ธนาคารทหารไทยเปิดจองซื้อหุ้นกู้การบินไทย มูลค่ารวม 7,000 ล้านบาทตั้งแต่ 24 ก.ย. ถึง 1 ต.ค ศกนี้

อังคาร ๒๓ กันยายน ๒๐๐๘ ๑๔:๕๑
กรุงเทพฯ--23 ก.ย.--ธนาคารทหารไทย
ธนาคารทหารไทย จัดจำหน่ายหุ้นกู้บริษัท การบินไทยจำกัด (มหาชน) มูลค่า 7,000 ล้านบาท อายุ 1.5 ปี 3 ปี และ 5 ปี เพื่อเสนอขายนักลงทุนรายย่อย กำหนดจองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท เริ่มเปิดจองซื้อ 24 กันยายน ถึง 1 ตุลาคม นี้
นายไกรสิทธิ์ ตันไพฑูรย์ดิถี ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายวาณิชธนกิจ 2 ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ในฐานะที่ธนาคารได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่าย หุ้นกู้ บริษัท การบินไทยจำกัด (มหาชน) จะออกหุ้นกู้อายุ 1.5 ปี 3 ปี และ 5 ปี มูลค่า รวมจำนวน 7,000 ล้านบาท
อัตราดอกเบี้ยสำหรับหุ้นกู้แต่ละรุ่น กำหนดดังนี้ คือ หุ้นกู้ รุ่น 1.5 ปี อัตราดอกเบี้ย 4.77% ต่อปี รุ่น 3 ปี อัตราดอกเบี้ย 5.05% ต่อปี และ รุ่น 5 ปี อัตราดอกเบี้ย 5.50% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้ง ราคาหน่วย 1,000 บาทต่อหน่อย กำหนดวงเงินจองซื้อขั้นต่ำตั้งแต่ 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 10,000 บาท โดยบริษัทจะนำเงินที่ได้จากการออกหุ้นกู้ในครั้งนี้ไปชำระคืนเงินกู้ที่ครบกำหนดและชำระค่าซื้อเครื่องบินภายใต้สัญญาเช่า
นายไกรสิทธิ์กล่าวว่า บริษัทการบินไทยฯ เป็นสายการบินแห่งชาติซึ่งมีกระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ อีกทั้งหากพิจารณาอัตราดอกเบี้ยที่ผู้ลงทุนจะได้รับ ก็ค่อนข้างเป็นผลตอบแทนที่น่าสนใจ จึงนับเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ผู้ลงทุนสามารถพิจารณาเพื่อเป็นการกระจายการลงทุน
สำหรับผู้สนใจสามารถติดต่อจองซื้อ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารทหารไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารไทยธนาคาร บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ บีที จำกัด และ บมจ.หลักทรัพย์ ธนชาต ตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน ถึง 1 ตุลาคม 2551
สำนักสื่อสารภาพลักษร์องค์กร
รายละเอียดเพิ่มเติม โทร : 02 242 3255 ,60, 085 8133020

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด