Thursday January 21, 2021 11:22

การจัดการ Press Releases

TMC OCC ยกระดับบริการ ด้วยมาตรฐาน ISO 9001:2015 ครอบคลุมทุกบริการ CALL CENTER ปฏิทินข่าว—21 Jan 21

หน่วยงาน OUTSOURCED CONTACT CENTER (OCC) ภายใต้ บริษัท เทเลอินโฟ มีเดีย จำกัด (มหาชน) หรือ TMC ได้ก้าวขึ้นไปอีกระดับ โดยได้รับการรับรอบมาตรฐาน ISO 9001:2015 ซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากลด้านระบบการจัดการคุณภาพ (QUALITY MANAGEMENT SYSTEMS)

ซีเอ็มเอ็มยู เผยแนวทางการตลาดปี 2021 การตลาดของคนอยู่เป็น ปฏิทินข่าว—20 Jan 21

ดร.บุญยิ่ง คงอาชาภัทร หัวหน้าสาขาการตลาด วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล หรือ ซีเอ็มเอ็มยู (คนที่ 4 จากซ้าย) คุณณฐอร นพเคราะห์ หรือหมอดูต๊อกแต๊ก A4 (คนที่ 5 จากซ้าย) นายสุธีรพันธุ์ สักรวัตร ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงานการตลาด ธนาคารไทยพาณิชย์

ม.พะเยา จัดการทรัพยากรน้ำ เพื่ออุปโภคบริโภคอย่างยั่งยืน ทั่วไป—19 Jan 21

ระบบการจัดการน้ำของมหาวิทยาลัยพะเยา เดิมที เราใช้น้ำจากแหล่งน้ำหลักๆอยู่เพียงแห่งเดียวเท่านั้น คือ อ่างเก็บน้ำ "ห้วยนาปอย" ซึ่งเป็นแหล่งน้ำกักเก็บน้ำดิบหลักที่ส่งน้ำให้มหาวิทยาลัยพะเยา ผลิตน้ำประปาไว้ใช้อุปโภคภายในมหาวิทยาลัย

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (พีไอเอ็ม) เปิดช่องทางรับสมัครป.ตรี Online สอบ-รู้ผลทันที ทั่วไป—19 Jan 21

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (พีไอเอ็ม) เปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564 ไม่มีค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบใดๆ พีไอเอ็ม ห่วงใยน้องๆ ต่อสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 เปิดช่องทางรับสมัครป.ตรี Online สอบ-รู้ผลทันที พร้อมรับสิทธิส่วนลดค่าเทอม 100,000

ซีเอ็มเอ็มยู สะท้อนผลวิจัยการตลาด "ยุคโลกผันผวน" ชี้คนไทยเครียดหันหน้าพึ่งสายมู เชื่ออินฟลูเอนเซอร์ ปฏิทินข่าว—15 Jan 21

วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล หรือ ซีเอ็มเอ็มยู (CMMU) เผยข้อมูลงานวิจัย "Marketing in the Uncertain World การตลาดของคนอยู่เป็น" พบหลากหลายปัจจัยที่ทำให้คนไทยเกิดความกังวลและรู้สึกถึงความไม่แน่นอน ไม่ว่าจะเป็น โรคอุบัติใหม่และโรคระบาด เช่น โควิด-19

irc new normal ประชุมผู้ถือหุ้นออนไลน์ หุ้น—14 Jan 21

"ในสถานการณ์การระบาด COVID19 ระลอกใหม่นี้ IRC ซึ่งเป็นผู้นำนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ยางอีลาสโตเมอร์และยางนอก ยางในสำหรับรถจักรยานยนต์ ในประเทศไทย เตรียมพร้อมเข้าสู่ Mode New Normal ด้วยการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2564 ทางออนไลน์

จัดจุดทิ้งขยะหน้ากากอนามัยกว่า 1,000 จุด - ขอความร่วมมือแยกทิ้งไม่ปะปนกับขยะครัวเรือน ทั่วไป—11 Jan 21

นายวิรัตน์ มนัสสนิทวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม กทม. กล่าวกรณีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) แนะนำการจัดการหน้ากากอนามัยใช้แล้ว เพื่อป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อม อาทิ

วว. ออกบทเฉพาะกาล ร่วมควบคุม ป้องกัน การแพร่กระจายเชื้อโควิด-19 ระลอกใหม่ ทั่วไป—11 Jan 21

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กำหนดมาตรการเพื่อสนับสนุนการจัดการวิกฤต รวมทั้งควบคุมและป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ โควิด-19 ระลอกใหม่

ม.มหิดล ริเริ่มเรียนแล็บออนไลน์ ท้าทายโลกของการเรียนรู้ด้วยตนเอง ทั่วไป—11 Jan 21

วิกฤติ Covid-19 ทำให้ทุกสถาบันการศึกษาจำเป็นต้องเปลี่ยนรูปแบบการเรียนรู้ ซึ่งการจัดการเรียนการสอนแบบปฏิบัติการ (lab) ออนไลน์ นับเป็นหนึ่งในความท้าทายที่จำเป็นในช่วงวิกฤตินี้ ซึ่ง มหาวิทยาลัยมหิดล โดย คณะเภสัชศาสตร์

Caprion-HistoGeneX เข้าซื้อกิจการ Clinical Logistics Inc. องค์กรทำวิจัยตามสัญญาที่มุ่งเน้นการจัดการส ทั่วไป—08 Jan 21

Caprion-HistoGeneX บริษัทชั้นนำผู้ให้บริการห้องปฏิบัติการสำหรับการทำวิจัยตามสัญญา ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก Arsenal Capital Partners ประกาศเข้าซื้อกิจการ Clinical Logistics Inc. (CLI) องค์กรทำวิจัยตามสัญญา (CRO)

นิเทศ นิด้า เผยเด็กไทยยอมรับใช้เวลาอยู่กับสังคมออนไลน์มากกว่าผู้ปกครอง ทั่วไป—07 Jan 21

คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เผยผลสำรวจการใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว

สนพ.สุโขทัย ร่วมประชุมโครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาจังหวัดสุโขทัย ทั่วไป—07 Jan 21

วันที่ 7 มกราคม 2563 เวลา 08.30 น. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย โดยนางรัฐติกานต์ พวงสุกระวัฒนะ ได้เข้าร่วมประชุมโครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาจังหวัดสุโขทัย ระยะที่ 2

เปิดอบรมหลักสูตร Oracle Database 19c : New Features ทั่วไป—07 Jan 21

หลักสูตรนี้คุณจะได้เรียนรู้คุณสมบัติใหม่ และการปรับปรุงของ Oracle Database 19c ด้านต่างๆ เช่นการจัดการฐานข้อมูลความปลอดภัย ความพร้อมใช้งานประสิทธิภาพข้อมูลขนาดใหญ่ และคลังสินค้าและการวินิจฉัยปัญหา ระยะเวลาอบรม : 2 Days เริ่มอบรมเวลา 09.00 - 17.00

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานนวดไทย ระดับ 1 ทั่วไป—07 Jan 21

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย ดำเนินการจัดการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขา นวดไทยเพื่อสุขภาพ ระดับ 1 เพื่อเตรียมความพร้อมออกสู่ตลาดแรงงาน หลังสถานการณ์โรคระบาดโควิด 19

สุดยอดนักธุรกิจวัยทีน เผยไอเดียแผนธุรกิจสร้างสรรค์ พิชิตรางวัลเวที PIM Innovative Biz Plan ทั่วไป—07 Jan 21

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (พีไอเอ็ม) จัดโครงการประกวดการเขียนแผนธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 "PIM Innovative Biz Plan Challenge 2020 ภายใต้หัวข้อ O2O MODEL SCALE UP BIZ เพิ่มมูลค่าธุรกิจ พลิกเศรษฐกิจชุมชน" เมื่อพฤติกรรมผู้บริโภค

อาชีวะนำหลักศาสนา เรียนควบคู่วิชาชีพ ทั่วไป—06 Jan 21

ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีแนวนโยบายให้สถานศึกษา นำหลักทางพระพุทธศาสนา และคำสอนของศาสนาต่าง ๆ เสริมสร้างหลักวิชาการ ในการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียน นักศึกษา

ไทยยามาฮ่า รับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่นประเภทการจัดการพลังงาน ประจำปี ปฏิทินข่าว—05 Jan 21

มร.ทัตสึยะ โนซากิ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด ขึ้นรับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่นประจำปี 2563 (ประเภทการจัดการพลังงาน) The Prime Minister's Industry Award (PM Award) โดยกระทรวงอุตสาหกรรม จาก พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

ริโก้คว้าการประเมินระดับ A ด้านการจัดการสภาพภูมิอากาศจาก CDP ทั่วไป—04 Jan 21

ริโก้ได้รับการประเมินในระดับ A (Leadership Level) ซึ่งเป็นระดับสูงสุด ด้านการบริหารจัดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภายใต้กรอบการประเมินจากดัชนีชี้วัดด้านความยั่งยืน Carbon Disclosure Project (CDP) ประจำปี 2020 บริษัทที่ได้รับการประเมินระดับ A จาก CDP

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อับดับ 1 กระทรวงที่ประชาชนพอใจในผลงาน ทั่วไป—29 Dec 20

สวนสุนันทา RIDC โพล เผยคนไทยส่วนใหญ่พอใจผลงานรัฐบาล ปลื้ม"โครงการคนละครึ่ง-ประกันราคาพืชผลการเกษตร"มากที่สุดเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2563 ศูนย์นวัตกรรมดิจิทัล วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัย ราชภัฏสวนสุนันทา หรือ RIDC โพล

เปิดตัว "My Save" ผู้นำธุรกิจแฟรนไชส์ ให้บริการพัสดุ E-commerce แบบครบวงจร แห่งแรกของไทย ทั่วไป—29 Dec 20

มาย เซฟ (My Save) One Stop Service ผู้ให้บริการรับส่งพัสดุทั้งใน และต่างประเทศ ชูจุดเด่นบริการธุรกิจแบบ 5 in 1 ทั้งบริการจัดการพัสดุ E commerce และบริการชำระค่าสินค้า ด้วยไอเดียการพัฒนาระบบหลังบ้านที่ทันสมัยที่สุดในอาเซียน ภายใต้แนวคิด "เซฟเงิน

AKP จัดกิจกรรม "คัดแยกขยะก่อนทิ้ง" ชุมชนสามห่วง จ.สมุทรปราการ ทั่วไป—25 Dec 20

บริษัท อัคคีปราการ จำกัด (มหาชน) หรือ AKP นำทีมโดยคุณวันชัย เหลืองวิริยะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ แท็คทีมพนักงานบริษัทฯ ลงพื้นที่ให้ความรู้ด้านการจัดการขยะอย่างถูกวิธี ผ่านกิจกรรม "คัดแยกขยะก่อนทิ้ง"

สอศ.จับมือคณะกรรมการการศึกษาเทศบาลนครฉงชิ่งจัดพิธีลงนามพัฒนาการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาผ่านการประชุมทาง ทั่วไป—24 Dec 20

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ลงนามความร่วมมือเพื่อยกระดับและพัฒนา การอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ และความสามารถทางภาษาจีน กับ คณะกรรมการการศึกษาเทศบาลนครฉงชิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน จัดผ่านการประชุมทางไกล ระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ (video

มจธ. นำ Micro-Credentials จัดการศึกษารูปแบบใหม่ หวังให้เกิดอิมแพคกับระบบการศึกษา ทั่วไป—24 Dec 20

สถาบันการศึกษากำลังเผชิญกับความท้าทาย ทั้งเรื่องการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรเข้าสู่สังคมสูงวัยและตลาดแรงงานใหม่ที่มาพร้อมกับทักษะใหม่ การจัดการศึกษาในรูปแบบเดิมอาจจะไม่ตอบโจทย์ต่อสถานการณ์ปัจจุบันมากนัก

ฟูจิตสึรวมพลังจัดกิจกรรมเพื่อสังคม "The 26th FTH Voluntary Blood Donation" ทั่วไป—24 Dec 20

เมื่อเร็วๆนี้ บริษัท ฟูจิตสึ (ประเทศไทย) จำกัด นำโดย นาย โทชิโร มิอุระ กรรมการผู้จัดการ และ คุณ กฤตินี ศิวะกุล หัวหน้ากลุ่มฝ่ายทรัพยากรบุคคลและการจัดการ พร้อมด้วยพนักงาน ร่วมกับสภากาชาดไทย จัดกิจกรรม "The 26th FTH Voluntary Blood Donation Day 2020"

ทีเซลส์จับมือมหิดล เปิดหลักสูตร Reinventing Healthcare Business มุ่งสร้างโอกาสทางธุรกิจ ทั่วไป—24 Dec 20

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดย ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ ศลช. (ทีเซลส์ / TCELS) จับมือร่วมกับ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ "การจัดหลักสูตร Reinventing

BBG จัดงานแถลงข่าว "BBG Princess Cup 2021" ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา ทั่วไป—24 Dec 20

สโมสรกีฬาบีบีจี (BBG : Bounce Be Good) จัดงานแถลงข่าวเพื่อเผยถึงความพร้อมในการจัดการแข่งขันกีฬา "BBG Princess Cup 2021" ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ประจำปี 2564

'สาธิตกรุงเทพธนฯ' หยุดการเรียนกรณีพิเศษ ตระหนักถึงความปลอดภัยของนักเรียน ทั่วไป—23 Dec 20

โรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี ประกาศหยุดการเรียนในกรณีพิเศษ หลังมีประกาศเรื่องการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ และทางกระทรวงศึกษาธิการได้ขอความร่วมมือให้โรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร หยุดการเรียนเป็นกรณีพิเศษ

อินฟอร์ คาดการณ์ 3 เทคโนโลยีมาแรงปี 2564 ไอที—22 Dec 20

Multi-tenant Cloud จะขึ้นแท่นเป็นมาตรฐานสูงสุด | ปัญญาประดิษฐ์ (AI) จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงกระบวนการจ้างงาน และจะเป็นเทคโนโลยีสำคัญด้านการดูแลสุขภาพ | ดิจิทัลซัพพลายเชนจะพัฒนาอย่างรวดเร็ว คลาวด์ เทคโนโลยีคลาวด์จะสร้างประสบการณ์ใหม่ให้กับการจัดการแข่งขันต่าง

ดีอีเอส ติดตามความก้าวหน้าการจัดการระบบสารสนเทศเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลผู้เข้ารับการรักษาพยาบาล ทั่วไป—22 Dec 20

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2563 นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) เป็นประธานการประชุมความร่วมมือการจัดการระบบสารสนเทศเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลผู้เข้ารับการรักษาพยาบาล ครั้งที่ 3 / 2563 โดยมีนางสาวอัจฉรินทร์

ข่าวดี! ทุนฟรี 100% โครงการนวัตกรรมไฟฟ้าแห่งอนาคต ทั่วไป—22 Dec 20

ทางโครงการฯ ร่วมกับวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มอบทุนการศึกษาเต็มจำนวนจนจบปริญญาตรี (ทุนเรียนฟรี 100%) ให้กับนักเรียนที่ส่งโครงการเข้าร่วมประกวด จำนวน 1 ทุนโดยนักเรียนที่มีสิทธิสมัครทุน