Friday July 10, 2020 03:44

การคิดวิเคราะห์ Press Releases

ซีพีเอ็น จัดแคมเปญวันเด็ก Central Kids Day 2020 Smart Kids Wonderland สนุกกับการผจญภัยในดินแดนมหัศจรรย์ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลฯ ทุกสาขาทั่วประเทศ ไลฟ์สไตล์—06 Jan 20

- ซีพีเอ็นเดินหน้าสร้างสรรค์กิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กยุคใหม่ ตอกย้ำการเป็น Family & Kids Destination และเป็นศูนย์กลางการใช้ชีวิตของทุกคนในครอบครัวอย่างแท้จริง - เน้นการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ สนับสนุนการคิด วิเคราะห์ และการลงมือทำจริง

ซีพีเอ็น จัดแคมเปญวันเด็ก Central Kids Day 2020 Smart Kids Wonderland สนุกกับการผจญภัยในดินแดนมหัศจรรย์ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลฯ ทุกสาขาทั่วประเทศ ปฏิทินข่าว—03 Jan 20

- ซีพีเอ็นเดินหน้าสร้างสรรค์กิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กยุคใหม่ ตอกย้ำการเป็น Family & Kids Destination และเป็นศูนย์กลางการใช้ชีวิตของทุกคนในครอบครัวอย่างแท้จริง - เน้นการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ สนับสนุนการคิด วิเคราะห์ และการลงมือทำจริง

ซีพีเอ็น จัดแคมเปญวันเด็ก Central Kids Day 2020 Smart Kids Wonderland ทั่วไป—02 Jan 20

- ซีพีเอ็นเดินหน้าสร้างสรรค์กิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กยุคใหม่ ตอกย้ำการเป็น Family & Kids Destination และเป็นศูนย์กลางการใช้ชีวิตของทุกคนในครอบครัวอย่างแท้จริง - เน้นการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ สนับสนุนการคิด วิเคราะห์ และการลงมือทำจริง

ซีพีเอ็น จัดแคมเปญวันเด็ก Central Kids Day 2020 Smart Kids Wonderland ทั่วไป—24 Dec 19

- ซีพีเอ็นเดินหน้าสร้างสรรค์กิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กยุคใหม่ ตอกย้ำการเป็น Family & Kids Destination และเป็นศูนย์กลางการใช้ชีวิตของทุกคนในครอบครัวอย่างแท้จริง - เน้นการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ สนับสนุนการคิด วิเคราะห์ และการลงมือทำจริง

New Cambridge Institute พัฒนาการเรียนภาษาอังกฤษแบบองค์รวม ด้วยบริการที่ครบวงจร ทั่วไป—30 Oct 19

"ทำไมต้องพัฒนาการเรียนภาษาอังกฤษให้ได้ความรู้แบบองค์รวม?" คุณพงศกร เอี่ยมองค์ ในฐานะประธานเจ้าหน้าที่บริหาร New Cambridge Group ให้คำตอบผ่านการมองย้อนกลับไปดูระบบการศึกษาบ้านเราที่ต้องยอมรับว่าเด็กไทยส่วนใหญ่ยังขาดการคิดวิเคราะห์เพราะขาดองค์ความรู้ในหลายๆ

อักษร ชวนน้องสนุกไปกับ Coding ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ ในกิจกรรม Family ทั่วไป—29 Apr 19

อักษร เอ็ดดูเคชั่น หนึ่งในผู้นำพัฒนานวัตกรรมด้านการศึกษา พร้อมขับเคลื่อนการศึกษาไทยให้เท่าทันการศึกษาโลก ผนึกกำลังบริษัทในเครืออย่าง อักษร เนกซ์ ชวนพ่อแม่พาน้องๆ มาสนุกกับกิจกรรมโค้ดดิ้ง ภายใต้ชื่อ "Family Coding Day โคดดิ้งกันทั้งวัน

ค่ายปิดเทอม 2562 - FUN IN THE SUN: SUMMER CAMP 2019 ทั่วไป—07 Jan 19

ปิดเทอมนี้ขอเชิญน้องๆ อายุ 6-15 ปี มาร่วมสนุกกับค่ายที่เต็มไปด้วยกิจกรรมพัฒนาทักษะที่สำคัญ เช่น การทำงานเป็นทีม ความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ การคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา การสื่อสาร และฝึกการอยู่ร่วมกับผู้อื่น ผ่านกิจกรรมภาษาอังกฤษ ศิลปะ งานประดิษฐ์ กีฬา

FUN IN THE SUN - SUMMER CAMP 2019 ทั่วไป—13 Dec 18

ปิดเทอมนี้ขอเชิญน้องๆ อายุ 6-15 ปี มาร่วมสนุกกับค่ายที่เต็มไปด้วยกิจกรรมพัฒนาทักษะที่สำคัญ เช่น การทำงานเป็นทีม ความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ การคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา การสื่อสาร และฝึกการอยู่ร่วมกับผู้อื่น ผ่านกิจกรรมภาษาอังกฤษ ศิลปะ งานประดิษฐ์ กีฬา

ราชภัฏโคราช ประชุมเชิงปฏิบัติการ และ MOU เชื่อมสัมพันธ์ยกระดับคุณภาพการอ่านออกเขียนได้ ทั่วไป—29 Oct 18

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการและเป็นเกียรติในพิธีบันทึกความร่วมมือ โครงการยกระดับคุณภาพการอ่านออกเขียนได้และการคิดวิเคราะห์ เพื่อเสริมสร้างสุขภาวะนักเรียน

อพวช. ชวนเยาวชนสวมบทบาทเป็นสายลับ กับนิทรรศการ ถอดรหัสสายลับจิ๋ว 4.0 ทั่วไป—09 Oct 18

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) เปิดนิทรรศการ "ถอดรหัสสายลับจิ๋ว 4.0" (Spy Kids) หวังสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ผ่านการสวมบทบาทเป็นสายลับ พร้อมฝึกทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ ด้านวิทยาการรหัส

ท่าเรือยูนิไทย จับมือ รร.เทศบาล 4 จัดกิจกรรมค่ายวิทยศาสตร์ ส่งเสริมทักษะคิดวิเคราะห์แก่เยาวชน ทั่วไป—13 Sep 18

เมื่อเร็วๆนี้ บริษัท ยูไนเต็ด ไทย ชิปปิ้ง จำกัด (ท่าเรือยูนิไทย) ร่วมกับโรงเรียนเทศบาล 4 (สิทธิไชยอุปถัมภ์) ได้จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนาทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ให้กับนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 4 (สิทธิไชยอุปถัมภ์) นายชาติชาย สกุลมงคลนาม

October Fun Camp 2018 by Greengroupagency ทั่วไป—05 Sep 18

ปิดเทอมนี้ขอเชิญน้องๆ อายุ 8-15 ปี มาร่วมสนุกกับค่ายที่เต็มไปด้วยกิจกรรมพัฒนาทักษะที่สำคัญ เช่น การทำงานเป็นทีม ความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ การคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา การสื่อสาร และฝึกการอยู่ร่วมกับผู้อื่น ผ่านกิจกรรมภาษาอังกฤษ ศิลปะ งานประดิษฐ์ กีฬา

ปั้นคนปั้นดิน-เป็ดยิ้ม ปิดเทอมเติม ฮัก ที่สกลนคร เรียนรู้อย่างมีความสุข-สนุกคิด ทั่วไป—06 Aug 18

การสร้างกระบวนการเรียนรู้ที่สนุกสนานควบคู่ไปกับการฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ให้เกิดขึ้นกับเด็กและเยาวชนนั้น บางครั้งไม่จำเป็นที่จะต้องใช้อุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือราคาแพงหรือต้องเดินทางไปในแหล่งเรียนรู้ดีๆ เสมอไป

โครงการ TEDET เปิดรับสมัครแล้ววันนี้! ทั่วไป—15 Jun 18

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) มีความมุ่งมั่นที่จะให้นักเรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์ อย่างมีวิจารณญาณในการแก้ปัญหา (Critical Thinking and Problem Solving) และการคิดอย่างสร้างสรรค์ (Creativity)

เกษตรฯ ขอบคุณทุกหน่วยงานที่ร่วมกันตรวจสอบโครงการ 9101 มั่นใจ ทำดีต้องเห็นผล ทั่วไป—13 Oct 17

พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อฯ เป็นผลงานที่กระทรวงเกษตรฯ ภาคภูมิใจที่มีส่วนผลักดันภาคประชาชนได้เรียนรู้ในการคิด วิเคราะห์ วางแผน และร่วมกันรับผิดชอบสิ่งที่จะเกิดขึ้น

วิทยาลัยนานาชาติ UTCC จัดอบรมการจัดการระบบความคิดจากผู้เชี่ยวชาญผ่านหลักสูตรสหรัฐอเมริกา ทั่วไป—14 Jul 17

การฝึกฝนและพัฒนาการจัดระบบความคิด เรียบเรียงจัดลำดับความสำคัญก่อนหลัง การคิด วิเคราะห์แยกแยะถูกผิดเพื่อประมวลผลการตัดสินใจ คือการฝึกการออกแบบความคิดให้เกิด ความพอดี สวยงาม พร้อมใช้งานในทุกสถานการณ์ชีวิต เพราะความคิดเป็นสิ่งที่ออกแบบได้ วิทยาลัยนานาชาติ

ภาพข่าว: ผู้บริหาร ม.ศรีปทุม ชลบุรี นำเสนอผลการวิจัยเครื่องมือเสริมสร้างทักษะความคิดสร้างสรรค์และการ ทั่วไป—04 May 17

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 พฤษภาคม 2560 ผศ.ดร.ธันยวิช วิเชียรพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและวิทยบริการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี นำเสนอผลการวิจัยเครื่องมือเสริมสร้างทักษะความคิดสร้างสรรค์และการคิดวิเคราะห์ แก่ ท่านรองนายกรัฐมนตรี พลอากาศเอก ดร.ประจิน

เปิดคอร์สเรียนติว SSAT SAT SAT Subject กับอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ ทั่วไป—04 Oct 16

ทาง Edutrain ได้มีการสอน SSAT, New SAT, SAT subject test โดยทีมอาจารย์ที่มีประสบการณ์จบหลักสูตรมาโดยตรง ครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมด เริ่มสอนตั้งแต่พื้นฐาน สร้างกระบวนการคิด วิเคราะห์ สามารถเข้าใจโจทย์

มธ. เปิดระบบการทดสอบเพื่อการรับตรงแบบใหม่#TUSTAR วัดทักษะการคิดวิเคราะห์ ความรู้เท่าทันโลกยุคใหม่ ทั่วไป—04 Apr 16

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) รุกปฏิรูประบบการทดสอบเพื่อโครงการรับตรง เปิดตัวTUSTAR(TU Standardized Test of Aptitude Requirement) ระบบการทดสอบแบบใหม่เพื่อการรับตรง โดยมีโครงสร้างการสอบ 3 ส่วนหลัก คือ 1. ทักษะและความพร้อมสำหรับอุดมศึกษา (Aptitude for Higher

เปิดรับสมัครแข่งขันคณิตศาสตร์นานาชาติ Math Olympiad โดยสถาบันชื่อดังจากเกาหลี ชิงเงินรางวัล 10000 ทั่วไป—21 Oct 15

Eye Level สถาบันพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ระดับโลกจากเกาหลี จัดสอบแข่งขัน Math Olympiad ชิงเงินรางวัล 10,000 บาท* วันสอบ : 7 พ.ย. 2558 สถานที่ : โรงเรียนหอวัง ถ.พหลโยธิน ใกล้เซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าว วันสมัครสอบ : วันนี้ถึง 24 ต.ค. 2558 วิธีสมัคร : 1.

ร.ร.สตรีมารดาฯ น้อมนำพระราชดำรัสฯ ปลูกความคิดคนรุ่นใหม่ แก้ปัญหาเด็กไทยคิดวิเคราะห์ไม่เป็น ทั่วไป—17 Dec 14

ทักษะ “การคิดวิเคราะห์” ยังเป็นจุดอ่อนของเด็กไทยมาต่อเนื่องยาวนาน ผลตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการครั้งล่าสุดปี 2557 ยอมรับว่าเด็กไทยยังมีทักษะการคิดวิเคราะห์ต่ำ จำเป็นต้องเร่งพัฒนาอย่างจริงจัง จากปัญหาข้างต้นนี้ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์

หลักสูตรกุญแจทางลัดสู่การสร้างแบรนด์ ทั่วไป—19 Jun 14

>>หลักสูตรสำหรับผู้กำลังสร้างแบรนด์และผู้สนใจสร้างแบรนด์<>Target คือใครจะขายได้ไหม<< Market Place ควรเป็นอย่างไร หลักการคิดวิเคราะห์มูลค่าธุรกิจ สามารถทำกำไรได้หรือไม่

ปิดเทอม ตุลาคมนี้ มาต่อยอดความสำเร็จจากค่าย SE-ED Super Camp ทั่วไป—16 Sep 13

ปิดเทอม ตุลาคมนี้ มาต่อยอดความสำเร็จจากค่าย SE-ED Super Camp รุ่นที่ผ่านมา ค่ายที่ SE-ED Learning Center ภาคภูมิใจ และเชื่อว่าเป็นค่ายเยาวชนที่สามารถพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ (Critical Thinking) และทัศนคติแห่งความสำเร็จ (Successful Attitude)

บ่มเพาะเมล็ดพันธุ์แห่งการอ่าน ปลูกจินตนาการของวัยเยาว์ ในงานเทศกาลนิทานในสวนกระดาษ ปีที่ ทั่วไป—06 Sep 13

การจะพัฒนาสังคม ย่อมหมายถึงการสร้างคนให้มีคุณภาพ และหนึ่งในวิธีสร้างคนคุณภาพที่ทำได้ไม่ยาก นั่นคือ การปลูกฝังนิสัยรักการอ่านให้แก่เด็กตั้งแต่เล็กๆ เพราะการอ่านจะนำไปสู่การคิด วิเคราะห์ กลั่นกรอง พิจารณา

MRT ประกาศขยายเวลาการรับสมัครประกวดแผนงานความปลอดภัย ปี 2 ทั่วไป—15 May 13

บมจ. รถไฟฟ้ากรุงเทพ (BMCL) ผู้ให้บริการรถไฟฟ้า MRT ได้ขยายเวลาในการรับสมัครผู้เข้าประกวดแผนงานความปลอดภัย ปี 2 จนถึงวันที่ 7 มิถุนายน 2556 เพื่อเปิดโอกาสน้องๆนิสิตนักศึกษาได้มีเวลาในการเตรียมตัวประลองสมองในการคิดวิเคราะห์และวางแผนกลยุทธ์

มูลนิธิกองทุนไทยและมูลนิธิสยามกัมมาจล จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "เรียนรู้ สู่ การพัฒนาโครงการ" รุ่นที่ ทั่วไป—12 Nov 12

มูลนิธิกองทุนไทยและมูลนิธิสยามกัมมาจล จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "เรียนรู้ สู่ การพัฒนาโครงการ" รุ่นที่ 2 เสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดเชิงสร้างสรรค์ และการวางแผนการทำงานด้านสิ่งแวดล้อมให้เยาวชนที่ตั้งใจอยากฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน ได้รับกา

มาเรียนคณิต คิดส์สนุกกันที่ Juno Park ทั่วไป—05 Jul 12

Juno Park ขอชวนคุณหนู ๆ อายุตั้งแต่ 4- 12 ปี มาเพิ่มทักษะด้านคณิตศาสตร์แบบ “MATHs WORLD” หรือการเรียนคณิตศาสตร์แบบเป็นระบบ ฝึกการคิด วิเคราะห์และสามารถแก้ปัญหาโจยท์ต่างๆ รวมถึงพัฒนาและดึงศักยภาพของหนูๆ ออกมาใช้ได้อย่างเต็มที่

“พี่สอนน้อง” สร้างเยาวชนจิตอาสาที่ “โรงเรียนบ้านน้ำยาว” ทั่วไป—22 May 12

“วิชาภาษาไทย” เป็นพื้นฐานที่สำคัญของการเรียนการสอนในทุกกลุ่มสาระวิชา ถ้าเด็กนักเรียนอ่านไม่ออกหรือเขียนไม่ได้ ก็จะส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการเรียนรู้ รวมไปถึงการคิดวิเคราะห์ในการเรียนวิชาอื่นๆ เช่นคณิตศาสตร์

นำร่องเทคโนโลยีการศึกษาแนวใหม่ บทเรียนออนไลน์ระดับมัธยมศึกษา ... “SAS Curriculum ทั่วไป—08 Dec 11

SAS Curriculum Pathways เป็นบทเรียนที่เน้นการคิด วิเคราะห์เชิงวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ บริษัท SAS Institute Inc. ประเทศสหรัฐอเมริกา ทูลเกล้า ฯ ถวายบทเรียนดังกล่าวแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

ภาพข่าว: พัฒนาครูผู้นำคณิตศาสตร์ประถม “เก่งคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหา” ทั่วไป—06 May 11

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) จัดอบรมครูผู้นำคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 ที่เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์ และแก้ปัญหา จำนวน 2 รุ่น รวม 200 คน เพื่อพัฒนาครูผู้นำ( Master