คณะบริหารธุรกิจ ข่าวประชาสัมพันธ์/Press Releases by newswit

คุณสมภพ ศักดิ์พันธ์พนม (ที่ 5 จากขวา) ประธานกรรมการบริษัท บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด (APM) และรศ.ดร.รวี ลงกานี (ที่ 3 จากขวา) หัวหน้าภาควิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมอาจารย์และนักศึกษา MS(Finance) เข้าเยี่ยมชมธุรกิจของ บริษัท เอ็กซา ซีแลม จำกัด (HEXA CERAM) ผู้ผลิตและจำหน่ายงานด้านทันตกรรมครบวงจร โดยมีคุณอภิชัย มีเกียรติชัยกุล (ที่ 4 จากขวา) รองกรรมการผู้จัดการบริษัท ให้การต้อนรับ

เยี่ยมชมธุรกิจ

๓๐ ก.ย. ๒๐๒๐ ๑๕:๐๖

ชวนฟัง! Tech Talk Season 7 ep 6 noBitter Startupสร้างเกษตรแนวใหม่แห่งอนาคตมูลค่าร้อยล้านในหนึ่งปี

๒๘ ก.ย. ๒๐๒๐ ๑๐:๑๕

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดการบรรยายพิเศษ โครงการ Tech Talk Season 7 ครั้งที่ 6 ในหัวข้อ รู้หรือไม่ มีโรงปลูกผักสลัดอยู่กลางสยามสแควร์ กับ Nobitter Startup สร้างเกษตรแนวใหม่แห่งอนาคตมูลค่าร้อยล้านในหนึ่งปีโดย ดร.วิลาส ฉ่ำเลิศวัฒน์Chief Everything Optimizer