ชุดพัฒนาการ My Parents, My Heroes ปลุกพลังพ่อแม่ ไขกุญแจสู่ศักยภาพพัฒนาการลูกน้อย ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน – 31 ธันวาคม 2563

พุธ ๒๖ สิงหาคม ๒๐๒๐ ๐๙:๕๒
ชุดพัฒนาการ My Parents, My Heroes ปลุกพลังพ่อแม่ ไขกุญแจสู่ศักยภาพพัฒนาการลูกน้อย ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 31 ธันวาคม 2563
โรงพยาบาลกรุงเทพ ขอเชิญคุณพ่อคุณแม่จับมือลูกน้อยในช่วงวัย 2 4 6 9 และ 12 เดือน เข้ารับการปลุกพลังพ่อแม่ ไขกุญแจสู่ศักยภาพพัฒนาการลูกน้อย ด้วย “ชุดพัฒนาการ My Parents, My Heroes ราคา 2,500 บาท (5 ครั้ง) / (เข้ากลุ่มละไม่เกิน 3 ครอบครัว) ลูกในช่วงขวบปีแรกควรเข้าพบแพทย์พัฒนาการเด็ก เพื่อรับคำปรึกษาและโค้ชชิ่งแบบเจาะลึก อาทิ เด็กในช่วงวัย 4 เดือน ตื่นบ่อยในเวลากลางคืน การพบแพทย์จะช่วยฝึกเด็กให้หลับได้ยาวขึ้น หรือ เด็กในช่วงวัย 6 เดือน แพทย์จะช่วยสาธิตและแนะนำเทคนิควิธีการเล่น รวมถึงของเล่นที่เหมาะสมกับเด็ก เพราะการดูแลลูกน้อยอย่างถูกต้อง ในแต่ละช่วงวัยย่อมเสริมสร้างพัฒนาการลูกได้อย่างเต็มที่ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน – 31 ธันวาคม 2563 ที่คลินิกพัฒนาการเด็ก โรงพยาบาลกรุงเทพ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร. 02 – 755-1213 หรือ Call Center โทร. 1719

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด