Wednesday April 1, 2020 18:36

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ Press Releases

มรภ. บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ส่งทีมออกแบบอาชีพพัฒนาสินค้าชุมชน เจ้าของสินค้าสนใจสมัครฟรี ทั่วไป—18 Mar 20

โอกาสมาแล้ว คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดย สาขาวิชาออกแบบกราฟิกฯ (Graphic and Information Design) เปิดรับผู้ประกอบการรายย่อยที่มีสินค้าของตนเอง เข้าร่วม “โครงการพัฒนาภาพลักษณ์สินค้าชุมชน”

โครงการมหกรรมศิลปวัฒนธรรม และนานาชาติ ครั้งที่ 2 วัฒนธรรมดนตรี-นาฏศิลป์อาเซียน ทั่วไป—28 Jan 20

นับเป็นปีที่ 2 แล้วของ โครงการมหกรรมศิลปวัฒนธรรม และนานาชาติ ที่จัดโดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม วิทยาลัยการดนตรี และสาขาวิชานาฏยศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ร่วมกับสำนักงานพื้นที่พิเศษ 7

RBRU : มนุษย์ศาสตร์รำไพ โชว์ผลงานยอดเยี่ยม (พฤศจิกายน 2561- พฤศจิกายน ทั่วไป—16 Jan 20

เมื่อเร็ว ๆ นี้ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จัดทำรายงานผลการดำเนินงานรอบ 2 ปี (พฤศจิกายน 2561- พฤศจิกายน 2562) เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ในภาพรวมระดับคณะ และผลการดำเนินงานในระดับสาขาวิชา คลิกเพื่อชมผลงาน

มหกรรมศิลปวัฒนธรรมระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 2 การอบรมเชิงปฏิบัติการ ทั่วไป—02 Jan 20

มหกรรมศิลปวัฒนธรรมระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 2 การอบรมเชิงปฏิบัติการ "วัฒนธรรมดนตรี-นาฏศิลป์อาเซียน" ที่ มรภ. บ้านสมเด็จเจ้าพระยา สำนักศิลปะและวัฒนธรรม วิทยาลัยการดนตรี สาขาวิชานาฏยศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ภาพข่าว: มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดงาน สัมมนาระดมสมองเพื่อสร้างรูปแบบการบริหารจัดการเมืองอัจฉริยะด้านสุข ทั่วไป—20 Dec 19

นักศึกษาหลักสูตรเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา (SEAS) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี ผศ.ดร.วิศปัตย์ ชัยช่วย อาจารย์ที่ปรึกษา ได้ร่วมจัดกิจกรรมนักศึกษาทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ภาคสนาม ในสถาบันมรดกทางวัฒนธรรม GLAM (Gallery, Library,

RBRU : มนุษย์ศาสตร์ มรภ. รำไพฯ คว้า รางวัลตราสัญลักษณ์ G-Green ระดับประเทศ ทั่วไป—17 Dec 19

เมื่อเร็ว ๆ นี้ อาจารย์กันติทัต การเจริญ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย และอาจารย์ธนวัฒน์ กันภัย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี เข้ารับรางวัลตราสัญลักษณ์ "G - Green ระดับประเทศ"

RBRU : เพียรรัตน์ รัฐศาสตร์ มรภ. รำไพฯ คว้าแชมป์โลกกีฬาเจ็ตสกี เวิลด์ คัพ ทั่วไป—16 Dec 19

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2562 นายเพียรรัตน์ ศรีคงรักษ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรีคว้าแชมป์โลก การแข่งขันเจ็ตสกีนั่ง 1,100 ซีซี ในการแข่งขัน "การบินไทย เวิลด์ คัพ 2019" ณ

มรธ.จัดอบรม-ประกวดอ่านออกเสียงร้อยแก้ว ทั่วไป—28 Nov 19

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและประกวดการอ่านออกเสียงร้อยแก้วภาษาไทย ครั้งที่ 1 หัวข้อ "สนองพระบรมราโชบายด้วยรักและสามัคคี" โดยมีคุณสายสวรรค์ ขยันยิ่ง และคุณเจนภพ จบกระบวนวรรณ

ภาพข่าว: นักศึกษาหลักสูตรเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา (SEAS) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ทั่วไป—06 Nov 19

นักศึกษาหลักสูตรเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา (SEAS) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี ผศ.ดร.วิศปัตย์ ชัยช่วย อาจารย์ที่ปรึกษา ได้ร่วมจัดกิจกรรมนักศึกษาทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ภาคสนาม ในสถาบันมรดกทางวัฒนธรรม GLAM (Gallery, Library,

RBRU : พรพรรณ - ธนวัฒน์ คว้า ดาวเดือน #62 มนุษยศาสตร์ มรภ.รำไพพรรณี ทั่วไป—11 Sep 19

นางสาวพรพรรณ เรืองจันทร์ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาภาษาไทย ได้รับเลือกเป็น ดาว คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และ นายธนวัฒน์ ทองสุขุม นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ได้รับคัดเลือก เป็น เดือน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี

คณะมนุษยศาสตร์ฯ ม.อ.ปัตตานี ร่วมกับมูลนิธิเกาหลี และสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลี ประจำประเทศไทย ทั่วไป—02 Sep 19

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ร่วมกับมูลนิธิเกาหลี (Korean Foundation) และสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลี ประจำประเทศไทย จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ KOREAN STUDIES WORKSHOP FOR NON-KOREAN EDUCATORS 2019 ในวันที่ 19-21

ม.ราชภัฏจันทรเกษม ขอเชิญชมการแสดง โขนผู้หญิงจันทรเกษม 2562 เฉลิมพระเกียรติ บันเทิง—26 Aug 19

สาขาวิชานาฏศิลป์และศิลปการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม (มจษ.) ขอเชิญชมการแสดงโขนผู้หญิงจันทรเกษม ในชุด "พระทรงครุฑา รามาวตาร" เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ

สุดเจ๋ง รร.พัทลุง คว้าถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทั่วไป—19 Aug 19

วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้จัดโครงการประกวดทักษะการใช้ภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาภาคใต้ ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

มรภ. บ้านสมเด็จเจ้าพระยา เชิญชมละครเวทีเรื่อง #อิเหนา ตอน ตัดดอกไม้ฉายกริช บุษบาเสี่ยงเทียน บันเทิง—09 May 19

มรภ. บ้านสมเด็จเจ้าพระยา เชิญชมละครเวทีเรื่อง 'อิเหนา' ตอน ตัดดอกไม้ฉายกริช – บุษบาเสี่ยงเทียน" จากบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา สาขาวิชาอาเซียนศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

นักศึกษาสวนสุนันทา คว้ารางวัลนำเสนอบทความวิจัยในเวทีระดับชาติ หุ้น—24 Apr 19

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ มหาวิทยาลัยเกริก และสมาคมโรงแรมไทย ภาคใต้

คณะมนุษยศาสตร์ฯ มรภ.สงขลา เยือนราชภัฏภาคอีสาน แลกเปลี่ยนความรู้ประกันคุณภาพ สร้างเครือข่ายกิจกรรม ทั่วไป—04 Mar 19

คณะมนุษยศาสตร์ฯ มรภ.สงขลา เยือนมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคอีสาน เปิดประสบการณ์เรียนรู้ความแตกต่างด้านสังคม วัฒนธรรม แลกเปลี่ยนข้อมูลงานประกันคุณภาพ พร้อมสร้างเครือข่ายการจัดกิจกรรมนักศึกษา ผศ.นาถนเรศ อาคาสุวรรณ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มรภ.สงขลา สานความร่วมมือด้านวิชาการ ม.ซายน์ มาเลเซีย ทั่วไป—31 Jan 19

คณะมนุษยศาสตร์ฯ มรภ.สงขลา เปิดบ้านต้อนรับ ม.ซายน์ มาเลเซีย นำคณาจารย์-นักศึกษาลงพื้นที่เก็บข้อมูลวิจัย พร้อมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ สานความร่วมมือสู่การพัฒนาด้านวิชาการ อาจารย์ตะวัน รัตนประเสิรฐ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ภาพข่าว: ค่ายมนุษย์-สังคม ทั่วไป—28 Jan 19

สโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดโครงการค่ายมนุษย์ - สังคม ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561 ขึ้น ณ โรงเรียนพระธาตุ หนองสามหมื่น จังหวัดชัยภูมิ

นศ.สาขาการท่องเที่ยว สวนสุนันทา คว้าเหรียญทอง ยูยิตสู กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ทั่วไป—25 Jan 19

นางสาวจักรวาล ดวงศรี นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬายูยิตสู ในการกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 ''ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์''

ค่ายตราชูสู่ชุมชน มรภ. บ้านสมเด็จเจ้าพระยา นำนักศึกษาจิตอาสามอบของขวัญวันเด็กแก่โรงเรียนบ้านวังนางนว ทั่วไป—25 Jan 19

สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการค่ายตราชูสู่ชุมชน ปี 2561 โดยนำนักศึกษาจิตอาสาลงพื้นที่ เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมและทาสีสนามกีฬา ห้องสมุด ห้องเรียน ให้น้องๆ โรงเรียนบ้านวังนางนวล จังหวัดเพชรบุรี ถือเป็นการมอบของขวัญวันปีใหม่

RBRU: มนุษย์ศาสตร์ฯ มรภ.รำไพพรรณี จัดแข่งขันทักษะวิชาการ ชิงถ้วยนายกรัฐมนตรี ทั่วไป—07 Jan 19

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี ขอเชิญชวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า และระดับอุดมศึกษา สมัครเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการ ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ชิงถ้วยรางวัลจากพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา

ภาพข่าว: วรรณคดีรังสรรค์ศิลปะการละคร ภาษาไทย มรนม. แสดงละครเวทีสุดยิ่งใหญ่แห่งปี ทั่วไป—11 Dec 18

สาขาวิชาภาษาไทย ร่วมกับ สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดโครงการวรรณคดีรังสรรค์ศิลปะการละคร เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ณ หอประชุมอนุสรณ์ 70 ปี โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์สกุล วงษ์กาฬสินธุ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ราชภัฏโคราชเปิดบ้าน ประชุมวิชาการระดับชาติ สมาคมญี่ปุ่นศึกษาฯ ครั้งที่ 12 ทั่วไป—11 Dec 18

สถาบันภาษา ร่วมกับ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา สมาคมญี่ปุ่นศึกษาแห่งประเทศไทย (JSAT) และโครงการสันติไมตรีไทย-ญี่ปุ่น ได้จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ สมาคมญี่ปุ่นศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12 ภายใต้ชื่อ

มรภ.สงขลา จัดงานลอยกระทงโกอินเตอร์ แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-นิวซีแลนด์ ทั่วไป—30 Nov 18

คณะมนุษยศาสตร์ฯ มรภ.สงขลา จัดกิจกรรมกระทงไทย Go อินเตอร์ ชวนนักศึกษาไทย-นิวซีแลนด์ เรียนรู้การแสดงพื้นบ้าน แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมสองประเทศ อ.ณับปราณ เตียวสกุล รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา)

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติร่วมเกาหลีศึกษาและไทยศึกษา ครั้งที่ ทั่วไป—27 Nov 18

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการนานาชาติร่วมเกาหลีศึกษาและไทยศึกษา ครั้งที่ 6 "ไทย-เกาหลี พหุลักษณ์ทางวัฒนธรรมในบริบทสังคมดิจิทัล" The 6th Joint International Conference on Korean

RBRU: ทัศนศิลป์ มรภ.รำไพพรรณี สุดเจ๋ง ! คว้า ทุน มูลนิธิรัฐบุรุษ ทั่วไป—27 Nov 18

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจพร ประจง ประธานสาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี พร้อมด้วยคณาจารย์ในสาขาวิชา นำ "นายอรรถชัย ชะระสัย" นักศึกษาสาขาวิชาทัศนศิลป์ ชั้นปีที่ 4 เข้ารับทุนการศึกษาด้านศิลปะในพิธีมอบทุนของ

ราชภัฏโคราช จับมือ ธ.กรุงเทพ ประชันกลอนสด เฟ้นหานักประพันธ์กวีปากกาทอง ทั่วไป—20 Nov 18

สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ร่วมกับ ศูนย์สังคีตศิลป์ ธนาคารกรุงเทพ จัดโครงการสร้างสรรค์วรรณศิลป์ "กวีปากกาทอง" ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 8-9 พฤศจิกายน 2561ณ หอประชุมอนุสรณ์ 70 ปี โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์สกุล

คืนสู่เหย้า ครบรอบ 44 ปี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ราชภัฏโคราช ทั่วไป—20 Nov 18

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน เข้าร่วมงานครบรอบ 44 ปี คณะมนุษยศาสตร์ฯ ในวันเสาร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2561 เวลา 07.30-23.00 น. ณ ลานชัยพฤกษ์ภิรมย์ อาคาร 36 ชั้น 1

RBRU: มนุษย์ศาสตร์ มรภ.รำไพพรรณี จัด HOSO Open House 2019 ทั่วไป—19 Nov 18

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี กำหนดจัดงาน "เปิดบ้านมนุษยศาสตร์ฯวิชาการ : จิตอาสาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น" ในวันพุธที่ 23 มกราคม 2562 ณ หอประชุมสิริรำไพพรรณ ภายในงานจัดการเสวนาในหัวข้อ "จิตอาสากับการพัฒนาท้องถิ่น"

วารสาร Journal of Humanities and Social Sciences เปิดรับบทความวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ทั่วไป—19 Nov 18

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เปิดรับบทความ วารสาร (Journal of Humanities and Social Sciences) ขอเชิญชวน คณาจารย์ บุคลากรและผู่ที่สนใจทั่วไป ร่วมส่งบทความวิชาการ บทความวิชาการ บทความวิจัย