Tuesday August 11, 2020 14:20

การสร้างวัฒนธรรมองค์กร Press Releases

กรุงไทยร่วมต่อต้านคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ยกระดับองค์กรสู่การไม่ทนต่อการทุจริต หุ้น—09 Dec 19

ธนาคารกรุงไทย ยกระดับการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ไม่ทนต่อการทุจริตทั่วทั้งองค์กร ภายใต้โครงการกรุงไทยคุณธรรม ส่งเสริมพนักงานร่วมกิจกรรม Compliance Champion เพื่อตระหนักถึงการปฏิบัติงานที่ถูกต้องตามกฎหมาย มุ่งให้บริการที่เป็นธรรมกับลูกค้า

SCB 10X เปิดสูตรสำเร็จ สร้างวัฒนธรรมองค์กรยุคใหม่ ปฏิทินข่าว—30 Sep 19

SCB10X ชี้รูปแบบการสร้างวัฒนธรรมองค์กรยุคใหม่ ต้องให้คนในทีมคิดจากโจทย์ของผู้ใช้งาน และเปิดโอกาสให้ออกไปทดลองไอเดียข้างนอกผ่านการแข่งขันระดับประเทศเช่นงาน LINE HACK 2019

เงินติดล้อเปิดบ้านถ่ายทอดประสบการณ์การสร้างวัฒนธรรมองค์กรผ่านโครงการ NTL Culture หุ้น—12 Jun 19

เงินติดล้อ ผู้นำในการให้บริการสินเชื่อทะเบียนรถครบวงจรและนายหน้าประกันวินาศภัยที่มีสาขาครอบคลุมทั่วประเทศ นำโดย ปิยะศักดิ์ อุกฤษฎ์นุกูล(กลาง) กรรมการผู้จัดการใหญ่ เปิดบ้านถ่ายทอดประสบการณ์ในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรผ่านกิจกรรม "NTL Culture Wow"

แก่นแท้ การสร้างวัฒนธรรมองค์กร ทั่วไป—06 Jun 19

กิจกรรม CSR ภายในบริษัทฯ คือกลยุทธ์ที่ดีเยี่ยมในการสร้างวัฒนธรรมองค์กร ในด้านต่างๆ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกคนภายในองค์กร เอเชี่ยน เคมิคัล จำกัด (ACC) ได้ให้ความสำคัญกับกิจกรรม CSR เป็นอย่างมาก และดำเนินกิจกรรม CSR มาอย่างต่อเนื่อง ในปี 2562

ก.ล.ต. จัดสัมมนาส่งเสริม บจ. ยั่งยืน สร้างความเชื่อมั่นบนกระแสการเปลี่ยนแปลงโลก หุ้น—19 Sep 18

ก.ล.ต. ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสมาคมผู้ลงทุนในหลักทรัพย์แห่งสิงคโปร์ จัดงานสัมมนาเรื่องการสร้างความเชื่อมั่นกับโลกที่แปรเปลี่ยน ดึงวิทยากรที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติร่วมถ่ายทอดประสบการณ์การสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่อธุรกิจที่ยั่งยืน

ไทยยูเนี่ยนกรุ๊ปร่วมเสวนากับตลาดหลักทรัพย์ฯ ในหัวข้อ การสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้วยหลักบรรษัทภิบาลที่ดี หุ้น—05 Jun 15

(บรรยายใต้ภาพ- จากขวาไปซ้าย) 1. คุณบดินทร์ อูนากูล รองผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ 2.นายธีรพงศ์ จันศิริ ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัทไทยยูเนี่ยน) 3. คุณปกรณ์ มาลากุล ณ อยุธยา รองประธานกรรมการ ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด

การสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดีและยั่งยืน ทั่วไป—23 Mar 15

วัฒนธรรมองค์กร เป็นความเชื่อ ค่านิยมร่วมกันของคนในองค์กรที่ฝังลึกเป็นแนวทางปฏิบัติหรือพฤติกรรมของคนในองค์กร วัฒนธรรมองค์กรเป็นสิ่งสาคัญที่ทาให้เป็นข้อได้เปรียบทางการแข่งขัน ถ้าวัฒนธรรมองค์กรสนับสนุนกลยุทธ์ และสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมภายใน ภายนอก

หลักสูตรการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดีและยั่งยืน ทั่วไป—17 Mar 15

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ขอเชิญร่วมอบรมหลักสูตร การสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ยั่งยืน วันที่ 31 มีนาคม 2558 เวลา 09.00-16.00 น. รร.แกรนด์ สุขุมวิท สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทรศัพท์ 0-2619-5500 ต่อ 451-5 โทรสาร 0-2619-8098 E-mail: training@ftpi.or.th

กรุงเทพธุรกิจจัดหลักสูตร สร้าง การโค้ช ให้เป็นวัฒนธรรมองค์กรเพื่อส่งต่อการบริหารธุรกิจที่ยั่งยืน ทั่วไป—18 Aug 14

กรุงเทพธุรกิจจัดหลักสูตร “สร้าง "การโค้ช" ให้เป็นวัฒนธรรมองค์กรเพื่อส่งต่อการบริหารธุรกิจที่ยั่งยืน” เนื้อหา - การสร้างวัฒนธรรมองค์กร และรากฐานการโค้ชที่มั่นคง - ขั้นตอนและรูปแบบการสร้างวัฒนธรรมการโค้ช - การวิเคราะห์วัฒนธรรมองค์กร

Transformative Engagement Workshop 25-27 มิถุนายน 2557 โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล ราชประสงค์ ทั่วไป—18 Jun 14

Prana Consulting ขอนำท่านสู่ทางเลือกใหม่ในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่นำศักยภาพจากการเปลี่ยนแปลงภายในบุคคลมาใช้ในการพัฒนาองค์กรและธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพค้นหาคำตอบที่คุณตัองการได้ในตัวคุณเอง (The answer is within you) หากการพบคำตอบที่เราค้นหา

วาโซ่ เทรนนิ่ง การบริหารการเปลี่ยนแปลงและ การสร้างวัฒนธรรมองค์กร ทั่วไป—30 Aug 10

การบริหารการเปลี่ยนแปลงและ การสร้างวัฒนธรรมองค์กร Change Management & Cultural Transformation อบรมวันพุธที่ 29 กันยายน 2553 ณ โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส ศรีนครินทร์ ถนนศรีนครินทร์ Rational and Significance การเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นปกติ