Thursday November 22, 2018 03:29

SET AWARDS 2017 Press Releases

ภาพข่าว: EA คว้ารางวัลดีเด่น นักลงทุนสัมพันธ์แห่งปี ในงาน SET Awards 2017 หุ้น—15 Dec 17

คุณเกศรา มัญชุศรี (ซ้ายสุด) กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคุณสันติ วิริยะรังสฤษฏ์ ประธานบรรณาธิการ วารสารการเงินธนาคาร (ขวาสุด) มอบรางวัลแด่คุณออมสิน ศิริ (กลาง) ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร บมจ.พลังงานบริสุทธิ์ (EA)

ภาพข่าว: BEAUTY คว้า 2 รางวัลในงาน SET Awards 2017 หุ้น—14 Dec 17

นายแพทย์สุวิน ไกรภูเบศ (ที่2 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และดร. พีระพงษ์ กิติเวชโภคาวัฒน์กรรมการ บริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จำกัด (มหาชน) ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกร่วมกับนางเกศรา มัญชุศรี (ซ้าย) กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและนายสันติ

ภาพข่าว: เอพี ไทยแลนด์ คว้ารางวัล นักลงทุนสัมพันธ์ดีเด่น ในงาน SET AWARDS หุ้น—13 Dec 17

เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำของประเทศไทยและผู้นำด้านนวัตกรรมการออกแบบพื้นที่ใช้สอยที่อยู่อาศัยสำหรับคนเมือง โดย นางสาวจิตอาภา อัมราลิขิต รองกรรมการผู้อำนวยการสายงานการเงิน และนางกุลทิพา ทินกรศรีสุภาพ

ภาพข่าว: TACC คว้ารางวัลดีเด่นด้านนักลงทุนสัมพันธ์ ในงาน SET AWARDS หุ้น—08 Dec 17

นางเกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้เกียรติมอบรางวัลดีเด่น ประเภท บริษัทจดทะเบียนด้านนักลงทุนสัมพันธ์ ประจำปี 2560 (Investor Relations Awards) ของตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ให้แก่ นายชัชชวี วัฒนสุข

Photo Release: PTTEP receives Outstanding Innovative Company Awards and Investor Relations Awards Stcoks—07 Dec 17

PTT Exploration and Production Public Company Limited (PTTEP) led by Mr. Somporn Vongvuthipornchai, Chief Executive Officer together with management team received 2 prestigious awards – the Outstanding Innovative Company Awards and the Outstanding

ภาพข่าว: ปตท.สผ. รับรางวัลดีเด่นด้านนวัตกรรมและด้านนักลงทุนสัมพันธ์ ในงาน SET Awards หุ้น—07 Dec 17

นายสมพร ว่องวุฒิพรชัย (กลาง) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. นำทีมผู้บริหาร ปตท.สผ. รับรางวัลบริษัทดีเด่นด้านนวัตกรรม (Outstanding Innovative Company Awards)

ภาพข่าว: BEM รับรางวัลธุรกรรมทางการเงินยอดเยี่ยมในตลาดทุน หุ้น—07 Dec 17

คุณปลิว ตรีวิศวเวทย์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM รับ "รางวัล SET Awards 2017 ประเภทรางวัลธุรกรรมทางการเงินยอดเยี่ยม ในตลาดทุน ประจำปี 2560 (Best Deal of the Year Award )" จาก ดร.ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์

ภาพข่าว: MALEE คว้ารางวัลใหญ่จาก SET Awards 2017 บริษัทจดทะเบียนที่มีผลการดำเนินงานยอดเยี่ยม (Best หุ้น—06 Dec 17

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับวารสารการเงินธนาคารจัดงาน "SET Awards 2017"เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณ และเชิดชูบริษัทจดทะเบียน บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน และบริษัทที่ปรึกษาทางการเงิน

ภาพข่าว: แม็คกรุ๊ปรับรางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านผลการดำเนินงานดีเด่น SET AWARDS หุ้น—04 Dec 17

คุณสุณี เสรีภาณุ (กลาง) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด(มหาชน) หรือ MC รับรางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านผลการดำเนินงานดีเด่น (Outstanding Company Performance Awards) จากงานประกาศผลรางวัล "SET Awards 2017" โดยได้รับเกียรติจากคุณเกศรา มัญชุศรี

ภาพข่าว: โรบินสัน ได้รับรางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านนักลงทุนสัมพันธ์ดีเด่น ในงาน #Set Awards หุ้น—01 Dec 17

บริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน) สร้างผลงานโดยได้รับรางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านนักลงทุนสัมพันธ์ดีเด่น (Outstanding Investor Relations Awards) ในงาน 'Set Awards 2017' ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้แก่บริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นด้านการดำเนินกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์

Photo Release: INTOUCH ACHIEVES OUTSTANDING COMPANY PERFORMANCE AWARDS AT SET AWARDS 2017 FOR 3RD Stcoks—01 Dec 17

Mr. Metho Piamthipmanus, Senior Vice President - Finance, Intouch Holdings Public Company Limited (middle) received "Outstanding Company Performance Awards" in the category of listed companies with over THB100 billion market capitalization from SET

ภาพข่าว: SMPC ปลื้มคว้ารางวัลด้านผลการดำเนินงานยอดเยี่ยม SET AWARDS หุ้น—01 Dec 17

นายชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ (ที่ 3 จากขวา) ประธานกรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และนางเกศรา มัญชุศรี (ซ้ายสุด) กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถ่ายภาพร่วมกับ นายสุรศักดิ์ เอิบสิริสุข (ที่ 4 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ บริษัท

ภาพข่าว: LIT คว้ารางวัลยอดเยี่ยมด้านนักลงทุนสัมพันธ์ (Best IR Awards) ในงาน SET Awards หุ้น—01 Dec 17

ดร.ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ (กลาง) ประธานกรรมการ , คุณเกศรา มัญชุศรี (ซ้ายสุด) กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้เกียรติร่วมถ่ายภาพ ในงานประกาศผลรางวัล SET Awards 2017 ให้แก่ คุณสมพล เอกธีรจิตต์ (ที่ 3 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ บมจ. ลีซ

ภาพข่าว: ไทยวาโก้ คว้ารางวัลดีเด่นประเภทบริษัทยอดเยี่ยมด้านนวัตกรรม จากเวที SET หุ้น—01 Dec 17

นายบุญดี อำนวยสกุล (ที่ 4 จากซ้าย) ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนบริษัทฯ เข้ารับ รางวัลดีเด่นประเภทบริษัทยอดเยี่ยมด้านนวัตกรรม ประจำปี 2560 จากผลงานนวัตกรรม Wacoal Body Clinic ในงาน SET Awards 2017

ภาพข่าว: กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร ประสบความสำเร็จ เข้ารับสองรางวัล จากเวที SET Awards หุ้น—01 Dec 17

กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร โดยธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ภัทร จำกัด (มหาชน) เข้ารับรางวัลเกียรติยศแห่งความสำเร็จจากงาน SET Awards 2017 ใน 2 สาขา ได้แก่ ธนาคารเกียรตินาคิน

ภาพข่าว: รางวัลบริษัทจัดการกองทุนดีเด่น หุ้น—01 Dec 17

นางชวินดา หาญรัตนกูล (ที่ 2 จากขวา) กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ KTAM พร้อมด้วยนายวีระ วุฒิคงศิริกูล (ที่ 3 จากขวา)รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ผู้บริหารสายงานจัดการลงทุน

Photo Release: INTOUCH ACHIEVES OUTSTANDING COMPANY PERFORMANCE AWARDS AT SET AWARDS 2017 FOR 3RD Stcoks—01 Dec 17

Mr. Metho Piamthipmanus, Senior Vice President - Finance, Intouch Holdings Public Company Limited (middle) received "Outstanding Company Performance Awards" in the category of listed companies with over THB100 billion market capitalization from SET

ภาพข่าว: อินทัช รับรางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านผลการดำเนินงานดีเด่น 3 ปีซ้อน จากงาน SET AWARDS หุ้น—01 Dec 17

นายเมโธ เปี่ยมทิพย์มนัส ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการอาวุโส ส่วนงานการเงินบริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (กลาง) รับรางวัล "บริษัทจดทะเบียนด้านผลการดำเนินงานดีเด่น" (Outstanding Company Performance Awards)

ภาพข่าว: SPA คว้ารางวัลนักลงทุนสัมพันธ์ดีเด่น ในงาน SET Awards 2017 หุ้น—30 Nov 17

คุณวิบูลย์ อุตสาหจิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ คุณณรัล วิวรรธนไกร กรรมการบริหาร บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ SPA เป็นตัวแทนในการรับมอบรางวัลจากงานประกาศรางวัล SET Award 2017 ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยร่วมกับวารสารการเงินธนาคารจัดขึ้น

ภาพข่าว: KGI คว้ารางวัล บล.ยอดเยี่ยม ด้านอนุพันธ์ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ในงาน SET Awards หุ้น—30 Nov 17

คุณสมชาย กาญจนเพชรรัตน์ (กลาง) กรรมการผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายธุรกิจหลักทรัพย์บุคคล บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ KGI พร้อมด้วยคุณหัว เฟง ชาง (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธุรกิจหลักทรัพย์บุคคล ร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับดร.

ภาพข่าว: บลจ.ไทยพาณิชย์ รับรางวัลบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนดีเด่นจากงาน SET Awards หุ้น—30 Nov 17

นายณรงค์ศักดิ์ ปลอดมีชัย (ที่ 2 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารการลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด รับมอบรางวัลบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนดีเด่น ในงาน SET Awards 2017 ซึ่งจัดโดย ตลท.ร่วมกับวารสารการเงินธนาคาร ณ

ภาพข่าว: อนันดาฯ คว้ารางวัลนักลงทุนสัมพันธ์ดีเด่นแห่งปี ในงาน SET Awards หุ้น—30 Nov 17

ดร. จอห์น เลสลี่ มิลลาร์ ประธานเจ้าหน้าที่ สายงานพัฒนากลยุทธ์ (คนกลาง) บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนเข้ารับรางวัล นักลงทุนสัมพันธ์ดีเด่น (Outstanding Achievement Investor Relations) ประจำปี 2560 จากคุณเกศรา มัญชุศรี

ภาพข่าว: บลจ.ธนชาต คว้ารางวัลบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนยอดเยี่ยมแห่งปี และ บลจ.ดีเด่น 5 สมัยซ้อน หุ้น—29 Nov 17

นายบุญชัย เกียรติธนาวิทย์ (ที่ 4 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด รับรางวัล "บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนดีเด่น" (Outstanding Asset Management Company Awards) เป็นปีที่ 5 ติดต่อกัน (2013-2017) และคว้ารางวัล

ภาพข่าว: PPS คว้า 2 รางวัล CEO Awards mai และ Company Performance Awards งาน SET Awards หุ้น—29 Nov 17

นายประสงค์ ธาราไชย (ที่ 2 จากขวา) ประธานกรรมการบริษัท รับรางวัลผู้บริหารสูงสุดยอดเยี่ยมสำหรับบมจ.ใน mai และ ดร.พงศ์ธร ธาราไชย (ที่ 2 จากซ้าย) ประธานกรรมการบริหาร บมจ.โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส (PPS) รับรางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านผลการดำเนินงานยอดเยี่ยม

ภาพข่าว: ไทยออยล์คว้ารางวัลนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยม จาก SET Awards หุ้น—29 Nov 17

เมื่อเร็วๆนี้ คุณภัทรลดา สง่าแสง (ขวา) รองกรรมการผู้จัดการใหญ่-ด้านการเงินและบัญชี บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) รับรางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยม (Best Investor Relations Awards) จาก ดร. ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ (ซ้าย) ประธานกรรมการ

ภาพข่าว: มอบรางวัล SET Awards 2017 หุ้น—29 Nov 17

ดร. ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ ประธานกรรมการ เกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ พร้อม สันติ วิริยะรังสฤษฎ์ ประธานบรรณาธิการ วารสารการเงินธนาคาร แสดงความยินดีกับ 21 บริษัทที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม SET Awards 2017

ภาพข่าว: PTG คว้ารางวัล ผู้บริหารสูงสุดยอดเยี่ยม 2 ปีซ้อน (Best CEO Awards หุ้น—29 Nov 17

นายพิทักษ์ รัชกิจประการ (ที่ 4 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) หรือ PTGเข้ารับรางวัล ผู้บริหารสูงสุดยอดเยี่ยม (Best CEO Awards 2017) ติดต่อกัน 2 ปีซ้อน ในงานประกาศรางวัล SET Awards 2017 โดยมี

เอสซีจี รับรางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านผลการดำเนินงานยอดเยี่ยม จากเวที SET Awards หุ้น—29 Nov 17

เอสซีจี โดย นายชลณัฐ ญาณารณพ รองผู้จัดการใหญ่ รับ "รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านผลการดำเนินงานยอดเยี่ยม" (Best Company Performance Awards) ประเภทบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงกว่า 100,000 ล้านบาท

ภาพข่าว: บล.ธนชาต คว้า 3 รางวัลจากเวที SET AWARDS 2017 หุ้น—29 Nov 17

บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน) รับ 3 รางวัล จากเวที SET AWARDS 2017 ครั้งที่ 14 ซึ่งจัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับวารสารการเงินธนาคาร ได้แก่ รางวัลบริษัทหลักทรัพย์ยอดเยี่ยมด้านการให้บริการหลักทรัพย์แก่นักลงทุนบุคคล

SET announces SET Awards 2017 winners to recognize listed firms capabilities Stcoks—29 Nov 17

The Stock Exchange of Thailand (SET) today announces the 22 winners from 21 listed firms at the SET Awards 2017 event, with Pitak Ratchakitprakarn, President & CEO of PTG Energy pcl (PTG) winning the Best CEO Awards of SET-listed companies for the