Saturday July 4, 2020 03:24

กรมป้องกันและบรรเทาสาธา Press Releases

ปภ.รายงานเกิดวาตภัย 8 จังหวัด คลี่คลายแล้วทุกจังหวัด เร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย ทั่วไป—02 Jul 20

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) อิทธิพลมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน 2563 – ปัจจุบัน ส่งผลให้มีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากวาตภัย 8 จังหวัด ได้แก่ พะเยา ลำปาง ลำพูน หนองคาย

ปภ.รายงานเกิดน้ำไหลหลาก 5 จังหวัด คลี่คลายแล้วทุกจังหวัด เร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย ทั่วไป—30 Jun 20

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน 2563 – ปัจจุบัน มีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากน้ำไหลหลาก 5 จังหวัด ได้แก่ แม่ฮ่องสอน ลำพูน พะเยา ลำปาง และเชียงใหม่ รวม 6 อำเภอ 11 ตำบล 31 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ

ปภ.รายงานเกิดวาตภัย 6 จังหวัด คลี่คลายแล้วทุกจังหวัด เร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย ทั่วไป—29 Jun 20

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) อิทธิพลมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน 2563 – ปัจจุบัน ส่งผลให้มีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากวาตภัย 6 จังหวัด ได้แก่ พะเยา ลำปาง ลำพูน หนองคาย

ปภ.รายงานเกิดน้ำไหลหลาก 4 จังหวัด คลี่คลายแล้วทุกจังหวัด เร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย ทั่วไป—29 Jun 20

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน 2563 – ปัจจุบัน มีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากน้ำไหลหลาก 4 จังหวัด ได้แก่ ลำพูน พะเยา ลำปาง และเชียงใหม่ รวม 5 อำเภอ 9 ตำบล 21 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 375

ปภ.รายงานเกิดวาตภัย 4 จังหวัด เร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย ทั่วไป—25 Jun 20

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) อิทธิพลมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน 2563 – ปัจจุบัน มีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากวาตภัย 4 จังหวัด ได้แก่ พะเยา ลำปาง ลำพูน และฉะเชิงเทรา รวม 7

กอปภ.ก. ประสาน 7 จังหวัดภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เตรียมพร้อมรับมือน้ำป่าไหลหลากและดินถล่ม ทั่วไป—19 Jun 20

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ประสาน 7 จังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เตรียมพร้อมรับมือน้ำป่าไหลหลากและดินถล่ม ในช่วงวันที่ 19 – 20 มิ.ย. 63

ปภ.รายงานเกิดน้ำป่าไหลหลากใน 2 จังหวัด เร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยด่วน ทั่วไป—16 Jun 20

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานเกิดน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ 2 จังหวัด ได้แก่ เพชรบูรณ์ และชลบุรี รวม 2 อำเภอ 2 ตำบล 3 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ 50 ครัวเรือน พื้นที่การเกษตรได้รับผลกระทบ 20 ไร่ ถนน 1 สาย

กอปภ.ก. ประสานกรุงเทพมหานคร และ 70 จังหวัด เตรียมพร้อมรับมือน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก ทั่วไป—16 Jun 20

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ประสานกรุงเทพมหานคร และ 70 จังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก ในช่วงวันที่ 16 - 17 มิ.ย. 63

ปภ.รายงาน 6 จังหวัด ได้รับผลกระทบจากอิทธิพลพายุโซนร้อน “นูรี” ทั่วไป—15 Jun 20

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงาน มีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากอิทธิพลพายุโซนร้อน “นูรี” จำนวน 6 จังหวัด ได้แก่ พะเยา อุตรดิตถ์ เลย อุดรธานี กาฬสินธุ์ และสุราษฎร์ธานี รวม 11 อำเภอ 20 ตำบล 55 หมู่บ้าน

กอปภ.ก. ประสาน 63 จังหวัดเตรียมพร้อมรับมือ น้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก ในช่วงวันที่ 15 - 16 ทั่วไป—15 Jun 20

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ประสาน 63 จังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ เตรียมพร้อมรับมือน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก ในช่วงวันที่ 15 – 16 มิ.ย. 63

ปภ.รายงานจังหวัดเลย ได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อน “นูรี” ทั่วไป—15 Jun 20

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานมีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อน “นูรี” ได้แก่ จังหวัดเลย รวม 1 อำเภอ 2 ตำบล 7 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ 21 ครัวเรือน ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต ซึ่ง

ปภ.รายงานเกิดวาตภัย 13 จังหวัด คลี่คลายแล้วทุกจังหวัด เร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย ทั่วไป—08 Jun 20

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานในช่วงวันที่ 1 มิ.ย.63 ถึงปัจจุบัน (6 มิ.ย. 63) มีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง 13 จังหวัด แยกเป็น ภาคเหนือ 5 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ น่าน ลำปาง พิจิตร และกำแพงเพชร

ปภ.รายงานเกิดวาตภัย 13 จังหวัด คลี่คลายแล้วทุกจังหวัด ช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่อเนื่อง ทั่วไป—08 Jun 20

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานในช่วงวันที่ 1 มิ.ย.63 ถึงปัจจุบัน (7 มิ.ย. 63) มีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง 13 จังหวัด แยกเป็น ภาคเหนือ 5 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ น่าน ลำปาง พิจิตร และกำแพงเพชร

ปภ.รายงานเกิดวาตภัย 12 จังหวัด คลี่คลายแล้วทุกจังหวัด เร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย ทั่วไป—05 Jun 20

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานในช่วงวันที่ 1 มิ.ย.63 ถึงปัจจุบัน (5 มิ.ย. 63) มีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง 12 จังหวัด แยกเป็น ภาคเหนือ 4 จังหวัด ได้แก่ น่าน ลำปาง พิจิตร และกำแพงเพชร

ปภ.รายงานเกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และดินสไลด์ ในพื้นที่ 6 จังหวัด ทั่วไป—05 Jun 20

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2563 จนถึงปัจจุบัน (5 มิ.ย. 63 เวลา 06.00 น.) เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และดินสไลด์ ในพื้นที่ 6 จังหวัด ได้แก่ แม่ฮ่องสอน น่าน พิษณุโลก เลย นครสวรรค์ และสมุทรปราการ

ปภ.รายงานเกิดวาตภัย 10 จังหวัด คลี่คลายแล้วทุกจังหวัด เร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย ทั่วไป—04 Jun 20

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานในช่วงวันที่ 1 มิ.ย.63 ถึงปัจจุบัน (4 มิ.ย. 63) มีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง 10 จังหวัด แยกเป็น ภาคเหนือ 2 จังหวัด ได้แก่ ลำปาง และพิจิตร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 จังหวัด

ปภ.รายงานเกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และดินสไลด์ ในพื้นที่ 5 จังหวัด ทั่วไป—04 Jun 20

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2563 จนถึงปัจจุบัน (3 มิ.ย. 63 เวลา 06.00 น.) เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และดินสไลด์ ในพื้นที่ 5 จังหวัด ได้แก่ แม่ฮ่องสอน น่าน พิษณุโลก เลย และสมุทรปราการ รวม 7

ปภ.รายงานเกิดวาตภัยในพื้นที่ 21 จังหวัด สถานการณ์คลี่คลายแล้วทุกจังหวัด ทั่วไป—02 Jun 20

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานมีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง 21 จังหวัด รวม 50 อำเภอ 99 ตำบล 202 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย 1,009 หลัง ผู้เสียชีวิต 2 ราย ผู้บาดเจ็บ 2 ราย

ปภ.รายงานเกิดน้ำไหลหลากในจังหวัดเลยคลี่คลายแล้ว เร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย ทั่วไป—01 Jun 20

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2563 เกิดน้ำไหลหลากในพื้นที่ตำบลแสงภา อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย ปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้ว ซึ่ง ปภ.ได้ร่วมกับหน่วยทหาร จังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งระบายน้ำท่วมขัง

ปภ.รายงานเกิดอุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก และดินถล่ม 2 จังหวัด เร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย ทั่วไป—01 Jun 20

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานเมื่อวันที่ 30 พ.ค. – 1 มิ.ย. 2563 มีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก และดินถล่ม 2 จังหวัด ได้แก่ พิษณุโลก และเลย รวม 3 อำเภอ 5 ตำบล 9 หมู่บ้าน บ้านเรือนเสียหาย 123 ครัวเรือน

ปภ.รายงานเกิดวาตภัยในพื้นที่ 20 จังหวัด สถานการณ์คลี่คลายแล้วทุกจังหวัด ทั่วไป—01 Jun 20

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงาน มีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง 20 จังหวัด รวม 48 อำเภอ 96 ตำบล 192 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย 961 หลัง ผู้เสียชีวิต 2 ราย ผู้บาดเจ็บ 2 ราย

ปภ.รายงานเกิดวาตภัย 13 จังหวัดคลี่คลายแล้วทุกจังหวัด เร่งสำรวจความเสียหายและช่วยเหลือผู้ประสบภัย ทั่วไป—29 May 20

กระทรวงมหาดไทยโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานในช่วงวันที่ 23 พ.ค. 2563 ถึงปัจจุบัน (29 พ.ค. 63) มีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง 16 จังหวัด แยกเป็น ภาคเหนือ 4 จังหวัด ได้แก่ สุโขทัย กำแพงเพชร พิจิตร และเพชรบูรณ์

ปภ.รายงานเกิดวาตภัยในพื้นที่ 8 จังหวัด สถานการณ์คลี่คลายแล้วทุกจังหวัด ทั่วไป—25 May 20

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานมีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง 8 จังหวัด รวม 12 อำเภอ 22 ตำบล 50 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย 272 หลัง ไม่มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต

ปภ.รายงานยังคงมีจังหวัดประกาศเขตฯ ภัยแล้ง 27 จังหวัด ระดมสรรพกำลังแก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างต่อเนื่อง ทั่วไป—22 May 20

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานมีจังหวัดประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยแล้ง) 27 จังหวัด ทั้งนี้ ปภ. ได้บูรณาการทุกหน่วยงานระดมสรรพกำลังแก้ไขปัญหาในพื้นที่ประสบภัย ทั้งการสูบส่งน้ำ การขุดบ่อน้ำตื้น

กทม.แจ้งเตือนสถานการณ์ฝน 24 ชั่วโมง พร้อมรับมือพายุ “อำพัน” ทั่วไป—21 May 20

นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวกรณีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เตือนหลายจังหวัด รวมถึงกรุงเทพฯ เตรียมพร้อมรับมือพายุไซโคลน “อำพัน” ว่า กรุงเทพมหานคร โดยศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม สำนักการระบายน้ำ

ปภ.รายงานเกิดวาตภัย 14 จังหวัด คลี่คลายแล้วทุกจังหวัด เร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย ทั่วไป—20 May 20

20 พ.ค. 63 กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานในช่วงวันที่ 17 พ.ค. 2563 ถึงปัจจุบัน (20 พ.ค. 63) มีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง 14 จังหวัด แยกเป็น ภาคเหนือ 4 จังหวัด ได้แก่ น่าน แพร่ ลำปาง และลำพูน

ปภ.รายงานเกิดวาตภัยในพื้นที่ 9 จังหวัด เร่งสำรวจความเสียหายและช่วยเหลือผู้ประสบภัย ทั่วไป—18 May 20

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานมีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง 9 จังหวัด ปัจจุบันคลี่คลายแล้วทุกจังหวัด ซึ่ง ปภ. ได้ร่วมกับหน่วยทหาร จังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสำรวจควรวม 22 อำเภอ 40 ตำบล 96

กอปภ.ก. สั่งการ 6 จังหวัดภาคใต้ฝั่งตะวันตก เตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักและคลื่นลมแรง ในช่วงวันที่ 17 ทั่วไป—18 May 20

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ประสาน 6 จังหวัดภาคใต้ฝั่งตะวันตก เตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักและคลื่นลมแรง ในช่วงวันที่ 17 – 20 พ.ค.63 โดยจัดเจ้าหน้าที่ติดตามสภาพอากาศ ปริมาณฝน ระดับน้ำ และแนวโน้มสถานการณ์ภัยอย่างใกล้ชิด

ปภ.รายงานเกิดวาตภัย 11 จังหวัด คลี่คลายแล้วทุกจังหวัด เร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย ทั่วไป—18 May 20

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานในช่วงวันที่ 14 พ.ค. 2563 ถึงปัจจุบัน (17 พ.ค. 63) มีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง 11 จังหวัด แยกเป็น ภาคเหนือ 3 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย แพร่ พิษณุโลก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ปภ.รายงานเกิดน้ำไหลหลากในพื้นที่จังหวัดลำพูน เร่งสำรวจความเสียหายและให้การช่วยเหลือโดยด่วน ทั่วไป—15 May 20

วันนี้ (15 พ.ค.63) กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 เกิดฝนตกหนักทำให้น้ำไหลหลากในพื้นที่ตำบลป่าพลู อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน ปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้ว ซึ่ง ปภ.ได้ร่วมกับหน่วยทหาร จังหวัด