วิศวะมหิดล เปิดเวทีประลองไอเดีย...แข่งขันออกแบบโมเดลรถพลังงานแสงอาทิตย์

ข่าวประชาสัมพันธ์ไอที อินเทอร์เน็ท Friday September 25, 2020 14:16
กรุงเทพฯ--25 ก.ย.--เบรนเอเซีย คอมมิวนิเคชั่น

เยาวชนไทยวัยโจ๋กว่า 120 คน ร่วมสร้างสรรค์ไอเดียให้สังคมและโลกน่าอยู่ยิ่งขึ้น พลิกโควิดและวิกฤติสิ่งแวดล้อมเป็นโอกาส โดยเปิดโอกาสค้นหาตนเองผ่านการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ และโอกาสของการแบ่งปันช่วยเหลือสังคมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม

รศ.ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า คาดกันว่า โลกอนาคตในปี 2568 ระบบเซลล์แสงอาทิตย์ที่มาคู่กับการกักเก็บพลังงานจะมีมากกว่า 30% ด้วยจุดเด่นเป็นพลังงานหมุนเวียนและเทคโนโลยีสะอาด คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดย งานวิศวกรรมเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม (ESR) ร่วมกับ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ได้จัด “การแข่งขันออกแบบโมเดลรถพลังงานแสงอาทิตย์” ภายใต้โครงการ “การพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาของโรงเรียนด้วยทักษะทางวิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยี 4.0” เพื่อพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาในโรงเรียน โดยนำองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญทางด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าไปประยุกต์ใช้ และลงมือปฏิบัติให้เกิดความเข้มแข็ง ภายในงานมีการให้ความรู้ เรื่อง “เทคโนโลยีด้านพลังงานแสงอาทิตย์” และจัดงานแข่งขันสร้างผลงานโมเดลรถพลังงานแสงอาทิตย์ โดยมีเยาวชนและครูมาร่วมแข่งขันกว่า 120 คน ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ผศ.ดร.กฤษฎา อัศวสกุลเกียรติ รองคณบดีฝ่ายเสริมสร้างความร่วมมือและกิจกรรมเพื่อสังคม กล่าวว่า “การแข่งขันออกแบบโมเดลรถพลังงานแสงอาทิตย์” เป็นการผสมผสานความรู้ใน "สะเต็มศึกษา" (STEM Education: Science, Technology, Engineering and Mathematics) กับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การแข่งขันมี 2 รอบ โดยทีมเยาวชนจากโรงเรียนต่างๆ ทีมละ 10 คน จะศึกษาค้นคว้าเทคโนโลยีด้านพลังงานแสงอาทิตย์และระดมข้อคิดเห็น ในช่วงเช้าทุกทีมจะต้องสร้างสรรค์แนวคิด ออกแบบและประดิษฐ์โมเดลรถขึ้นมา และช่วงบ่ายเป็นการนำเสนอผลงาน โดยมีคณะกรรมการตัดสิน ประกอบด้วย ผศ.ดร.กฤษฎา อัศวสกุลเกียรติ, ดร.สุพรรณ ทิพย์ทิพากร, ดร.นิรุทธ์ พรมบุตร, อ.ธนทิพย์ อ้วนอ่อน ส่วนเกณฑ์การให้คะแนน 100 คะแนน แบ่งเป็น ความคิดสร้างสรรค์ 20 คะแนน, การอ้างอิงทฤษฎีเบื้องต้น 20 คะแนน, การนำเสนอ 20 คะแนน (เป็นภาษาอังกฤษได้คะแนนเพิ่ม), การนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง 20 คะแนน, ความสมบูรณ์ของโครงงาน 20 คะแนน

ปุญยิสา กลิ่นจำปา (เนส) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทีมเจ้าของผลงาน SUN RIGHT โรงเรียนเพิ่มวิทยาคว้ารางวัลชนะเลิศ กล่าวว่า เกลือเป็นภูมิปัญญาของมนุษย์และผลิตผลจากธรรมชาติที่สำคัญต่อชีวิตและธุรกิจอุตสาหกรรม โดยประเทศไทยมีพื้นที่ทำนาเกลือกว่า 81,000 ไร่ เป็นแรงบันดาลใจสู่แนวคิดโมเดล “รถกลิ้งนาเกลือ Sun Right ” ปกติแล้วชาวนาเกลือจะใช้รถบดพื้นนาเกลือให้แน่นและเรียบแข็งก่อนจะปล่อยน้ำทะเลเข้ามาตากแดด ด้วยเหตุนี้แผงโซลาร์เซลล์จึงช่วยชาวนาได้มาก โดยออกแบบรถกลิ้งนาเกลือพลังงานแสงอาทิตย์ ระบบอัตโนมัติสามารถแปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้า ช่วยให้ชาวนาประหยัดต้นทุนจากการใช้แรงงานและใช้น้ำมัน ลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ และลดปัญหาโลกร้อนอีกด้วยค่ะ

คนานนต์ โมราฤทธิ์ (ตี๋) หนุ่มน้อยในทีม ผลงาน TB1 รถซิ่ง…วิ่งแรง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา) ได้รับรางวัลความคิดสร้างสรรค์ กล่าวว่า แนวคิดเราต้องการทำรถอเนกประสงค์สำหรับใช้ภายในโรงเรียน ซึ่งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เงียบและเคลื่อนที่ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ เราได้นำความรู้ทางวิทยาศาสตร์และไฟฟ้ามาประยุกต์ใช้ จากการทำโมเดลทดลอง รถสามารถเคลื่อนที่ได้จริง ความเร็ว 0.15 กม./ชม. ทั้งมีจุดเด่นสามารถปรับองศาทิศทางของแผงโซลาเซลล์ได้อีกด้วย ซึ่งทำให้ได้รับพลังงานที่ทั่วถึงครับ การได้ร่วมคิดออกแบบและทำงานร่วมกับเพื่อน ๆ เป็นประสบการณ์ที่มีค่าและท้าทาย ออกมาเป็นโมเดลสิ่งประดิษฐ์ที่มีประโยชน์ครับ

พิชญา มิ่งอรุณ (วิว) สาวน้อยในทีมเจ้าของผลงาน T.S.B.5 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล ๕ วัดพระปฐมเจดีย์ ได้รับรางวัล Popular Vote กล่าวว่า ประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมติดอันดับโลก แต่หลายปีต่อเนื่องมาประเทศไทยต้องเจอปัญหาฝุ่นพิษ PM2.5 จากพาหนะขนส่งเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งเป็นอันตรายต่อชีวิตและสุขภาพของคนไทย ทีมจึงได้สร้าง “โมเดลรถท่องเที่ยวรักษ์โลก” เป็นรถบริการนักท่องเที่ยวขนาดเล็ก ดีไซน์ลวดลายไทยสวยงามเป็นเอกลักษณ์ ขับเคลื่อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งเป็นพลังงานสะอาดแทนเชื้อเพลิงน้ำมันปิโตรเลียมที่ปล่อยมลพิษทางอากาศ หากทุกคนร่วมมือกันใช้พลังงานแสงอาทิตย์กันทั่วเมือง ก็จะช่วยให้อากาศสะอาดและปลอดภัยต่อนักท่องเที่ยวและเราทุกคนด้วยค่ะ


Latest Press Release

YOFC แสดงวิสัยทัศน์เกี่ยวกับอนาคตของอุตสาหกรรมไฟเบอร์ออปติก ในการประชุม CRU World Optical Fibre & Cable 2020 Virtual Conference

บริษัท Yangtze Optical Fibre and Cable (YOFC, 601869.SH, 06869.HK) ผู้นำระดับโลกในอุตสาหกรรมสายเคเบิลและไฟเบอร์ออปติก แสดงวิสัยทัศน์เกี่ยวกับแนวโน้มของตลาดสายเคเบิลและไฟเบอร์ออปติกทั่วโลก ในการประชุม CRU World Optical Fibre & Cable 2020 Virtual...

ไม่เล่นไม่ได้แล้ว แอป True 5G AR...สัมผัสประสบการณ์ชีวิตอัจฉริยะลอยกระทง Digital AR ครั้งแรกในไทย ชวนฟิน ร่วมเฟรม พร้อมกระทงน้ำแข็งเสมือนจริง

ขึ้นชื่อว่ายุค 5G เทศกาลลอยกระทงที่กำลังจะมาถึงนี้จะธรรมดาได้อย่างไร…ทรู ผู้นำ ดิจิทัลไลฟ์สไตล์ พร้อมนำพาคนไทยสัมผัสประสบการณ์อัจฉริยะ #ComeTRUEwithTRUE5G กับวิถีใหม่ "ลอยกระทงดิจิทัลครั้งแรกในประเทศไทยกับทรู 5G" ผ่านแอปพลิเคชัน True 5G AR 3 มิติ...

"ดีป้า" มอบใบประกาศเขตส่งเสริมเมืองอัจฉริยะเพิ่ม 13 พื้นที่ โชว์ความก้าวหน้าการขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะประเทศไทยต่อเนื่อง

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ตอกย้ำความสำคัญและเผยความคืบหน้าผลสัมฤทธิ์การขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะประเทศไทย จัดพิธีมอบใบประกาศเขตส่งเสริมเมืองอัจฉริยะแก่ 13 พื้นที่ในงาน Thailand Smart City Week 2020 พร้อมสานต่อการขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะให้เกิดขึ้น 100...

วิศวะมหิดล ร่วมกับ ทีโอที รีไซเคิลตู้เก่าเป็น "ตู้ชาร์จโทรมือถืออัตโนมัติ...พลังแสงอาทิตย์" มอบแก่ 4 รพ.

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยงานวิศวกรรมเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม (ESR) ร่วมกับ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ในโครงการ "EGMU Mobile Battery Charger" นำตู้โทรศัพท์สาธารณะที่หมดความจำเป็นในการใช้งานแล้วมารีไซเคิลพัฒนาเป็นนวัตกรรม...

LinkAxia นำเทคโนโลยีเน็ตเวิร์กสำหรับคลาวด์โดยเฉพาะ เข้ามาเปิดตัวในประเทศไทย

LinkAxia Group ในฐานะหนึ่งในผู้จัดจำหน่ายโซลูชั่นไอทีด้านเครือข่าย และความปลอดภัยประจำภูมิภาค ได้ประกาศในวันนี้ว่า บริษัทได้ทำข้อตกลงเป็นพันธมิตรกับทาง Extreme Network ในฐานะพาร์ทเนอร์ผู้แทนจัดจำหน่ายอย่างเป็นทางการแล้ว...

Related Topics