกล่าว


Latest Press Release

Alaska Airlines และ Microsoft เซ็นความร่วมมือลดการปล่อยคาร์บอนในเที่ยวบินด้วยการใช้เชื้อเพลิงการบินที่ยั่งยืนบนเส้นทางบินหลัก

- เชื้อเพลิงการบินที่ยั่งยืนซึ่งจัดหาโดยผู้นำอุตสาหกรรมอย่าง SkyNRG เป็นสัญญาณถึงแนวทางใหม่สำหรับการเดินทางเพื่อธุรกิจ พนักงานบริษัท Microsoft Corp. ที่เดินทางระหว่างสำนักงานใหญ่ในเรดมอนด์ รัฐวอชิงตัน กับรัฐแคลิฟอร์เนีย ด้วยเที่ยวบินของสายการบิน Alaska...

กทม.เตรียมรองรับมวลน้ำ หลังกรมชลแจ้งเตือนเขื่อนปล่อยน้ำสูงขึ้น

พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า ตามที่กรมชลประทาน มีหนังสือด่วนที่สุด ลงวันที่ 20 ต.ค. 63 แจ้งเตือน 11 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดอุทัยธานี ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง สุพรรณบุรี พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ...

พายุถล่มต่อเนื่อง...ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ อ่วม ! เสียหายกว่า 7.5 ล้านบาท เรือตรวจกรมประมง...เร่งนำเรือช่วยเหลือประชาชน - แจกถุงยังชีพ

จากสถานการณ์ฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องในประเทศไทยทั้งจากอิทธิพลของพายุ “โนอึล” ช่วงวันที่ 18-20 กันยายน 2563 และ ดีเปรสชั่นหย่อมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมประเทศไทยในขณะนี้ ทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันในหลายจังหวัด...

งานแฟชั่นวีคออนไลน์ Valmont Barcelona Bridal Fashion Week ชุบชีวิตอุตสาหกรรมแฟชั่นชุดแต่งงาน

งานแฟชั่นวีค Valmont Barcelona Bridal Fashion Week ซึ่งจัดโดย Fira de Barcelona ได้รับความสนใจจากผู้คนอย่างล้นหลาม ด้วยรูปแบบการจัดงานปีนี้ที่จัดขึ้นบนแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อปรับให้เข้ากับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ผ่านทางแอปพลิเคชัน VBBFW...

ต้องรีบแล้ว 3 วันสุดท้ายเท่านั้น! 23- 25 ตุลาคมนี้ พบโปรเด็ดตอบโจทย์เพื่อคนทำบ้าน ในงาน “SCG HOME & Living Fair”

เหลือเพียง 3 วัน เท่านั้น! 23- 25 ตุลาคมนี้ ช่วงวันหยุดยาวเชิญชวนคนรักบ้านแวะมาหาไอเดีย หรือช้อปสินค้าบ้านที่เดียวครบจบทุกขั้นตอนในงาน “SCG HOME & Living Fair” งานแฟร์ที่ตอบโจทย์เพื่อคนทำบ้าน ที่ SCG Experience...

Related Topics