Friday May 29, 2020 15:12

พลังงาน Press Release : 21 Nov 2019

ผลิตภัณฑ์ FORTRON (โฟรตรอน) ประกาศรองรับใช้น้ำมันไบโอดีเซล B10 พลังงาน—21 Nov 19

ดร.ถานันดร์ วัชโรทยางกูร ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ฟอร์ซ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์บำรุงรักษารถยนต์ตามระยะทาง FORTON กล่าวว่า บริษัทฯ ได้มีการเตรียมความพร้อมสำหรับผลิตภัณฑ์ FORTRON ที่สามารถรองรับการใช้งานน้ำมันไบโอดีเซล B10

ภาพข่าว: AGE มอบถ่านหินบิทูมินัส (ถ่านหินสะอาด)ให้กับ อพวช. พลังงาน—21 Nov 19

นางสาวปณิตา ควรสถาพร (ซ้าย) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บมจ.เอเชีย กรีน เอนเนอจี (AGE) ตัวแทน บริษัทฯ เข้ามอบถ่านหินบิทูมินัส (ถ่านหินสะอาด) ให้แก่องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ในการสนับสนุนการศึกษาด้านพลังงานบนโลก