การผ่าตัดข้อเข่า - Chersery Home

พุธ ๒๖ สิงหาคม ๒๐๒๐ ๑๓:๕๔
ถ้ากล่าวถึงการผ่าเข่าในผู้สูงอายุที่พบบ่อยๆ ส่วนใหญ่จะมาจากอาการข้อเข่าเสื่อม จากสถิติของกรมการแพทย์.(2561) พบว่า ประชาชนคนไทยเป็นโรคข้อเข่าเสื่อมกว่า 6 ล้านคน และในผู้สูงอายุโรคข้อเข่าเสื่อมเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดการทุพพลภาพ อาการปวดจะปวดมากในทุกท่าทางทั้งการนั่ง การยืน การเดินและการนอน ซึ่งมีผลต่อการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุ จำเป็นต้องมีการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม เมื่อผู้สูงอายุได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมแล้ว การฟื้นฟูหลังการผ่าตัดข้อเข่าจะเป็นการสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขาข้างที่ผ่า ร่วมกับการเพิ่มการเคลื่อนไหวของข้อเข่าให้สามารถงอเข่า และเหยียดเข่าได้ เพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถกลับไปใช้ชีวิตได้ตามปกติแล้วนั้น สิ่งที่สำคัญอีกอย่างที่ไม่ควรละเลยคือการให้กำลังใจ และการใส่ใจเพราะผู้สูงอายุจะมีความวิตกกังวลและเครียดกับอาการปวดและบวมของขาค่อนข้างมาก
การผ่าตัดข้อเข่า - Chersery Home

การฟื้นฟูทางกายภาพในผู้สูงอายุที่ผ่าตัดข้อเข่าในครั้งนี้จะขออธิบายท่าการออกกำลังกายดังนี้

ในช่วง 3 วันแรกถึง 1 สัปดาห์หลังการผ่าตัดให้เกร็งกล้ามเนื้อขาข้างที่ผ่าเข่าค้างไว้ 5 วินาทีในท่ายกขาขึ้นและยกขาลงทั้งขา/ท่างอเข่าและเหยียดเข่า/ท่ากางขาและหุบขา/ท่ากระดกข้อเท้าและถีบปลายเท้าลง โดยไม่มีการเคลื่อนไหวของขา ทำท่าละ 10 ครั้ง หลังการออกกำลังกายควรวาง cold pack 15-20 นาที ทุกครั้งในช่วงสัปดาห์ที่ 2 ให้นั่งห้อยขาข้างเตียงโดยเท้าทั้ง 2 ข้างแตะพื้น ให้เลื่อนเท้าไปข้างหน้าและดึงเท้ากลับมาทำสลับกันไปมา 30 ครั้ง เพื่อเพิ่มการเคลื่อนไหว และเพิ่มการไหลเวียนเลือดที่ข้อเข่าให้นั่งห้อยขาข้างเตียง กระดกปลายเท้าขึ้นและค่อยๆเหยียดขาข้างที่ผ่าเข่าให้ขาเหยียดตรงมากที่สุดค้างไว้ 5 วินาที และค่อยๆวางขาลงกลับสู่ท่าเริ่มต้น ทำซ้ำ 20 ครั้ง ทำทั้งหมด 3 รอบ หลังการออกกำลังกายควรวาง cold pack 15-20 นาที ทุกครั้งให้นั่งห้อยขาข้างเตียงโดยให้ขาข้างที่ไม่ได้ผ่าเข่านำมาไขว้ขาข้างที่ผ่าเข่า โดยใช้ขาข้างที่ไม่ได้ผ่าเข่ากดข่าข้างที่ผ่าเข่าลง เพื่อให้ขาข้างที่ผ่าเข่างอเข้าในมุมที่ปวดไม่มากและทนได้ค้างไว้ 5 วินาที และปล่อยออก ทำซ้ำ 20 ครั้ง ทำทั้งหมด 3 รอบ หลังการออกกำลังกายควรวาง cold pack 15-20 นาที ทุกครั้ง

คลินิกกายภาพบำบัด โรงพยาบาลผู้สูงอายุและศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู Chersery Home

Tel: 084 264 2646 / 084 264 2662

Line id: @cherseryhome

Facebook: cherseryhome

www.cherseryhome.com

บอก"รัก"ผู้สูงวัย เชื่อใจให้เราดูแล

All the best for your elder

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด