Wednesday April 1, 2020 18:53

THAILAND GREEN DESIGN AWARDS Press Releases

ร่วมโหวตผลงานสีเขียวแห่งปี TGDA2020 Popular Vote ในงานเกษตรแฟร์ 2563 ทั่วไป—20 Jan 20

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร (KAPI) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้จัดการประกวด Thailand Green Design Awards 2020 ขอเชิญชวนผู้เข้าชมงานเกษตรแฟร์ 63 ทุกท่าน ร่วมกิจกรรม TGDA2020 Popular Vote

เชิญชมสุดยอดผลงานสีเขียวแห่งปี TGDA2020 ในงานเกษตรแฟร์ 63 ทั่วไป—16 Jan 20

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร (KAPI) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้จัดการประกวด Thailand Green Design Awards 2020 ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจ เข้าร่วมชมนิทรรศการแสดงผลงานที่ได้รับรางวัล Thailand Green Design Awards 2020 (TGDA2020) ณ

เชิญชมสุดยอดผลงานสีเขียวแห่งปี TGDA2020 ในงานเกษตรแฟร์ 63 ทั่วไป—16 Jan 20

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร (KAPI) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้จัดการประกวดThailand Green Design Awards 2020 ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจ เข้าร่วมชมนิทรรศการแสดงผลงานที่ได้รับรางวัล Thailand Green Design Awards 2020 (TGDA2020) ณ

TGDA2020 ขยายเวลารับสมัครและส่งผลงานถึงวันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2562 ทั่วไป—02 Dec 19

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร (KAPI) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขยายเวลาการรับสมัครและส่งผลงานเข้าประกวดในโครงการ "การประกวดผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม Thailand Green Design Awards2020 (TGDA2020)

TGDA2020 เปิดรับสมัครแล้วการประกวดผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ทั่วไป—28 Oct 19

เพราะปัญหาสิ่งแวดล้อม ปัญหาขยะ ปัญหาพลาสติก และอีกมากมายไม่ใช่เรื่องไกลตัวเราอีกต่อไป สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร (KAPI) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดงาน "การประกวดผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม Thailand Green Design Awards

TGDA2020 เปิดรับสมัครแล้วการประกวดผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ทั่วไป—22 Oct 19

เพราะปัญหาสิ่งแวดล้อม ปัญหาขยะ ปัญหาพลาสติก และอีกมากมายไม่ใช่เรื่องไกลตัวเราอีกต่อไป สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร (KAPI) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดงาน "การประกวดผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม Thailand Green Design Awards

TGDA2020 เปิดรับสมัครแล้วการประกวดผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ทั่วไป—08 Oct 19

เพราะปัญหาสิ่งแวดล้อม ปัญหาขยะ ปัญหาพลาสติก และอีกมากมายไม่ใช่เรื่องไกลตัวเราอีกต่อไป สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร (KAPI) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดงาน "การประกวดผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม Thailand Green Design Awards

ภาพข่าว: ผู้ชนะผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม Thailand Green Design Awards ทั่วไป—03 Apr 19

ดร.มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์ ผู้อำนวยการสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร (KAPI) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดพิธีมอบโล่รางวัลให้แก่ผู้ชนะในการประกวดผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม Thailand Green Design Awards ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5

ประกาศผลผู้ชนะผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ในโครงการ Thailand Green Design Awards ปฏิทินข่าว—29 Mar 19

KAPI จัดพิธีมอบโล่รางวัลให้แก่ผู้ชนะในการประกวดผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม Thailand Green Design Awards ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 โดยในปีนี้มีผู้ที่ผ่านเกณฑ์ได้รับรางวัลทั้งสิ้น 27 ผลงาน จาก 115 ผลงานที่ส่งเข้าประกวด ผู้ชนะได้รับโล่รางวัล

นักศึกษาสวนสุนันทาได้รับรางวัล The Best of the Best Young TGDA2019 ทั่วไป—05 Feb 19

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา คณะกรรมการจัดการประกวด Thailand Green Design Awards 2019 นำผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศของ 4 ประเภท (ซึ่งประกาศผลเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2562)

ร่วมโหวตผลงาน TGDA2019 Popular Vote ได้ในงานเกษตรแฟร์ 62 ทั่วไป—22 Jan 19

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร (KAPI) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้จัดการประกวด Thailand Green Design Awards 2019 ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมชมนิทรรศการแสดงผลงานที่ได้รับรางวัล TGDA2019 ในงานเกษตรแฟร์ 62 ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ

นิทรรศการแสดงผลงานผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม TGDA2018 ทั่วไป—20 Feb 18

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร (KAPI) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้จัดการประกวด Thailand Green Design Awards 2018 ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมชม นิทรรศการแสดงผลงานผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ร่วมโหวตผลงาน TGDA2018 Popular Vote ได้ในงานเกษตรแห่งชาติ ทั่วไป—18 Jan 18

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร (KAPI) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้จัดการประกวด Thailand Green Design Awards2018 ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมชมนิทรรศการแสดงผลงานที่ได้รับรางวัล TGDA2018 ในงานเกษตรแห่งชาติ ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ

อย่าพลาด!! TGDA2018 เปิดรับสมัครแล้ว ร่วมส่งผลงานรักษ์โลกเข้าประกวดกับ Thailand Green Design Awards ทั่วไป—30 Oct 17

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร (KAPI) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KU) ขอเชิญทุกท่านร่วมส่งผลงานเข้าประกวดกับ การประกวดผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม Thailand Green Design Awards 2018 หรือ TGDA2018

ภาพข่าว: มอบรางวัลการประกวด Thailand Green Design Awards 2017 ทั่วไป—20 Feb 17

ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และนางวารุณี ธนะแพสย์ ผู้อำนวยการสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวด Thailand Green Design Awards

โค้งสุดท้ายของการสมัครเข้าประกวด Thailand Green Design Awards 2017 ทั่วไป—23 Nov 16

ยังพอมีเวลาให้รีบส่งใบสมัครกันอยู่ สำหรับท่านใดที่สนใจจะส่งผลงานเข้าประกวดในโครงการประกวดผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 2560 Thailand Green Design Awards 2017 หรือ TGDA2017 ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 600,000บาท พร้อมโล่เกียรติยศ ที่จัดขึ้นโดย

Thailand Green Design Awards 2017 เชิญนักออกแบบหัวใจสีเขียวร่วมส่งผลงานเข้าประกวด ทั่วไป—05 Sep 16

กรุงเทพฯ--5 ก.ย.--สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เวลาของนักออกแบบหัวใจสีเขียวมาถึงแล้ว!!! สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตร และอุตสาหกรรมเกษตร ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา สถาบันการศึกษา ประชาชนทั่วไป

Gossip News: สตรองสุดๆ ทั่วไป—07 Mar 16

ปิดฉากไปเรียบร้อยแล้ว สำหรับงานบิ๊กระดับประเทศ Thailand Green Design Awards (TGDA) โดยอาร์คิเทคส์หนุ่มหล่อ คุณแม็พ ชลธิษฐ์ ถนัดศิลปกุล ผู้มากประสบการณ์ของกลุ่มจาร์เค็น บริษัทดีไซน์ชั้นนำของเมืองไทย นำลูกทีมคว้าแชมป์นวัตกรรมสุดเจ๋ง

PiPPER STANDARD, Product for Life Enhancement General—02 Mar 16

Kasetsart University organized the Thailand Green Design Awards 2016, an event promoting efficient use of resources and environmentally friendly innovations. The event was attended by students, local enterprises, and was open to the general public, with

พิพเพอร์ สแตนดาร์ด ชนะรางวัลผลิตภัณฑ์ยกระดับคุณภาพชีวิต ในงาน Thailand Green Design Awards ทั่วไป—01 Mar 16

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้จัดงาน Thailand Green Design Awards 2016 ขึ้น เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยในงานนี้มีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมส่งผลงานประกวดจากทั้งกลุ่มนิสิต นักศึกษา หน่วยงานวิสาหกิจชุมชน

ภาพข่าว: พิธีมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวด ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม(Thailand Green Design ทั่วไป—23 Feb 16

ประกาศผลรางวัล : รศ.ดร.วิโรจน์ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และคุณวารุณี ธนะแพสย์ ผู้อำนวยการสถาบันผลิตผลเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร จัดพิธีมอบโล่รางวัลแก่ผู้ชนะการประกวด "ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Thailand Green Design Awards 2016 :

ภาพข่าว: จาร์เค็น นำผลงานนวัตกรรมเพื่อผู้สูงวัยคว้ารางวัล ไทยแลนด์ กรีน ดีไซน์ อวอร์ด ทั่วไป—23 Feb 16

บริษัท จาร์เค็น จำกัด บริษัทออกแบบชั้นนำของไทย โดย นายชลธิษฐ์ ถนัดศิลปกุล ผู้อำนวยการฝ่ายออกแบบสถาปัตยกรรม นำผู้แทนทีมงานนักออกแบบ เข้ารับรางวัล บนเวทีประกวดผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมระดับประเทศ Thailand Green Design Awards (TGDA)

สถาบันผลิตผลเกษตรฯ มอบโล่ผู้ชนะการประกวด Thailand Green Design Awards ทั่วไป—19 Feb 16

สถาบันผลิตผลเกษตรฯ ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากภาคเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มอบโล่รางวัลแก่ผู้ชนะการประกวด "ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Thailand Green Design Awards 2016 :