Wednesday May 27, 2020 03:08

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล Press Releases

รพ.ทันตกรรมฯสิรินธร เชิญชวนประชาชนร่วมบริจาค ปรับปรุงห้องทันตกรรมรับมือ โควิด 19 สุขภาพ—05 May 20

เนื่องด้วยโรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร เป็นโรงพยาบาลในสังกัดคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่มีการให้บริการทางทันตกรรมในระดับตติยภูมิและเป็นสถานที่ให้บริการที่รองรับการฝึกปฏิบัติงานการเรียนการสอนของคณะทันตแพทยศาสตร์

ขอเลื่อน...กิจกรรมรับบริจาคโลหิต เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในวันที่ 2 เมษายน 2563 ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล สุขภาพ—18 Mar 20

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 ซึ่งมีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มจำนวนขึ้นมาก ทางคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้คำนึงถึงความปลอดภัยและเพื่อลดการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 จึงขอเลื่อน

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาช่างทันตกรรม ทั่วไป—16 Mar 20

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่าอายุไม่ต่ำกว่า 16 ปี และ ไม่เกิน 35 ปี (นับถึงวันหมดเขตรับสมัคร) ชายหรือหญิง สัญชาติไทย มีความประพฤติดี สุขภาพแข็งแรง

ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศล วันที่ 2 เมษายน 2563 พร้อมรับเสื้อโปโลที่ระลึก สุขภาพ—11 Mar 20

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลขอเชิญผู้สนใจร่วมบริจาคโลหิต พร้อมรับเสื้อโปโลที่ระลึก (จำนวนจำกัด) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันพฤหัสบดีที่ 2

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ Covid-19 คณะทันตแพทยศาสตร์ สุขภาพ—03 Mar 20

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ Covid-19 ทางคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้มารับบริการทางทันตกรรม จึงขอยกเลิก บริการทางทันตกรรมฟรี แก่ผู้สูงอายุ (อายุ 60 ปีขึ้นไป) ในวันที่ 2 เมษายน

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดทำฟันฟรี....สำหรับผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) จำนวน 500 ราย สุขภาพ—26 Feb 20

เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) เข้ารับบริการทางทันตกรรมฟรี จำนวน 500 ราย ได้แก่ ตรวจฟัน,

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ทั่วไป—10 Jan 20

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า อายุไม่ต่ำกว่า 17 ปี และ ไม่เกิน 35 ปี (นับถึงวันหมดเขตรับสมัคร) เข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ขั้นสูง (หลักสูตร 2 ปี)

ยุ้ย -รุ่ง สุริยา-อาร์ม กรกันต์ นำทีมสนุกในคอนเสิร์ต Charity Dent Concertรักฟัน บันเทิง—27 Nov 19

ผ่านพ้นไปแล้วกับค่ำคืนแห่งความประทับใจ ในคอนเสิร์ตธีมลูกทุ่ง Charity Dent Concert "รักฟัน ปันน้ำใจ"โดย คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับมูลนิธิคณะทันตแพทยศาสตร์มหิดล และสมาคมศิษย์เก่าทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อหารายได้ช่วยเหลือ

4 ขั้นตอน...การเข้ารับบริการทางทันตกรรม...ฟรี วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ สุขภาพ—27 Sep 19

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลขอเชิญเข้ารับบริการทางทันตกรรม...ฟรี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ ในวันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม 2562 ณ โรงพยาบาลทันตกรรมคณะทันตแพทยศาสตร์

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จับมือพันธมิตรในเครือ จัดงาน Charity Dent Concert รักฟัน ทั่วไป—10 Sep 19

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับมูลนิธิคณะทันตแพทยศาสตร์มหิดล และสมาคมศิษย์เก่าทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงาน Charity Dent Concert "รักฟัน ปันน้ำใจ" เพื่อหารายได้ช่วยเหลือ ผู้ป่วยยากไร้ในด้านต่างๆ อาทิ ผู้ป่วยยากไร้และด้อยโอกาส

คอนเสิร์ต รักฟัน ปันน้ำใจ บันเทิง—06 Sep 19

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับมูลนิธิคณะทันตแพทยศาสตร์มหิดล และสมาคมศิษย์เก่าทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงาน Charity Dent Concert "รักฟัน ปันน้ำใจ" เพื่อหารายได้ช่วยเหลือ ผู้ป่วยยากไร้ของโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์

เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สุขภาพ—03 Sep 19

ผู้ใหญ่ 1,500 ราย / เด็ก 200 ราย/ อุดฟัน 500 ราย , ถอนฟัน 150 ราย , ผ่าฟันคุด 120 ราย , ขูดหินน้ำลาย, ถ่ายภาพรังสีทางทันตกรรม (แจกบัตรคิวเวลา 6.30 น. ชั้น 1 จนกว่าบัตรคิวจะหมด) ทันตกรรมเด็ก 200 ราย (แจกบัตรคิวเวลา 7.00 น. ชั้น 4 จนกว่าบัตรคิวจะหมด)

ม.มหิดล จัดงาน Mahidol R-I-SE NOW ครั้งแรกกับงานแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่โดดเด่น ทั่วไป—16 Aug 19

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของมหาวิทยาลัยมหิดล "Mahidol R-I-SE NOW" Research & Innovation Special Exhibition ในวันศุกร์ที่ 23 ถึงวันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2562 ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนโยธี

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับมูลนิธิคณะทันตแพทยศาสตร์มหิดลและสมาคมศิษย์เก่าทันตแพทยศาสต ทั่วไป—02 Aug 19

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงาน "ทันตมหิดล ร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน" ในวันเสาร์ที่ 27 – วันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 11.00 - 19.00 น. ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา (ปิ่นเกล้า) เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิด...รักษารากฟัน...ฟรี (รับจำนวนจำกัด) สุขภาพ—02 Jul 19

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วม "โครงการคืนรอยยิ้มและความมั่นใจ ด้วยการรักษารากฟันแท้" (ฟรี) รักษาโดยนักศึกษาทันตแพทย์ ภายใต้การดูแลของอาจารย์ (โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายในการบูรณะฟันภายหลังการรักษารากฟัน) ระยะเวลาการดำเนินโครงการฯ

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิด...รักษารากฟัน...ฟรี (รับจำนวนจำกัด) สุขภาพ—02 Jul 19

คลินิกวิทยาเอ็นโดดอนต์ โรงพยาบาลทันตกรรมคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 5 ถนนโยธี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาช่างทันตกรรม ทั่วไป—11 Mar 19

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า อายุไม่ต่ำกว่า 16 ปี และ ไม่เกิน 35 ปี (นับถึงวันหมดเขตรับสมัคร) เข้าศึกษาต่อ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาช่างทันตกรรม (หลักสูตร 2 ปี) ประจำปีการศึกษา 2562

รับสมัครเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ขั้นสูง (หลักสูตร 2 ปี) ประจำปีการศึกษา ทั่วไป—17 Dec 18

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า อายุไม่ต่ำกว่า 17 ปี และ ไม่เกิน 35 ปี (นับถึงวันหมดเขตรับสมัคร) เข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ขั้นสูง (หลักสูตร 2 ปี)

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดทำฟันฟรี (1 คน / 1 การรักษา สุขภาพ—28 Sep 18

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดทำฟันฟรี (1 คน / 1 การรักษา ) ถวายเป็นพระราชกุศล วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ วันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 2561 ณ โรงพยาบาลทันตกรรมทั้ง 2 แห่ง (กรุงเทพฯ และ

ประกวด หนูน้อยฟันสวย ชิงถ้วยประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทั่วไป—12 Sep 18

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญผู้สนใจส่งบุตรหลานอายุ 3-6 ปี สัญชาติไทย ที่มีสุขภาพช่องปากและฟันดี เข้าร่วมประกวด "หนูน้อยฟันสวย" ชิงถ้วยประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ พร้อมทุนการศึกษา สมัครได้ที่

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานใหญ่ ทันตมหิดล ร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน ทั่วไป—31 Jul 18

