ม.มหิดล ปรับรูปแบบใหม่ พิธีพระราชทานปริญญาบัตรปลอดภัย Covid-19 ด้วยนวัตกรรม hi-tech

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Monday October 5, 2020 16:16
กรุงเทพฯ--5 ต.ค.--ม.มหิดล

เนื่องด้วยทั่วโลกยังคงมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ทุกชีวิตบนโลกจึงไม่อาจเพิกเฉยต่อการรักษาระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) เพื่อป้องกันการสัมผัสอันเป็นสาเหตุสำคัญของการติดเชื้อ ซึ่งรวมถึงในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ที่นำมาซึ่งความภาคภูมิใจของบัณฑิตและญาติพี่น้อง

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ธันย์ สุภัทรพันธุ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะประธานคณะกรรมการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา 2562 เปิดเผยว่า ระหว่างวันที่ 5 - 6 ตุลาคม 2563 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จ ฯ พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2562 ณ หอประชุมมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา พิธีในปีนี้ เพื่อการรักษาความปลอดภัย และปฏิบัติตามมาตรการ Social Distancing มหาวิทยาลัยมหิดลจึงอนุญาตให้เฉพาะบัณฑิตและเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ในพิธีเข้ามาภายในบริเวณมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยต้องสวมหน้ากากอนามัย ตรวจคัดกรอง วัดอุณหภูมิ และสแกน QR Code "ไทยชนะ" ก่อนเข้าพื้นที่

"บัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในปีนี้มีประมาณ 6,000 ราย กำหนดให้เวียนเข้าหอประชุมใน 3 ช่วงเวลา ช่วงเวลาละประมาณ 2,000 ราย โดยมีการจัดให้บัณฑิตนั่งแบบที่เว้นที่สลับแบบฟันปลา และสวมหน้ากากอนามัยตลอดพิธี ซึ่งถือเป็นความภาคภูมิใจของบัณฑิตทุกคนที่ได้มีโอกาสแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมหาวิทยาลัยมหิดลยังคงจัดพิธีที่มีการรักษาคุณค่าเดิมของการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร แต่ปรับกระบวนการต่างๆ ตามมาตรการรักษาความปลอดภัย และปฏิบัติตามมาตรการ Social Distancing" รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ธันย์ สุภัทรพันธุ์ กล่าว

ด้าน รองศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และหัวหน้าศูนย์วิจัยทางเทคโนโลยีหุ่นยนต์และชีวการแพทย์ (BARTLAB) กล่าวเสริมว่า พิธีพระราชทานปริญญาบัตรในปีนี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้มีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อปฏิบัติตามมาตรการรักษาความปลอดภัย และ Social Distancing อย่างเข้มงวด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ณ บริเวณแท่นประทับ ซึ่งได้จัดทำแผงกั้นที่ทำจากอะคริลิคชนิดพิเศษ ที่มีความใส และทนทาน โดยออกแบบให้มีช่องสำหรับพระราชทานปริญญาบัตร และสามารถควบคุมให้เลื่อนขึ้น-ลงด้วยระบบไฟฟ้าจากระยะไกล ซึ่งเมื่อเสด็จฯ ประทับนั่ง แผงกั้นจะอยู่ในระดับต่ำ จนเมื่อเริ่มพิธีแผงกั้นจะเลื่อนขึ้น เพื่อให้พระองค์ได้พระราชทานปริญญาบัตรจากช่องที่ทำไว้ กระทั่งพระราชทานจนครบจำนวนแล้ว แผงกั้นจะเลื่อนลงอีกครั้งเมื่อทรงยืนขึ้นเพื่อทรงมีพระบรมราโชวาท

รองศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ ได้กล่าวให้ความเชื่อมั่นว่า ผู้ออกแบบและทีมงานได้ใส่ใจในทุกรายละเอียด ให้ระบบมีการขับเคลื่อนด้วยความเสถียรมากที่สุด โดยได้จัดเตรียมชุดสำรองไฟไว้ถึง 3 ชุด และมีการทดสอบไฟฟ้าสถิตย์ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างพิธี นอกจากนี้ได้มีการนำหุ่นยนต์ UVY และตู้อบฆ่าเชื้อ (Germ Buster) ซึ่งเป็นผลงานนวัตกรรมของภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มาใช้ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อบริเวณพระที่นั่ง และปกปริญญาบัตรอีกด้วย

อาจารย์ ดร.เอกชัย วารินศิริรักษ์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติมว่า ทางภาควิชาฯ ได้ใช้ตู้อบฆ่าเชื้อขนาดใหญ่ จำนวน 2 ตู้ในการฆ่าเชื้อปกปริญญาบัตร ซึ่งแต่ละตู้ใช้รังสี UVC ซึ่งมีความยาวคลื่น 200 - 280 นาโนเมตร ที่สามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรีย รวมถึงไวรัสบนพื้นผิวได้อย่างสมบูรณ์ภายในระยะเวลา 20 วินาที ซึ่ง 1 ตู้สามารถใส่ปกปริญญาบัตรเพื่อฆ่าเชื้อได้ครั้งละ 10 ใบ โดยในปีนี้ได้ทำการอบฆ่าเชื้อปกปริญญาบัตรเตรียมพร้อมไว้ก่อนพิธี แต่ในอนาคตจะพัฒนาให้มีรูปแบบที่สามารถฆ่าเชื้อให้พร้อมใช้ได้ทันที ณ บริเวณพิธี

สำหรับในส่วนของการฆ่าเชื้อ ณ บริเวณที่ประทับ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้นำหุ่นยนต์ UVY ซึ่งเป็นผลงานนวัตกรรมที่ได้รับการจดสิทธิบัตรล่าสุด โดยสามารถเคลื่อนที่ได้ด้วยระบบ AGV พร้อมแขนกล (COBOT) ที่ฆ่าเชื้อด้วยรังสี UVC โดยความโดดเด่นของหุ่นยนต์ UVY นั้นประกอบด้วย   1) สามารถจดจำเส้นทางได้จากการสอน 2) สามารถปรับเปลี่ยนเส้นทางของสถานีทำความสะอาดได้อย่างยืดหยุ่น 3) สามารถปรับแต่งเส้นทางผ่านระบบ IoTs 4)   สามารถแผ่งรังสี UVC ที่มีความเข้มสูงในการฆ่าเชื้อลงสู่พื้นผิวได้ 5) สามารถจดจำขั้นตอนการทำงานในแต่ละสถานีที่ต้องการฆ่าเชื้อได้ โดยเคยได้มีการทดลองใช้อย่างได้ผลในโรงพยาบาลในช่วงวิกฤติ Covid-19 ที่ผ่านมา

ซึ่งกระบวนการฆ่าเชื้อที่นำมาใช้สำหรับพิธีพระราชทานปริญญาในปีนี้ เชื่อมั่นได้ถึงความปลอดภัย ไร้สารตกค้าง และไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม


Latest Press Release

ตลาดหลักทรัพย์ฯ สนับสนุน SET Star Junior Table Tennis ต่อเนื่องปีที่ 7

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มอบเงินสนับสนุนโครงการ SET Star Junior Table Tennis ต่อเนื่องปีที่ 7 ให้แก่สมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทย เพื่อสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพนักกีฬาเทเบิลเทนนิสของเยาวชนไทย โดย ยุภาวรรณ ศิริชัยนฤมิตร ผู้ช่วยผู้จัดการ...

แมคโดนัลด์ X โคคา-โคล่า เปิดตัว 'Snack 2 Go' เมนูไก่เกาหลีใหม่ พร้อมแก้วดีไซน์ใหม่ อร่อยซ่าได้ทุกที่

แมคโดนัลด์ นำโดย นายธันยเชษฐ์ เอกเวชวิท กรรมการผู้จัดการ บริษัท แมคไทย จำกัด และ โคคา-โคล่า นำโดย มร.คาร์ลอส ดิแอซ-ริกบี้ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท โคคา-โคล่า ประจำประเทศไทยและลาว ร่วมเปิดตัว 'สแน็คทูโก' (Snack 2 Go) แพคเกจจิ้งดีไซน์ใหม่...

งานประกาศผลรางวัล 'มิชลิน ไกด์' ประเทศไทย ปี 2564

มิชลิน ไกด์' ประเทศไทย เตรียมจัดงานประกาศผลรางวัลร้านอาหารที่ได้รับคัดเลือก ในคู่มือ 'มิชลิน ไกด์' ฉบับกรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ ภูเก็ต และพังงา ประจำปี พ.ศ.2564 พร้อม 3 รางวัลใหม่ MICHELIN Guide Young Chef Award, MICHELIN Guide Service Award และ MICHELIN...

ตะลุยแหล่งช้อป@เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ส่องไอเท็มโดนใจ สาวๆ ศิลปินไอดอล เกิร์ลกรุ๊ปสุดปัง

ศูนย์การค้า "เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์" ฉายความเป็น "ไอดอล เซ็นเตอร์" โดดเด่นด้วยหลากหลายกิจกรรมความบันเทิงของเหล่าศิลปินวงไอดอลทั่วฟ้าเมืองไทยที่มารวมตัวกันทำกิจกรรมร่วมกับแฟนคลับและส่งมอบความสุขผ่านเสียงเพลงในทุก ๆ เดือน กับคอนเสิร์ต Idol Exchange ขึ้นแท่น...

ศูนย์การค้าเกทเวย์ แอท บางซื่อ ฉลองครบรอบ 2 ปี 'ยกขบวนความสุข สุดพิเศษ X2' พบกับศิลปิน-ดารามากมาย มอบความสนุก X2 ส่งท้ายปี!

ศูนย์การค้าเกทเวย์ แอท บางซื่อ ศูนย์การค้าคุณภาพภายใต้แอสเสท เวิรด์ คอร์ปอเรชั่น หรือ AWC ฉลองครบรอบ 2 ปี พร้อมจัดโปรโมชั่น ภายใต้แคมเปญ 'ยกขบวนความสุข สุดพิเศษแบบ x2' วันนี้ถึง 31 ธันวาคม 2563 พร้อมพบศิลปิน-ดาราคุณภาพร่วมงานอย่างคับคั่ง...

Related Topics