การบินไทยรับคนไทยจากสหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์ออสเตรเลีย ไต้หวัน ฮ่องกง ญี่ปุ่น ฟิลิปปินส์ รวมทั้งจากจีน กลับสู่ประเทศไทย ระหว่างวันที่ 15-21 พ.ย 63

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Friday November 27, 2020 16:17
กรุงเทพฯ--27 พ.ย.--การบินไทย

นาวาอากาศตรี อนิรุต แสงฤทธิ์ รักษาการรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายปฏิบัติการ ในฐานะหัวหน้าศูนย์ควบคุมการปฏิบัติการ (THAI Operations Control Center : TOCC) บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทฯ ให้ความร่วมมือกับกระทรวงการต่างประเทศของไทย สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอนสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย (ไทเป) สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมะนิลา สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง และสถานกงสุลใหญ่ ณ นครกวางโจว จัดเที่ยวบินพิเศษรับคนไทย จำนวน 8 เที่ยวบิน จากสหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์ ออสเตรเลีย ไต้หวัน ฮ่องกง ญี่ปุ่น ฟิลิปปินส์ และสาธารณรัฐประชาชนจีน ที่มีความประสงค์จะเดินทางกลับประเทศไทยในวันที่ 15-21 พฤศจิกายน 2563 มีรายละเอียดดังนี้

เที่ยวบินที่ ทีจี 917 เส้นทางลอนดอน-กรุงเทพฯ รับผู้โดยสารชาวไทยจากสหราชอาณาจักร และไอร์แลนด์ จำนวน 181 คน กลับประเทศไทย เป็นครั้งที่ 16 ออกเดินทางจากลอนดอน เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2563 เวลา 21.11 น. (เวลาท้องถิ่น) ถึงกรุงเทพฯ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563เที่ยวบินที่ ทีจี 476 เส้นทางซิดนีย์-กรุงเทพฯ รับผู้โดยสารชาวไทยจากออสเตรเลีย จำนวน 180 คน กลับประเทศไทย เป็นครั้งที่ 16 ออกเดินทางจากซิดนีย์ เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.39 น. (เวลาท้องถิ่น) ถึงกรุงเทพฯ เวลา 15.25 น. ในวันเดียวกันเที่ยวบินที่ ทีจี 633 เส้นทางไทเป-กรุงเทพฯ รับผู้โดยสารชาวไทยจากไต้หวัน จำนวน 159 คน กลับประเทศไทย เป็นครั้งที่ 18 ออกเดินทางจากไทเป เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14.15 น. (เวลาท้องถิ่น) ถึงกรุงเทพฯ เวลา 17.05 น. ในวันเดียวกันเที่ยวบินที่ ทีจี 639 เส้นทางฮ่องกง-กรุงเทพฯ รับผู้โดยสารชาวไทยจากฮ่องกง จำนวน 137 คน กลับประเทศไทย เป็นครั้งที่ 10 ออกเดินทางจากฮ่องกง เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 19.01 น. (เวลาท้องถิ่น) ถึงกรุงเทพฯ เวลา 20.51 น. ในวันเดียวกันเที่ยวบินที่ ทีจี 643 เส้นทางโตเกียว(นาริตะ)-กรุงเทพฯ รับผู้โดยสารชาวไทยจากญี่ปุ่น จำนวน 50 คน กลับประเทศไทย เป็นครั้งที่ 2 ออกเดินทางจากโตเกียว(นาริตะ) เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2563 เวลา 11.33 น. (เวลาท้องถิ่น) ถึงกรุงเทพฯ เวลา 15.39 น. ในวันเดียวกันเที่ยวบินที่ ทีจี 625 เส้นทางมะนิลา-กรุงเทพฯ รับผู้โดยสารชาวไทยจากฟิลิปปินส์ จำนวน 37 คน กลับประเทศไทย เป็นครั้งที่ 2 ออกเดินทางจากมะนิลา เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2563 เวลา 19.13 น. (เวลาท้องถิ่น) ถึงกรุงเทพฯ เวลา 21.11 น. ในวันเดียวกันเที่ยวบินที่ ทีจี 633 เส้นทางไทเป-กรุงเทพฯ รับผู้โดยสารชาวไทยจากไต้หวัน จำนวน 179 คน กลับประเทศไทย เป็นครั้งที่ 19 ออกเดินทางจากไทเป เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14.12 น. (เวลาท้องถิ่น) ถึงกรุงเทพฯ เวลา 16.51 น. ในวันเดียวกันเที่ยวบินที่ ทีจี 8105 เส้นทางกวางโจว-กรุงเทพฯ รับผู้โดยสารชาวไทยจากสาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 13 คน กลับประเทศไทย เป็นครั้งที่ 5 ออกเดินทางจากกวางโจว เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14.42 น. (เวลาท้องถิ่น) ถึงกรุงเทพฯ เวลา 16.27 น. ในวันเดียวกัน

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ทำการขนส่งสินค้าในเที่ยวบินทั้งขาไปและขากลับอีกด้วย

บริษัทฯ ภาคภูมิใจที่ได้รับความไว้วางใจให้ปฏิบัติภารกิจเพื่อรับคนไทยในต่างประเทศกลับบ้าน อย่างต่อเนื่อง ด้วยความใส่ใจด้านความปลอดภัยและสุขอนามัย โดยมีพนักงานการบินไทยและหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ร่วมปฏิบัติหน้าที่ประสานงาน และอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้โดยสาร


Latest Press Release

มทร.ตะวันออกเจ๋ง เปิดหลักสูตรอบรบการผลิตและแปรรูปสมุนไพรไทย นำภูมิปัญญาไทย จุดประกายสร้างงาน หวังพัฒนาทักษะ สร้างงาน สร้างอาชีพยุคโควิด 19

นายวันนี นนท์ศิริ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา เปิดเผยว่า จากนโยบายของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในการจัดทำโครงการพัฒนาทักษะกำลังคนของประเทศ (Reskill/ Upskill/ Newskill)...

โครงการคนละครึ่งจะเปิดลงทะเบียนเพิ่มเติมในวันที่ 20 มกราคม 2564

นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงาน เศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า กระทรวงการคลังจะนำสิทธิที่เหลือของโครงการคนละครึ่งและโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 2 จำนวนรวม 1.34 ล้านสิทธิ...

เด็กอาชีวศึกษาเชียงรายสุดเจ๋ง คว้ารางวัลการประกวดวาดภาพงานเชียงรายดอกไม้งาม ครั้งที่ 17 และงานมหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย 2020

นางสาวอรพิน ดวงแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย เปิดเผยว่า งานมหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย (Chiangrai Asean Flower Festival 2020) ณ สวนไม้งามริมแม่น้ำกก ศูนย์ราชการฝั่งหมิ่นอำเภอเมืองเชียงราย จัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่...

ม.พะเยา จัดการทรัพยากรน้ำ เพื่ออุปโภคบริโภคอย่างยั่งยืน

ระบบการจัดการน้ำของมหาวิทยาลัยพะเยา เดิมที เราใช้น้ำจากแหล่งน้ำหลักๆอยู่เพียงแห่งเดียวเท่านั้น คือ อ่างเก็บน้ำ "ห้วยนาปอย" ซึ่งเป็นแหล่งน้ำกักเก็บน้ำดิบหลักที่ส่งน้ำให้มหาวิทยาลัยพะเยา ผลิตน้ำประปาไว้ใช้อุปโภคภายในมหาวิทยาลัย...

ไวน์ คอนเน็คชั่น จับมือ ฟู้ดแพนด้า

ร้านไวน์ คอนเน็คชั่น (Wine Connection) ร้านอาหารนานาชาติและไวน์เลิศรสจากทั่วทุกมุมโลก จับมือ ฟู้ดแพนด้า (Foodpanda) จัดโปรโมชั่นพิเศษเอาใจคนรักสุขภาพกับหลากหลายเมนูสลัด รับส่วนลดทันที 30% อาทิ การ์เด้นสลัด (Garden Salad), ซีซาร์สลัด (Caesar Salad),...

Related Topics