Thursday August 13, 2020 04:07

การบินพลเรือน Press Releases

สบพ. ร่วมกับ Sasin จัดงานสัมมนา “โควิดแรง แซงการบิน : Aviation Future Workforce Challengers” ทั่วไป—05 Aug 20

สถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) กระทรวงคมนาคม ร่วมกับ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดงานสัมมนา “โควิดแรง แซงการบิน : Aviation Future Workforce Challengers” เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2563 ณ

ภาพข่าว: ปตท. จับมือ CAAT พัฒนาพื้นที่ EECi@วังจันทร์วัลเลย์ เป็นต้นแบบการวิจัยและพัฒนาอากาศยานไร้คนขับ ที่แรกของประเทศไทย ปฏิทินข่าว—24 Jul 20

นายวิทวัส สวัสดิ์-ชูโต ประธานเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีและวิศวกรรม บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ที่ 2 จากซ้าย) และ ดร.จุฬา สุขมานพ ผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (ที่ 2 จากขวา) เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาพื้นที่

สบพ. จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลและถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ทั่วไป—23 Jul 20

สบพ. จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลและถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ สถาบันการบินพลเรือน นำโดย นางสาวภัคณัฏฐ์ มากช่วย รองผู้ว่าการฝ่ายบริหาร

ภาพข่าว: สบพ. จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตร Air Traffic Control (ATC) รุ่นที่ ทั่วไป—17 Jul 20

นางสาวภัคณัฏฐ์ มากช่วย รองผู้ว่าการฝ่ายบริหาร รักษาการแทนผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรม Air Traffic Control (ATC) รุ่นที่ 40 ซึ่งดำเนินการฝึกอบรมระหว่างวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 – 17 กรกฎาคม 2563

สบพ. จัดสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรวิชาภาคพื้น ในสถาบันการบินพลเรือน ประจำปีการศึกษา ทั่วไป—08 Jun 20

สถาบันการบินพลเรือนจัดสอบคัดเลือกวัดความรู้/ความถนัด เพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรวิชาภาคพื้น ประจำปีการศึกษา 2563 ให้กับผู้สมัครจากทั่วประเทศ และจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

ภาพข่าว: สบพ. จัดงานวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบปีที่ 59 ทั่วไป—04 Jun 20

สถาบันการบินพลเรือน จัดงานวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบปีที่ 59 โดยมีพลเรือตรี ปิยะ อาจมุงคุณ ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน เป็นประธานในพิธี พร้อมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และพนักงาน เข้าร่วมพิธีดังกล่าว เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2563 ณ สบพ.

New Normal การแบ่งปัน สถาบันการบินพลเรือน จัดตั้ง “ตู้การบินปันสุข” ทั่วไป—21 May 20

นางสาวภัคณัฏฐ์ มากช่วย รองผู้ว่าการฝ่ายบริหาร สถาบันการบินพลเรือน นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และพนักงาน เข้าร่วมพิธีเปิด “ตู้การบินปันสุข” แบ่งปันน้ำใจต้านภัย COVID-19 พร้อมร่วมบริจาคเครื่องอุปโภค-บริโภค อาหารแห้ง

การบินไทยขยายเวลาหยุดทำการบินชั่วคราวในเดือน มิ.ย. 63 อีก 1 เดือน ปฏิทินข่าว—19 May 20

ตามที่ สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) มีคำสั่งขยายเวลาห้ามอากาศยานขนส่ง ผู้โดยสารทำการบินเข้ามายังท่าอากาศยานในประเทศไทยเป็นการชั่วคราว จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 นั้น บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

สบพ. ได้กำหนดมาตรการป้องกันและควบคุม การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทั่วไป—20 Mar 20

เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่แพร่กระจายในประเทศไทยมากยิ่งขึ้น สถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) มีความตระหนักถึงความปลอดภัยของนักศึกษา ผู้เข้าอบรม พนักงาน/ลูกจ้าง และบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับ สบพ.

สบพ. ประกาศรับสมัครผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน ทั่วไป—05 May 20

สถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) รัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงคมนาคม มีภารกิจในการผลิตและพัฒนาบุคลากรเฉพาะทางด้านการบินที่มีคุณภาพและมาตรฐาน เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน ซึ่งมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละไม่เกิน 4 ปี

สบพ. คัดกรองคนเข้าสถาบันอย่างเข้มงวด ป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทั่วไป—24 Mar 20

พร้อมด้วยแผนกกิจการนักศึกษา นำคณะเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามกฎการคัดกรองคนเข้าสถาบันการบินพลเรือนนอย่างเข้มงวดและต่อเนื่อง ณ สถาบันการบินพลเรือน กรุงเทพฯ โดยมีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายเบื้องต้น ติดสติ๊กเกอร์ และขอความร่วมมือในการสวมใส่หน้ากากอนามัย

สบพ. จัดแนวทางปฎิบัติการจัดการเรียนการสอน เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ทั่วไป—30 Apr 20

เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่แพร่กระจาย ในประเทศไทย ส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วน ทั้งสุขภาพ เศรษฐกิจ รวมถึงการศึกษา นั้น สถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) ในฐานะสถาบันการศึกษาเฉพาะทางด้านการบิน

การบินไทยสนับสนุนภาครัฐรับคนไทยจากออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ กลับไทย ทั่วไป—21 Apr 20

นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล รองประธานกรรมการ คนที่ 2 รักษาการแทนกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ประกอบกับประกาศจากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.)

ภาพข่าว: ตัวแทนผู้เข้าอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงกระทรวงคมนาคม รุ่นที่ 1 เข้ามอบเงินสนับสนุน ทั่วไป—16 Apr 20

ที่สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา นายจิรโชติ ปัญญาประดิษฐ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 10 (เชียงใหม่), นางสาววรินทร เลี่ยมนาค ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาธุรกิจการบิน สถาบันการบินพลเรือน, นางสาว วราภรณ์ ฉัตรพัฒนศิริ

สบพ.ขานรับนโยบายรัฐบาลกำหนดมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทั่วไป—07 Apr 20

เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่แพร่กระจายในประเทศไทยมากยิ่งขึ้น สถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) มีความตระหนักถึงความปลอดภัยของนักศึกษา ผู้เข้าอบรม พนักงาน/ลูกจ้าง และบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับ สบพ.

สถาบันการบินพลเรือน ขยายเวลาการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ทั่วไป—02 Apr 20

สถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) รัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงคมนาคม ขยายเวลาการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 หลักสูตรวิชาภาคพื้นเทียบเท่าระดับอนุปริญญา และระดับปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 1 - 27 เมษายน 2563 โดยเปิดรับสมัครผ่านทางระบบ INTERNET ที่เว็บไซต์

คปภ. ผนึกกำลัง “การบินพลเรือนฯ” เร่งพัฒนากรมธรรม์ประกันภัย “โดรน” ปฏิทินข่าว—30 Mar 20

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) เปิดเผยว่า ปัจจุบันอัตราการใช้งานอากาศยานไร้คนขับ หรือ โดรน มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วยประโยชน์ใช้สอยที่เพิ่มขึ้น

สถาบันการบินพลเรือน ขอแจ้งเลื่อนการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรวิชาภาคพื้น ประจำปีการศึกษา ทั่วไป—24 Mar 20

สถาบันการบินพลเรือน ขอแจ้งเลื่อนการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรวิชาภาคพื้นในระดับปริญญาตรี และระดับอนุปริญญา ประจำปีการศึกษา 2563 (วันที่ 4 เมษายน 2563) ออกไป จนกว่า จะมีประกาศแจ้งกำหนดวันสอบใหม่

เวียตเจ็ทออกมาตรการดูแลผู้โดยสาร หลังเวียดนามประกาศสั่งกักตัวนักเดินทางขาเข้า 14 ปฏิทินข่าว—18 Mar 20

วันนี้ฝ่ายการบริหารการบินพลเรือนของเวียดนามประกาศว่า ”ผู้โดยสารที่เป็นพลเมืองของประเทศในกลุ่มอาเซียนหรือบุคคลที่พำนักอยู่หรือเดินทางผ่านเข้าประเทศในกลุ่มอาเซียนภายใน 14 วันก่อนวันเดินทางเข้าประเทศเวียดนามจะต้องถูกแยกกักตัวทุกคนเป็นเวลา 14 วัน

ไทยสมายล์ ยกเลิกเที่ยวบินฮ่องกงชั่วคราว เริ่ม 13 มี.ค. – 28 มี.ค. ไลฟ์สไตล์—12 Mar 20

นางชาริตา ลีลายุทธ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จำกัด เปิดเผยว่า เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดโรคไวรัสโควิด-19 ยังคงมีความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง อีกทั้ง สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.)

การบินไทยประกาศแจ้งผู้โดยสารที่บินจากเกาหลีใต้ จีน ฮ่องกง อิตาลี มาประเทศไทยต้องแสดงใบรับรองแพทย์ยืน ไลฟ์สไตล์—10 Mar 20

นายสุเมธ ดำรงชัยธรรม กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือ กพท. ได้ออกประกาศให้ทุกสายการบินของไทยปฏิบัติเกี่ยวกับการรับผู้โดยสารจากท้องที่นอกราชอาณาจักรที่เป็นเขตโรคติดต่ออันตราย

ภาพข่าว: สบพ. จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตร หลักสูตร Aeroplane Piston Refresher Course (APR) ทั่วไป—24 Feb 20

ดร.วราภรณ์ เต็มแก้ว ผู้อำนวยการกองวิชาบริหารการบิน รักษาการรองผู้ว่าการฝ่ายวิชาการ สถาบันการบินพลเรือน เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตร หลักสูตร Aeroplane Piston Refresher Course (APR) (กลุ่มที่ 1) ซึ่งจัดฝึกอบรมภาคปฏิบัติในระหว่างวันที่ 22

สบพ. เปิดหลักสูตรนายช่างภาคพื้นดิน สาขาวิชาช่างเครื่องบิน วิชาเอกเครื่องยนต์แก๊สเทอร์ไบน์ ทั่วไป—24 Feb 20

สถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงคมนาคม และสมาชิกประเภท Full Member โครงการ ICAO TRAINAIR PLUS ขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (International Civil Aviation Organization : ICAO) มีพันธกิจหลักในการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านการบิน

ภาพข่าว: สบพ. จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตร FOOR รุ่น 74 ทั่วไป—20 Feb 20

ดร.วราภรณ์ เต็มแก้ว ผู้อำนวยการกองวิชาบริหารการบิน รักษาการรองผู้ว่าการฝ่ายวิชาการ สถาบันการบินพลเรือน เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรพนักงานอำนวยการบินทบทวน (Flight Operations Officer Refresher) รุ่นที่ 74 ซึ่งจัดฝึกอบรมในระหว่างวันที่ 13

ภาพข่าว: สบพ. จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตร Training Instructors Course (TIC) รุ่นที่ ทั่วไป—11 Feb 20

ดร. วราภรณ์ เต็มแก้ว ผู้อำนวยการกองวิชาบริหารการบิน รักษาการรองผู้ว่าการฝ่ายวิชาการ สถาบันการบินพลเรือน เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตร Training Instructors Course (TIC) รุ่นที่ 9 ซึ่งดำเนินการฝึกอบรมในระหว่างวันที่ 3 – 7 กุมภาพันธ์ 2563

นายถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม นำคณะตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายในการดำเนินงานแก่สถาบันก ทั่วไป—23 Jan 20

นายถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วย นายเจือ ราชสีห์ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (ประจำนายถาวร เสนเนียม) นำคณะที่ปรึกษา เดินทางมาตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของสถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) พร้อมรับฟังการบรรยายสรุปภาระหน้าที่

สบพ. เปิดหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์การบิน แผนการศึกษาแบบเอก-โท ทั่วไป—21 Jan 20

สถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงคมนาคม และสมาชิกประเภท Full Member โครงการ ICAO TRAINAIR PLUS ขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (International Civil Aviation Organization : ICAO)