รมช.ธรรมนัส มอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานแก่กรมพัฒนาที่ดิน เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบปัญหาภัยแล้ง และสถานการณ์ COVID – 19 ผ่านระบบ VDO Conference

พฤหัส ๐๒ เมษายน ๒๐๒๐ ๑๓:๔๐
ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานประชุมมอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบปัญหาภัยแล้ง และสถานการณ์
รมช.ธรรมนัส มอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานแก่กรมพัฒนาที่ดิน เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบปัญหาภัยแล้ง และสถานการณ์ COVID 19 ผ่านระบบ VDO Conference

เนื่องในช่วงเวลานี้ไม่สามารถลงพื้นที่จากสถานการณ์ COVID – 19 ทำให้ไม่สามารถไปดูแลและรับฟังถึงปัญหาของพี่น้องเกษตรกรได้ หากมีการออกปฏิบัติงานนอกพื้นที่ ขอให้มีการป้องกันตัวเอง แต่สิ่งสำคัญที่สุดในการแก้ปัญหาและป้องกันไวรัส COVID – 19 ไม่ใช่เรื่องที่ยาก คือจะต้องดูแลรักษาสุขภาพตนเองให้มีสุขภาพแข็งแรง และมีรับผิดชอบต่อสังคมหากเป็นบุคคลในกลุ่มเสี่ยงCOVID – 19 ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ผ่านระบบ VDO Conference ณ กรมพัฒนาที่ดิน ว่า ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย กรมพัฒนาที่ดิน เห็นถึงความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกรในเรื่องของปัญหาภัยแล้ง และสถานการณ์ COVID – 19 จึงมอบนโยบายในการดำเนินงานช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน เพื่อหาแนวทางช่วยเหลือ ตอนนี้จะต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีการดำเนินงาน ต้องทำงานแบบบูรณาการร่วมกับหน่วยงานสังกัดอื่นๆ เพื่อให้พี่น้องเกษตรกรนั้นมีพื้นที่ดินทำกิน มีอาชีพที่มั่นคง ซึ่งอาชีพเกษตรกรรมเป็นหนึ่งอาชีพในการขับเคลื่อนประเทศให้ผ่านพ้นวิกฤตไปได้และฟื้นตัวโดยเร็ว พร้อมพัฒนาดูแลดินให้มีคุณภาพ พัฒนาแหล่งน้ำ เพิ่มจำนวน ปรับปรุงดูแลบ่อจิ๋ว เพื่อให้ได้ผลผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพที่ดี

ทั้งนี้ ได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติงานภายใต้ประกาศที่ทางรัฐบาลกำหนด แต่ต้องไม่กระทบกับการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกร หากมีแนวทาง มาตรการหรือโครงการในการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ในปัจจุบันให้รีบดำเนินการแจ้งมายังส่วนกลาง เพื่อจะได้การช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด