SPUIC WAI KRU CERMONY 2020

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Friday September 25, 2020 11:20
กรุงเทพฯ--25 ก.ย.--มหาวิทยาลัยศรีปทุม

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อแสดงความเคารพและแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อครูบาอาจารย์และผู้มีพระคุณ

อาจารย์เกรียงไกร พุคยาภรณ์ คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นประธานในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 “SPUIC WAI KRU CERMONY 2020” โดยมี คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีฯ ต่อจากนั้นผู้แทนนักศึกษาฯ ได้นำพานไหว้ครูมอบให้แก่ ครูอาจารย์ เพื่อแสดงความเคารพแก่ครูอาจารย์ผู้ที่จะดูแลเรา อีกทั้งเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษา SPUIC มีจิตใจที่ดีงาม มีความอ่อนน้อม รู้จักกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ ณ ที่ทำการวิทยาลัยนานาชาติ อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2563


Latest Press Release

แซนดี้พร้อมลุยศึกแรกแห่งปี ไทยแลนด์ ซูเปอร์ ซีรีส์

แม้ว่าปีนี้มีทางรายการไทยแลนด์ ซูเปอร์ ซีรีส์ มีตารางการแข่งขันเปิดศึกสนามแรกที่ สนามเวียด นามกรังปรีซ์ ณ กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม แต่ด้วยสถานการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ทำให้ไม่สามารถทำการแข่งขันได้...

โครงการดิ แอสเพน ทรี จัดสัมมนา “ชีวิตสุขหลังเกษียณ”

โครงการดิ แอสเพน ทรี ผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลผู้สูงวัยอย่างครบวงจร ภายใต้แนวคิด 'A Community for Healthy Living and Lifetime Care’ จัดสัมมนา “ชีวิตสุขหลังเกษียณ” หรือ 'Happy Life in Retirement’...

SACICT ก้าวสู่ปีที่ 18 สืบสาน รักษา และต่อยอดคุณค่าในงานศิลปาชีพและหัตถกรรมไทย

ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) หรือ SACICT จัดกิจกรรม "SACICT ก้าวสู่ปีที่ 18" มุ่งมั่นสืบสาน รักษา และต่อยอดคุณค่าในงานศิลปาชีพและหัตถกรรมไทย ผ่านการพัฒนาศักยภาพสมาชิกศิลปาชีพและผู้ประกอบการหัตถกรรมไทย...

EMJOY SPOOKTACULAR HALLOWEEN CONTEST 2020

ศูนย์การค้า ดิ เอ็มควอเทียร์ ฉลองเทศกาลฮัลโลวีนนานาชาติ และส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ จัดงาน “เอ็มจอย สปุกแทคูล่าร์ คอนเทสต์ 2020” ( EMJOY SPOOKTACULAR HALLOWEEN CONTEST 2020 )...

เด็กดี 7ปีซ้อน! “ศรีปทุม” คว้ารางวัล นักศึกษา IT ที่มีคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวณัฐมล กอเซ็ม นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ในโอกาสเข้ารับมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตร รางวัล "นักศึกษา IT ที่มีคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น" ประจำปีการศึกษา 2562...

Related Topics