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงาน ทันตมหิดล ร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน เมื่อ 28 – 29 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซ่า (ปิ่นเกล้า) เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และในวาระครบรอบ 50 ปี

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานใหญ่ #ทันตมหิดล ร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน บันเทิง—11 Jul 18

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานใหญ่ ทันตมหิดล ร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน ในวันเสาร์ที่ 28 และวันอาทิตย์ที่ 29 กรกฎาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 10.00-19.00 น. ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา (ปิ่นเกล้า) เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ

ทันตมหิดล ร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน บันเทิง—06 Jul 18

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานใหญ่ "ทันตมหิดล ร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน" ในวันเสาร์ที่ 28 และวันอาทิตย์ที่ 29 กรกฎาคม 2561 เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร (รัชกาลที่ 10) และในวาระครบรอบ 50 ปี

ภาพข่าว: แมคไทยสนับสนุนอาหารวันครบรอบ 50 ปี คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล ทั่วไป—27 Jun 18

ศาสตราจารย์ ดร. ทพญ. วรานันท์ บัวจีบ (ที่ 3 จากซ้าย) คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติรับมอบอาหารจากแมคโดนัลด์ เนื่องในโอกาสวันครบรอบ 50 ปีของการสถาปนาคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี นางสาวพรพรรณ มธุรพจนากุล (ที่ 4 จากซ้าย)

โครงการรักษาฟันเทียมถอดได้ทั้งปาก เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี (รักษาฟรี) สุขภาพ—14 Jun 18

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครผู้สนใจ เข้าร่วมโครงการรักษาฟันเทียมถอดได้ทั้งปาก เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี (รักษาฟรี) โดยนักศึกษาทันตแพทย์ ภายใต้การดูแลของอาจารย์ ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์ โดยทางคณะฯ

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญร่วมงานแถลงข่าว นวัตกรรมสื่อการศึกษาออนไลน์ ทั่วไป—10 May 18

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญท่านสื่อมวลชน ร่วมงานแถลงข่าว "นวัตกรรมสื่อการศึกษาออนไลน์ นวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์และชุมชน" พร้อมเปิดให้ทดลองใช้บทเรียน / สื่อสำหรับบุคคลทั่วไป และร่วมงาน Dent MU Open House 2018 "เปิดบ้านทันตะมหิดล" ระหว่างวันที่

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ทั่วไป—16 Mar 18

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า อายุไม่ต่ำกว่า 16 ปี และ ไม่เกิน 35 ปี (นับถึงวันหมดเขตรับสมัคร) เข้าศึกษาต่อ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาช่างทันตกรรม (หลักสูตร 2 ปี) ประจำปีการศึกษา

ภาพข่าว: ไอซ์เบิร์ก สนับสนุน ฟันรัน ปันฝัน ปันน้ำใจ ทั่วไป—13 Mar 18

ศ.ดร.ทพญ.วรานันท์ บัวจีบ (คนกลาง) คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ ทพญ.ดร. สุธาสินี เกษมศานติ์ (ที่ 3 จากขวา) รับมอบ ผลิตภัณฑ์ICEBERG Drink (ไอซ์เบิร์ก ดริงค์) จำนวน 2,000 กระป๋อง จาก สุรศักดิ์ ทองโชติฉัตร (ขวาสุด) ตัวแทน บริษัท มี อินฟินิตี้

คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล ขอเชิญผู้สนใจร่วมบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล สุขภาพ—22 Feb 18

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญผู้สนใจร่วมบริจาคโลหิต พร้อมรับเสื้อโปโลที่ระลึก (จำนวนจำกัด) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันจันทร์ที่ 2 เมษายน 2561 เวลา 8.00-15.00 น. ณ

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดทำฟันฟรี 2 เม.ย. 2561 ถวายเป็นพระราชกุศล ณ สุขภาพ—22 Feb 18

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดทำฟันฟรี 2 เม.ย. 2561 ถวายเป็นพระราชกุศล ณ โรงพยาบาลทันตกรรมทั้ง 2 แห่ง (กรุงเทพฯ และ นครปฐม) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขอเชิญประชาชนทั่วไป